Szkolenie BHP w Krakowie

Poznaj ofertę kursów BHP w Krakowie od Webszkolenie i zapewnij bezpieczeństwo pracowników w miejscu pracy! Jakie szkolenia online oferujemy i kto może z nich skorzystać – o tym poniżej.

<img decoding=

Oferta szkolenia BHP w Krakowie

Webszkolenie oferuje profesjonalne szkolenia BHP, z których mogą skorzystać osoby pracujące w Krakowie. Udostępniane przez nas kursy z zakresu BHP mają realny wpływ na minimalizowanie ryzyka wypadków i podniesienie ogólnego poziomu bezpieczeństwa. Oferujemy:

 • Szkolenia wstępne BHP dla nowo zatrudnionych pracowników,
 • Szkolenia okresowe, dostosowane do specyfiki danej branży.
<img decoding=
<img decoding=

Szkolenia BHP online od Webszkolenie

Nasze szkolenia w formie online dają uczestnikom kursów elastyczność w dostosowaniu tempa nauki do własnych możliwości i planu dnia. Dostęp online umożliwia realizację szkolenia z dowolnego miejsca i w dowolnym czasie.

Dlaczego jeszcze warto wybrać szkolenia BHP online od Webszkolenie?

 • Atrakcyjne materiały szkoleniowe – wiedza przekazywana jest w formie prezentacji multimedialnych, filmów i materiałów do pobrania, co pozytywnie wpływa na efektywną naukę.
 • Aktualne treści – regularnie aktualizujemy materiały szkoleniowe, zgodnie ze zmieniającymi się przepisami prawa pracy.
 • Wsparcie techniczne – podczas realizacji kursu oferujemy wsparcie techniczne.
 • Certyfikat ukończenia – po pomyślnym zakończeniu szkolenia przekazujemy certyfikat potwierdzający zdobytą wiedzę.
 • Dostosowane do różnych branż – dostosowujemy treść szkoleń BHP do różnych branż, uwzględniając specyfikę pracy w danym sektorze.
<img decoding=

Kto może przejść szkolenie z Webszkolenie?

Kursy są opracowane w taki sposób, aby uwzględniać konkretne zagrożenia związane z daną branżą czy miejscem pracy, co sprawia, że są one bardziej praktyczne i użyteczne. Oferujemy szkolenia BHP dla różnych branż: służby BHP, pracowników medycznych, fizycznych, czy kierowców.

1) Szkolenie BHP dla pracodawców

Przeznaczone dla właścicieli firm, a także osób wykonujących zadania służby bezpieczeństwa i higieny pracy. Spełnia wszelkie wymogi prawne i skupia się na wyposażeniu liderów w wiedzę i umiejętności niezbędne do efektywnego zarządzania aspektami BHP.

Szkolenie jest dostępne w języku polskim i rosyjskim, a jego koszt to 245 zł. Po realizacji kursu uczestnicy otrzymują certyfikat potwierdzający zdobytą wiedzę, który jest ważny przez 5 lat.

2) Szkolenie BHP dla pracowników administracyjno-biurowych

W toku kursu omawiane są zasady ergonomicznego ustawienia stanowisk pracy, instruktaż dotyczący bezpiecznego korzystania ze sprzętu biurowego, zasady udzielania pierwszej pomocy, czy postępowania w sytuacjach awaryjnych.

Ten kurs jest też odpowiedni jako szkolenie wstępnie dla nowych pracowników wykonujących swoje obowiązki w formie zdalnej.

Koszt szkolenia to 35 zł, a jego ważność wynosi 6 lat.

3) Szkolenie BHP dla służby BHP

Szkolenia dla pracowników służby BHP, np. społecznych inspektorów pracy. Obejmują takie zagadnienia jak:

 • Prowadzenie dokumentacji oceny ryzyka zawodowego,
 • Zasady udzielania pierwszej pomocy,
 • Wypełnianie kart wypadku,
 • Środki ochrony zdrowia pracowników,
 • Skuteczne zarządzanie bezpieczeństwem pracy,
 • Uprawnienia przysługujące służbie BHP,
 • Aspekty ochrony przeciwpożarowej.

Koszt szkolenia dla pracowników służby BHP wynosi 190 zł, a po jego realizacji utrzymuje ważność przez 5 lat.

4) Szkolenie BHP dla kierowników

Dla osób kierujących pracownikami: menadżerów, mistrzów, brygadzistów. Skupia się na wyposażeniu kierownictwa w wiedzę i umiejętności, które są niezbędne by spełniać obowiązki związane z BHP, wynikające z przepisów prawa.

Szkolenie obejmuje zagadnienia, takie jak identyfikacja i minimalizacja ryzyka zawodowego, zasady udzielania pierwszej pomocy, analiza wypadków, środki ochrony indywidualnej, a także efektywne zarządzanie procesami związanymi z bezpieczeństwem pracy. Kierownicy zdobywają także wiedzę dotyczącą odpowiedzialności prawnej, procedur w sytuacjach awaryjnych, a także rozwijają umiejętności komunikacyjne w kontekście bezpieczeństwa.

Kurs od Webszkolenie to koszt 50 zł, a jego ważność wynosi 5 lat.

5) Szkolenie BHP dla pracowników fizycznych

Dla pracowników na stanowiskach robotniczych, w tym pracowników inżynieryjno-technicznych, operatorów maszyn i urządzeń, magazynierów i logistyków.

Odgrywa kluczową rolę w kształtowaniu świadomego i bezpiecznego podejścia do wykonywania codziennych obowiązków zawodowych. Skupia się na zagadnieniach związanych z bezpieczeństwem w miejscu pracy, które są szczególnie istotne dla osób wykonujących prace fizyczne.

Uczestnicy zdobywają wiedzę z zakresu właściwego stosowania sprzętu i narzędzi, zasad ergonomicznego wykonywania czynności, a także procedur bezpieczeństwa związanych z ich konkretnymi zadaniami.

Szkolenie BHP jest ważne 3 lata, a jego koszt to 40 zł.

6) Szkolenie BHP dla pracowników oświaty

Program szkolenia jest dostosowany do specyfiki pracy w sektorze oświaty i obejmuje zagadnienia istotne dla nauczycieli, osób pracujących w administracji, czy opiekunów w żłobkach.

Uczestnicy zdobywają wiedzę z zakresu przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, identyfikacji potencjalnych zagrożeń w środowisku edukacyjnym, a także sposobów minimalizacji ryzyka wypadków. Szkolenie obejmuje także zasady udzielania pierwszej pomocy, procedury ewakuacji, a także środki ochrony zdrowia kadry i uczniów.

Okres ważności szkolenia wynosi 5 lat, a jego cena to 45 zł.

7) Szkolenie BHP dla pracowników medycznych

Program szkolenia obejmuje zagadnienia związane z pracą w sektorze zdrowia, między innymi: zarządzanie ryzykiem zawodowym, zasady bezpiecznego korzystania ze sprzętu medycznego, czy przestrzeganie procedur higienicznych.

Uczestnicy zdobywają również wiedzę na temat korzystanie ze środków ochrony osobistej, zabezpieczenia przed zakażeniem, identyfikacji potencjalnych zagrożeń biologicznych.

Odbyte szkolenie jest ważne przez 5 lat, a jego koszt to 45 zł.

8) Szkolenie BHP dla handlowców

Ten kurs dostarcza pracownikom handlowym wiedzę na temat zasad bezpiecznej obsługi sprzętu, organizacji stanowiska pracy oraz środków ochrony osobistej. Uczestnicy zdobywają również umiejętności związane z bezpiecznym przechowywaniem i transportem towarów. Jest odpowiedni dla:

 • handlowców,
 • sprzedawców,
 • osób pracujących w sklepach i obsługujących klientów.

Szkolenie BHP dla handlowców obejmuje również kwestie związane z obsługą kas fiskalnych, procedurami bezpieczeństwa w przypadku sytuacji awaryjnych, czy przepisami dotyczącymi higieny pracy.

Kurs od Webszkolenie to koszt 45 zł, a jego ważność wynosi 5 lat.

9) Szkolenie BHP dla branży kosmetycznej i fryzjerskiej

Szkolenie BHP dedykowane branży kosmetycznej i fryzjerskiej skupia się na zagadnieniach, takie jak bezpieczne korzystanie z narzędzi i sprzętu, higieniczne praktyki pracy, czy właściwe przechowywanie i stosowanie substancji chemicznych używanych w branży.

Uczestnicy zdobywają wiedzę z zakresu procedur dezynfekcji, zasad udzielania pierwszej pomocy w przypadku ewentualnych wypadków, a także zabezpieczeń przed potencjalnymi zagrożeniami dermatologicznymi.

Koszt szkolenia to 45 zł, a okres jego ważności wynosi 6 lat.

10) Szkolenie BHP dla kierowców

Ten kurs koncentruje się na aspektach bezpieczeństwa związanych z codzienną pracą kierowców. W toku szkolenia poruszane są takie tematy jak zasady bezpiecznej jazdy, identyfikacja i minimalizacja ryzyka wypadków drogowych, a także odpowiednie korzystanie z systemów bezpieczeństwa pojazdów.

Uczestnicy zdobywają wiedzę na temat przepisów prawa dotyczących czasu pracy i odpoczynku, zasad udzielania pierwszej pomocy w przypadku wypadków, a także zabezpieczeń przed potencjalnymi zagrożeniami związanymi z transportem.

Rodzaje szkoleń BHP

Wśród obowiązków pracodawcy w zakresie BHP leży zapewnienie podwładnym wiedzy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. W tym celu przeprowadzane są szkolenia wstępne i regularnie powtarzane szkolenia okresowe.

Wymienione szkolenia BHP w Krakowie mogę się odbyć w formie szkolenia online, z zastrzeżeniem, że szkolenie wstępne BHP może być zrealizowane online tylko przez osoby pracujące zdalnie. Pracownicy stacjonarni muszą przejść kurs w miejscu pracy.

<img decoding=

Okresowe szkolenie BHP Kraków

Szkolenia okresowe są ważnym elementem utrzymania wysokich standardów bezpieczeństwa w miejscu pracy. Mają na celu aktualizację wiedzy pracowników na temat bezpieczeństwa, pierwszej pomocy i higieny pracy. Są organizowane regularnie, aby pracownicy byli na bieżąco ze zmianami w przepisach i procedurach w ich miejscu pracy.

Może być zrealizowane online, np. w formie kursu dostępnego na platformie e-learningowej firmy Webszkolenie.

Wstępne szkolenie BHP Kraków

Szkolenie wstępne BHP jest przeznaczone dla nowo zatrudnionych pracowników i musi być zrealizowane przed dopuszczeniem pracownika do rozpoczęcia pracy. Składa się z dwóch części: instruktażu ogólnego i stanowiskowego, w ramach których uczestnicy poznają podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, są zapoznawani z zagrożeniami w danej branży i dowiadują się, jakie są obowiązki pracodawcy i pracownika w zakresie BHP.

Szkolenie obejmuje też omówienie zasad korzystania ze środków ochrony osobistej, takich jak kaski, okulary ochronne, czy odzież robocza.

Pracownicy są również informowani o ewentualnych substancjach czy czynnikach występujących w miejscu pracy, które mogą wpływać na ich zdrowie, a także uczą się, jakie są podstawowe zasady ochrony przeciwpożarowej i procedury udzielania pierwszej pomocy.

<img decoding=
<img decoding=

Przejdź szkolenie z zakresu BHP w Krakowie z Webszkolenie

Skorzystaj z wygodnego rozwiązania i postaw na najlepsze szkolenia BHP online dla pracowników z Krakowa od Webszkolenie!

Szkolenia BHP online umożliwiają dostosowanie harmonogramu nauki do indywidualnych potrzeb i możliwości pracowników. Brak konieczności dojazdu na tradycyjne szkolenia to oszczędność czasu dla uczestników kursu i środków finansowych na rezerwację sali dla pracodawców.

Każdy uczestnik kursu może dostosować swoje tempo nauki do własnych potrzeb, a także powracać do wybranych materiałów w dowolnym momencie. Szkolenia oferowane przez firmę Webszkolenie mają formę filmów, materiałów do pobrania i prezentacji, co sprawia, że nauka staje się bardziej angażująca.

Zainwestuj w bezpieczeństwo pracowników i skorzystaj ze szkolenia BHP online!

Ta strona używa plików cookies i podobnych technologii m.in. w celu jak najlepszego dopasowania zawartości strony dla potrzeb użytkowników. Korzystanie z tej strony oznacza akceptację plików cookie i podobnych techniologii. Akceptuje Warunki korzystania