GMP GHP HACCP

GMP GHP HACCP | Czym są i jak wdrożyć je w firmie?

Prowadzisz firmę w branży spożywczej lub gastronomicznej i chcesz przygotować się na ewentualną kontrolę sanepidu? Jednym z najważniejszych kroków, jakie możesz podjąć, jest wdrożenie zasad GMP, GHP HACCP w swojej firmie! W dużym uproszczeniu są to zbiory zasad, których celem jest zapewnienie bezpieczeństwa żywności oraz zapobieganie zanieczyszczeniom mikrobiologicznym, chemicznym i fizycznym. Dowiedz się, co dokładnie oznaczają te skróty i dla kogo są obowiązkowe!

gmp ghp haccp - jak wdrożyć je w firmie?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, większość firm z branży spożywczej i gastronomicznej jest zobowiązana do przestrzegania zasad HACCP, GMP i GHP. Obowiązek ten dotyczy m.in. restauracji, kawiarni, sklepów spożywczych i stołówek szkolnych. Wdrożenie tych zasad ma kluczowe znaczenie nie tylko dla bezpieczeństwa żywności, ale także dla zdrowia i samopoczucia konsumentów. Pozwala m.in. na skuteczne minimalizowanie ryzyka występowania zatruć pokarmowych i innych chorób przenoszonych drogą pokarmową.

Czym są GMP, GHP i HACCP?

GMP (Dobra Praktyka Produkcyjna) i GHP (Dobra Praktyka Higieniczna) stanowią podstawę do skutecznego wdrożenia systemy HACCP (Analiza Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontrolnych). Są to określone przepisami zestawy zasad i procedur, które mają kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa żywności na wszystkich etapach produkcji i dystrybucji. Ich przestrzeganie jest obowiązkowe m.in. w zakładach żywienia zbiorowego otwartego i zamkniętego, takich jak restauracje, hotele, stołówki szkolne, bary mleczne i szpitale.

Oferta szkoleń HACCP online | Webszkolenie.pl

Webszkolenie oferuje kompleksowe kursy z zakresu GMP, GHP i HACCP w 100% zdalnej formie. Nasze szkolenia są dostępne w języku polskim i rosyjskim. Dzięki nim zdobędziesz wiedzę i umiejętności niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa żywności, która trafia do Twoich klientów!

W naszej ofercie kursów znajdziesz m.in.:

 • kurs dla osób pracujących w obrocie żywnością,
 • kurs dla osób pracujących w zakładach żywienia zbiorowego,
 • kurs dla pracowników stołówek szkolnych i przedszkoli,
 • kurs dla pracowników sektora produkcyjnego,
 • kurs dla osób pracujących w kawiarniach i piekarniach.

Skontaktuj się z nami i dowiedz się więcej o naszych szkoleniach z zakresu GMP, GHP i HACCP!

Dobra Praktyka Produkcyjna (GMP)

GMP - dobra praktyka produkcyjna

To zbiór zasad i procedur, których celem jest zapewnienie bezpieczeństwa żywności i powtarzalności procesu produkcji. Dobra praktyka produkcyjna obejmuje m.in. odpowiednie warunki techniczne i sanitarne zakładu produkcyjnego, kontrolę surowców i materiałów pomocniczych, nadzór nad procesem produkcji, przechowywanie i dystrybucję gotowych wyrobów.

Cele i korzyści GMP

Wdrożenie Dobrych Praktyk Produkcyjnych (GMP) może przynieść Twojej firmie szereg korzyści, takich jak:

 • Wysoka jakość i bezpieczeństwo żywności. Przestrzeganie zasad dobrej praktyki produkcyjnej zapewnia powtarzalność produkcji i minimalizuje ryzyko skażeń, co przekłada się na wysoką jakość i bezpieczeństwo żywności (oraz niektórych produktów nieżywnościowych).
 • Ochrona zdrowia konsumentów. Dzięki GMP konsumenci mogą mieć pewność, że spożywana przez nich żywność jest bezpieczna i wolna od szkodliwych substancji.
 • Ułatwienie eksportu. Produkty wytwarzane zgodnie z zasadami dobrej praktyki produkcyjnej o wiele łatwiej spełniają wymagania sanitarne innych krajów, co ułatwia ich eksport.
 • Zmniejszenie ryzyka wystąpienia wadliwych produktów. GMP pozwala na wykrycie i wyeliminowanie wadliwych produktów przed ich wprowadzeniem do obrotu, co generuje oszczędności dla firmy.

Zakres stosowania GMP

Dobre Praktyki Produkcyjne (GMP) obowiązują wszystkie firmy zajmujące się produkcją żywności, niezależnie od ich wielkości i profilu działalności. Obejmują one m.in.:

 • Zakłady przetwórstwa spożywczego: np. zakłady mięsne, mleczarnie, cukiernie i piekarnie.
 • Firmy produkujące żywność pochodzenia roślinnego: np. młyny, zakłady przetwórstwa owoców i warzyw.
 • Firmy produkujące żywność dla niemowląt i małych dzieci: Te firmy podlegają szczególnie rygorystycznym wymaganiom GMP, ze względu na zwiększone ryzyko ewentualnych zagrożeń bezpieczeństwa zdrowotnego.
 • Zakłady żywienia zbiorowego: np. restauracje, stołówki szkolne, bary mleczne, szpitale.

Wymagania dotyczące lokalizacji i otoczenia zakładu

Zgodnie z rozporządzeniami o bezpieczeństwie żywności, w kontekście Dobrych Praktyk Produkcyjnych (GMP) duże znaczenie ma nie tylko sam lokal, ale również jego położenie. Wymagane jest m.in.:

 • Unikanie lokalizacji w pobliżu źródeł skażeń mikrobiologicznych, chemicznych lub fizycznych.
 • Zapewnienie dostępu do mediów, takich jak woda pitna i energia elektryczna.
 • Posiadanie odpowiedniej infrastruktury technicznej, takiej jak systemy wentylacji, ogrzewania i chłodzenia.
 • Sprawne działanie instalacji wodno-kanalizacyjnych oraz systemu odprowadzania ścieków.

Dobra Praktyka Higieniczna (GHP)

Dobre Praktyki Higieniczne (GHP) to zbiór reguł opracowanych na podstawie rozporządzenia nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych. Obejmują one wymagania dotyczące m.in.:

GHP - dobra praktyka higieniczna
 • Personelu na różnych stanowiskach pracy: higiena osobista, stan zdrowia, szkolenia.
 • Pomieszczeń i wyposażenia: czystość, dezynfekcja, konserwacja.
 • Surowców i materiałów pomocniczych: pochodzenie, magazynowanie wyrobów gotowych, procesy obróbki zasadniczej, dostawy surowców, kontrola jakości, zabezpieczenie żywności.
 • Procesu produkcji: etapy produkcji, kontrola procesów technologicznych, zapobieganie zanieczyszczeniom.
 • Magazynowania i transportu: warunki przechowywania i produkcji żywności, kontrola temperatury, ochrona przed szkodnikami.

Wymagania dotyczące układu funkcjonalnego lokalu

Wymagania z zakresu dobrej praktyki higienicznej dotyczą także układu lokalu, w których produkowana, przechowywana lub sprzedawana jest żywność. Obejmują one m.in.:

 • Oddzielenie stref czystych od brudnych: np. strefa przyjęcia surowców, miejsca umożliwiające kontrolę odpadów, strefa przetwarzania żywności, strefa magazynowania gotowych wyrobów.
 • Wykończenie pomieszczeń: powierzchnie ścian, podłóg i sufitów powinny być wykonane z gładkich, łatwych do mycia i dezynfekcji materiałów.
 • System monitorowania obecności szkodników: kontrolowanie i w razie potrzeby wykorzystywanie niezbędnych środków zabezpieczających.
 • Dostęp do wody pitnej: w lokalu powinny znajdować się punkty dostępu do bieżącej wody pitnej, przeznaczonej do mycia rąk, dezynfekcji sprzętu i innych celów higienicznych.

System HACCP

gmp ghp haccp - co to?

HACCP to system zapewniający bezpieczeństwo żywności, który ma na celu skuteczną identyfikację, ocenę i kontrolę zagrożeń w zakresie bezpieczeństwa żywności w różnych przedsiębiorstwach sektora spożywczego i gastronomicznego. Wprowadzenie zasad HACCP wymaga wcześniejszego wdrożenia zasad Dobrych Praktyk Higienicznych (GHP) i Dobrych Praktyk Produkcyjnych (GMP).

Cele i korzyści HACCP

Wdrożenie systemu HACCP to nie tylko obowiązek prawny, ale również znacząca korzyść dla przedsiębiorców z sektora spożywczego.

Oto dlaczego warto zadbać o wdrożenie HACCP do swojej firmy jak najszybciej:

 • Zwiększenie bezpieczeństwa żywności. HACCP pomaga identyfikować i eliminować zagrożenia oraz zanieczyszczenia żywności w procesie produkcji, chroniąc tym samym konsumentów przed zatruciami pokarmowymi.
 • Poprawa wizerunku firmy. Wdrożenie HACCP buduje zaufanie wśród klientów i partnerów biznesowych, pokazując przy tym, że firma dba o bezpieczeństwo żywności i stosuje najwyższe standardy produkcji.
 • Zwiększenie wydajności. HACCP pomaga zminimalizować straty produkcyjne i koszty związane z wadliwą żywnością.
 • Ułatwienie eksportu. Wdrożenie HACCP może być wymagane do eksportu żywności (oraz wyrobów przeznaczonych do bezpośredniego kontaktu z żywnością) do innych krajów.

Wprowadzenie do systemu HACCP w przedsiębiorstwie

System HACCP opiera się na 7 głównych zasadach, które stanowią schemat postępowania mający na celu skuteczne identyfikowanie, ocenę i kontrolę zagrożeń dla bezpieczeństwa żywności w obrębie całego zakładu.

 1. Identyfikacja zagrożeń. Określenie wszystkich potencjalnych zagrożeń dla bezpieczeństwa żywności, które mogą wystąpić na każdym etapie produkcji wyrobów.
 2. Zidentyfikowanie krytycznych punktów kontroli (CCP). Wyznaczenie etapów produkcji, w których możliwe jest wyeliminowanie lub zminimalizowanie zagrożeń do akceptowalnego poziomu.
 3. Ustalenie limitów krytycznych dla CCP. Określenie dopuszczalnych wartości parametrów fizycznych, chemicznych lub biologicznych dla każdego CCP.
 4. Wdrożenie systemu monitorowania CCP. Opracowanie procedur regularnego monitorowania parametrów CCP w celu wykrycia odchyleń od ustalonych limitów.
 5. Ustalenie działań korygujących. Określenie procedur postępowania w przypadku stwierdzenia odchyleń od limitów krytycznych w CCP.
 6. Weryfikacja systemu HACCP. Regularne sprawdzanie skuteczności działania systemu HACCP i wprowadzanie niezbędnych modyfikacji.
 7. Dokumentacja systemu HACCP: Prowadzenie dokumentacji obejmującej wszystkie etapy wdrożenia i funkcjonowania systemu HACCP.

Kup szkolenie personelu w zakresie GMP, GHP i HACCP w Webszkolenie.pl

Prowadzisz firmę z sektora spożywczego i chcesz zapewnić bezpieczeństwo żywności, która trafia do Twoich klientów? Wybierz kurs HACCP, GHP i GMP od Webszkolenie! Nasze szkolenia są dostępne w 100% zdalnej formie, dzięki czemu możesz zdać kurs i uzyskać certyfikat bez konieczności wychodzenia z domu.

Wybierając nasze szkolenia, możesz liczyć na:

 • kompleksowe kursy w 100% zdalnej formie,
 • dostęp do nowoczesnej platformy szkoleniowej,
 • ciekawe materiały edukacyjne,
 • merytoryczne wsparcie naszego zespołu,
 • testy podsumowujące i egzamin końcowy,
 • certyfikat potwierdzający ukończenie kursu.

Sprawdź naszą ofertę szkoleń dla branży spożywczej i otrzymaj dostęp do szkolenia 100% online!

Ta strona używa plików cookies i podobnych technologii m.in. w celu jak najlepszego dopasowania zawartości strony dla potrzeb użytkowników. Korzystanie z tej strony oznacza akceptację plików cookie i podobnych techniologii. Akceptuje Warunki korzystania