Wybierz typ konta:


Informacje o koncie

Dane osoby prywatnej

Dane faktury

? - Jeżeli płatnik jest płatnikiem podatku od towarów i usług, to podatek VAT nie jest doliczany do ceny szkolenia. W tym przypadku stawka VAT wynosi 0%.

- Jeśli płatnik NIE jest płatnikiem podatku od towarów i usług, do ceny szkolenia zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.
  * Zgadzam się regulamin korzystania z serwisu internetowego.