HACCP przykłady

HACCP – przykłady, definicja, zasady

System zarządzania bezpieczeństwem żywności HACCP jest obowiązkowy dla wszystkich firm z branży spożywczej. Przestrzeganie jego zasad pozwala zapewnić najwyższy poziom bezpieczeństwa żywności, jednocześnie chroniąc konsumentów przed zatruciami i innymi problemami zdrowotnymi. Poznaj zasady wdrażania systemu HACCP – przykłady i definicję. Dowiedz się, jak możesz szybko i skutecznie wdrożyć go w swojej firmie!

HACCP - przykłady, definicja, zasady

Obowiązek przestrzegania zasad systemu HACCP dotyczy restauracji, hoteli, sklepów spożywczych, hurtowni i innych zakładów, które zajmują się produkcją, przechowywaniem lub dystrybucją żywności. Mimo tego, że wdrażanie zasad HACCP może początkowo wydawać się czasochłonne i problematyczne, to przy odpowiednim przeszkoleniu staje się znacznie łatwiejsze. Nasze szkolenia online to szybki i wygodny sposób na zdobycie wiedzy o HACCP i poznanie najlepszych praktyk wdrażania tego systemu w firmach z branży spożywczej. Sprawdź ofertę Webszkolenie i dowiedz się więcej!

HACCP – co to znaczy?

HACCP, czyli Hazard Analysis and Critical Control Points (Analiza Zagrożeń i Krytyczne Punkty Kontroli), to system zapewniający bezpieczeństwo żywności poprzez identyfikację, ocenę i kontrolę zagrożeń na wszystkich etapach produkcji, przetwarzania i dystrybucji żywności. Opiera się na analizie krytycznych punktów kontroli (CCP), czyli tych miejsc w procesie produkcyjnym, w których zagrożenia w zakresie bezpieczeństwa żywności są największe i mogą być skutecznie wyeliminowane lub ograniczone.

Oferta szkoleń HACCP online w Webszkolenie.pl

HACCP szkolenia w Webszkolenie.pl

Webszkolenie to nowoczesna platforma szkoleniowa, która oferuje kompleksowe kursy HACCP dla pracowników branży spożywczej i gastronomicznej. Nasze szkolenia są dostępne w 100% online, dzięki czemu umożliwiają komfortową naukę w dogodnym miejscu i czasie bez konieczności wychodzenia z domu.

W naszej ofercie znajdziesz m.in.:

 • Szkolenie HACCP dla osób pracujących w obrocie żywnością
 • Szkolenie HACCP dla pracowników zakładów żywienia zbiorowego
 • Szkolenie HACCP dla pracowników kawiarni, cukierni i piekarni
 • Szkolenie HACCP dla osób pracujących w zakładach produkcyjnych

Sprawdź pełną ofertę szkoleń HACCP od Webszkolenie!

Księga HACCP | Przykłady i zasady

System HACCP bazuje na 7 zasadach, które uwzględniają wszystkie etapy produkcji żywności, od pozyskania surowców, przez produkcję, aż po dystrybucję końcowego produktu. Sprawdź, czego dotyczą zasady HACCP i na czym może polegać wdrażanie ich do firm z branży spożywczej.

 1. Analiza zagrożeń: Pierwszy punkt systemu HACCP dotyczy identyfikacji wszystkich potencjalnych zagrożeń dla bezpieczeństwa żywności, które mogą pojawić się na poszczególnych etapach produkcji.Przykład: Zagrożenia w hurtowni spożywczej obejmują różne niebezpieczeństwa chemiczne, fizyczne i biologiczne, które mogą wpływać negatywnie na bezpieczeństwo żywności, a w efekcie na zdrowie i samopoczucie konsumentów.
 2. Identyfikacja krytycznych punktów kontroli: Gdy już mamy listę wszystkich potencjalnych zagrożeń, niezbędne jest wyłonienie krytycznych punktów kontroli (CCP), czyli tych etapów procesu, które umożliwiają wyeliminowanie lub zminimalizowanie zagrożeń do akceptowalnego poziomu.Przykład: Jednym z krytycznych punktów kontroli w hurtowni spożywczej może być magazynowanie produktów w odpowiedniej temperaturze. Nieprawidłowa temperatura może prowadzić do rozwoju bakterii chorobotwórczych lub psucia się żywności.
 3. Określenie limitów krytycznych: Dla każdego punktu krytycznego ustalane są limity krytyczne, czyli dopuszczalne wartości poszczególnych parametrów, które muszą być spełnione, aby zapewnić bezpieczeństwo żywności.Przykład: Ustalonym limitem krytycznym w kontekście temperatury przechowywania mięsa w hurtowni spożywczej może być np. temperatura 3°C lub niższa.
 4. Ustalenie systemu monitorowania: W następnym kroku opracowywany jest system monitorowania i kontroli zagrożeń, za pomocą którego można sprawdzić, czy parametry w CCP mieszczą się w granicach limitów krytycznych.Przykład: Temperatura w hurtowniach spożywczych i magazynach może być monitorowana za pomocą termometrów cyfrowych i rejestratorów temperatury.
 5. Ustalenie działań korygujących: W przypadku przekroczenia limitów krytycznych, podejmowane są działania naprawcze, które mają za zadanie skutecznie wyeliminować zagrożenie dla bezpieczeństwa żywności. Mogą one obejmować np. wycofanie produktu z magazynu, zmianę temperatury przechowywania lub ponowne zamrożenie żywności.Przykład: W przypadku wykrycia przekroczenia temperatury przechowywania mięsa należy wycofać mięso z magazynu i sprawdzić inne produkty przechowywane w tym samym pomieszczeniu.
 6. Prowadzenie dokumentacji HACCP: Dokumentacja powinna zawierać wszelkie informacje dotyczące przeprowadzonej analizy zagrożeń, wyznaczonych CCP, limitów krytycznych, systemu monitorowania, działań korygujących i naprawczych.Przykład: W hurtowni spożywczej wymagane jest codzienne rejestrowanie temperatury w magazynach oraz dokumentowanie wszystkich wdrożonych działań korygujących i naprawczych.
 7. Weryfikacja systemu HACCP: System HACCP powinien być regularnie weryfikowany, aby upewnić się, że działa prawidłowo i zapewnia bezpieczeństwo żywności. Weryfikacja może być przeprowadzana przez wewnętrzny zespół lub przez niezależną firmę audytorską.Przykład: W hurtowni spożywczej można np. przeprowadzać wewnętrzną weryfikację systemu HACCP raz na kwartał i korzystać z zewnętrznych audytów raz w roku.

Krytyczne punkty kontroli HACCP – jak można je znaleźć?

Aby znaleźć Krytyczny Punkt Kontroli (Critical Control Point), należy przeprowadzić szczegółową analizę poszczególnych etapów produkcji, uwzględniając przy tym wszystkie potencjalne zagrożenia biologiczne, chemiczne i fizyczne.

HACCP - przykłady krytycznych punktów kontroli

Oto kilka kroków, które pokazują, jak skutecznie zidentyfikować CCP:

 1. Stwórz schemat produkcyjny: powinien on przedstawiać wszystkie etapy produkcji żywności w Twoim przedsiębiorstwie.
 2. Zidentyfikuj potencjalne zagrożenia: wypisz wszystkie możliwe zagrożenia, które mogą pojawić się na poszczególnych etapach produkcji, takie jak zanieczyszczenia mikrobiologiczne, chemiczne lub fizyczne.
 3. Oceń ryzyko związane z każdym zagrożeniem: dokonaj oceny prawdopodobieństwa wystąpienia każdego zagrożenia oraz jego potencjalne konsekwencje dla bezpieczeństwa żywności.
 4. Wyodrębnij te etapy procesu, w których można kontrolować zagrożenia: znajdź krytyczne punkty kontroli, czyli te obszary, w których można skutecznie zminimalizować lub ograniczyć zagrożenia do optymalnego poziomu (takiego, który nie wpływa na bezpieczeństwo żywności i nie zagraża zdrowiu konsumentów).

Zapisz się na szkolenia HACCP dla personelu w Webszkolenie.pl

Szukasz rzetelnego szkolenia z zakresu HACCP dla siebie lub swoich pracowników? Kursy HACCP od Webszkolenie to idealne rozwiązanie!

Oferujemy szkolenia w wygodnej formie online, które pozwolą Twojemu personelowi zdobyć kompleksową wiedzę i umiejętności niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa żywności w Twojej firmie!

Dlaczego warto wybrać nasze szkolenia HACCP?

 • Zyskasz dostęp do nowoczesnej platformy szkoleniowej.
 • Otrzymasz materiały szkoleniowe dostępne 24/7.
 • Nasze kursy są dostępne w dwóch wersjach językowych: polskiej i rosyjskiej.
 • Po ukończeniu szkolenia otrzymasz certyfikat HACCP.

Skontaktuj się z nami i zamów szkolenie HACCP w formie online!

Ta strona używa plików cookies i podobnych technologii m.in. w celu jak najlepszego dopasowania zawartości strony dla potrzeb użytkowników. Korzystanie z tej strony oznacza akceptację plików cookie i podobnych techniologii. Akceptuje Warunki korzystania