Szkolenie BHP Gliwice

Szkolenie BHP Gliwice

Szkolenie z zakresu BHP w Gliwicach zostało stworzone, aby zagwarantować pracodawcom i zatrudnionym odpowiednie środowisko pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami. Jest ono adresowane do różnych grup zawodowych, bez względu na to, czy dotyczy to zatrudnienia w placówce edukacyjnej, zakładzie produkcyjnym czy centrum logistycznym. Webszkolenie oferuje bogatą gamę kursów z zakresu ochrony pracy, pokrywających wiele tematów i dziedzin. Nasze programy edukacyjne dla pracowników oraz pracodawców z Gliwic są skrojone na miarę specyficznych wymagań klientów. Dzięki fachowemu przygotowaniu i dostępności online umożliwiają efektywne i skuteczne zdobywanie wiedzy. Zapewniamy wykwalifikowaną kadrę, najnowsze zasoby edukacyjne oraz opcję przyjaznej edukacji, dzięki intuicyjnej platformie e-learningowej.

Szkolenie BHP Gliwice

Dla kogo:

 • pracowników, którzy muszą przejść szkolenie wstępne bhp lub okresowe.
 • nowo przyjętych pracowników,
 • właścicieli firm oraz osób zarządzających zespołami pracowników,
 • pracowników wymagających odbycia instruktażu wstępnego bhp lub cyklicznego (okresowego).

Dostępne języki: polski, rosyjski

Cel naszych szkoleń BHP: naszym celem jest dostarczenie pracodawcom i pracownikom wszechstronnego przeszkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, które umożliwi rozpoznawanie, ograniczanie i unikanie niebezpieczeństw oraz ryzyka związanego z konkretnym miejscem zatrudnienia.

Podstawa prawna: szkolenia z zakresu BHP w Gliwicach są zgodne z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860, z późn. zm.).

Co oferujemy:

 • materiały edukacyjne,
 • szkolenia realizowane zdalnie w formie online,
 • pomoc na każdym kroku procesu szkoleniowego,
 • egzamin końcowy w formie testu weryfikujący zdobytą wiedzę,
 • oficjalny certyfikat potwierdzający zaliczenie kursu z zakresu BHP.

Zawartość szkoleń BHP Gliwice: nasze kursy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy są podzielone na trzy segmenty, obejmują testy cząstkowe, a całość kończy się egzaminem. Egzamin uznaje się za zaliczony przy uzyskaniu minimum 50% prawidłowych odpowiedzi, co umożliwia natychmiastowe wydrukowanie, zapisanie lub przesłanie certyfikatu drogą elektroniczną.

Szkolenia BHP Gliwice | Oferta Webszkolenie

Szkolenie BHP Gliwice - oferta Webszkolenie.pl

Webszkolenie oferuje obszerny wybór kursów z zakresu BHP, skierowanych do zatrudnionych oraz pracodawców z Gliwic z różnorodnych sektorów. Dzięki naszej platformie, uczestnicy mają możliwość skutecznego kształcenia się w każdym miejscu i czasie, korzystając z elastyczności szkoleń online. Kursy stanowią idealne rozwiązanie dla osób pragnących szybko i skutecznie rozwinąć swoje umiejętności w dziedzinie BHP.

Oferujemy szereg korzyści dla uczestników szkoleń BHP:

 • Elastyczność nauki – Dostęp do kursów BHP Gliwice dzięki formie edukacji online umożliwia naukę z dowolnego miejsca na świecie, o dowolnej porze.
 • Efektywność czasowa – Po zapisaniu się na odpowiedni kurs i dokonaniu opłaty, uczestnicy zyskują natychmiastowy dostęp do materiałów szkoleniowych, z których mogą korzystać 24/7. Pozwala to na naukę w indywidualnym tempie, dostosowanym do osobistych potrzeb i harmonogramu pracy.
 • Szybka weryfikacja wiedzy – Zakończenie każdego kursu testem sprawdzającym pozwala na potwierdzenie i powtórzenie przyswojonych informacji. Pozytywny wynik testu końcowego skutkuje wydaniem certyfikatu, który jest dowodem ukończenia szkolenia.

Oferta szkolenia BHP w Gliwicach

Nasza propozycja kursów BHP jest skierowana do pracowników różnorodnych specjalności i sektorów z obszaru Gliwic. Z oferty mogą skorzystać zarówno pracodawcy, jak i pracownicy zainteresowani odbyciem szkolenia wstępnego lub okresowego BHP (włączając osoby wykonujące pracę zdalną).

Kursy z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy od Webszkolenie są dostarczane w formie elektronicznej, co umożliwia uczestnikom przyswajanie wiedzy w preferowanym przez nich miejscu i czasie. Taka metoda pozwala na kompleksowe przyswojenie treści kursu i uzyskanie certyfikatu w indywidualnym rytmie, bez potrzeby opuszczania własnego domu lub stanowiska pracy.

Szkolenia BHP Gliwice od Webszkolenie – najlepszy wybór dla małych i dużych przedsiębiorstw

Kursy BHP (szkolenia wstępne i okresowe) prowadzone przez ekspertów z Webszkolenie stanowią doskonałą propozycję dla firm o różnej skali działalności. Przyłącz się do naszych usatysfakcjonowanych kursantów z Tarnowa. Zapewniamy fachowe wsparcie i konsultacje w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy na każdym etapie szkolenia.

Wybó szkoleń BHP dla małych i dużych przedsiębiorstw

Jesteśmy wrażliwi na oczekiwania i potrzeby zarówno przedsiębiorców, jak i pracowników z różnych sektorów i branż. Z myślą o oszczędności czasu przedstawicieli małych, średnich i dużych przedsiębiorstw, proponujemy szkolenia online, które można elastycznie dopasować do indywidualnych potrzeb i dysponowanego czasu.

Szkolenia z bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników i pracodawców

Szkolenia z bezoieczeństwa i higieny pracy dla pracowników i pracodawców

1. Szkolenie BHP dla pracodawców

Kurs BHP w Gliwicach przeznaczony jest dla właścicieli firm, kadry kierowniczej oraz osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i higienę pracy w swoich przedsiębiorstwach.

Zawartość szkolenia: zadania pracodawcy w obszarze BHP, identyfikacja zagrożeń w miejscu pracy, podstawy udzielania pierwszej pomocy, normy dotyczące warunków sanitarno-higienicznych.

Cena szkolenia: 245 zł

2. Szkolenie BHP dla pracowników administracyjno-biurowych

Szkolenie z zakresu BHP jest skierowane do osób pracujących na stanowiskach administracyjno-biurowych oraz pracowników oświaty.

Zawartość szkolenia: obowiązki pracownika w zakresie BHP, rozpoznawanie zagrożeń w miejscu pracy, zasady prewencji przeciwpożarowej, podstawy pierwszej pomocy.

Cena szkolenia: 35 zł

3. Szkolenie BHP dla personelu służby BHP

Kurs skierowany jest do osób pracujących w służbach BHP oraz pracodawców pełniących funkcje związane z bezpieczeństwem pracy w swoich firmach.

Zawartość szkolenia: strategie zarządzania bezpieczeństwem pracy, ocena ryzyka zawodowego, obsługa bhp zakładów pracy, zabezpieczenia przeciwpożarowe, identyfikacja zagrożeń w miejscu pracy, profilaktyka chorób zawodowych.

Cena szkolenia: 190 zł

4. Szkolenie BHP dla kadry zarządzającej

Szkolenie BHP dla osób kierujących pracownikami przeznaczone jest w szczególności dla menadżerów, brygadzistów i innych osób zajmujących stanowiska kierownicze.

Zawartość szkolenia: zarządzanie ryzykiem zawodowym, identyfikacja czynników zagrożenia w pracy, postępowanie w przypadku wypadków przy pracy, profilaktyka chorób zawodowych, zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Cena szkolenia: 50 zł

5. Szkolenie BHP dla pracowników fizycznych

Kurs adresowany do magazynierów, robotników budowlanych, operatorów urządzeń, logistyków oraz innych osób wykonujących prace fizyczne w różnych sektorach i branżach (np. produkcja, budownictwo, transport, przemysł ciężki).

Zawartość szkolenia: zadania pracodawcy i pracownika w dziedzinie BHP, rozpoznawanie zagrożeń w miejscu pracy, strategie zapobiegania wypadkom, profilaktyka chorób zawodowych, zabezpieczenia przeciwpożarowe.

Cena szkolenia: 40 zł

6. Szkolenie BHP dla pracowników oświaty

Szkolenie BHP dla kadry edukacyjnej przeznaczone jest dla nauczycieli, kierowników instytucji edukacyjnych, dyrektorów oraz pozostałych pracowników sektora oświaty.

Zawartość szkolenia: obowiązki w obszarze BHP, zarządzanie ryzykiem zawodowym, identyfikacja zagrożeń w pracy, procedury bezpieczeństwa przeciwpożarowego, podstawy pierwszej pomocy.

Cena szkolenia: 45 zł

7. Szkolenie BHP dla personelu medycznego

Profesjonalne szkolenie skierowane do lekarzy, pielęgniarek, salowych, asystentów medycznych, pracowników domów spokojnej starości i innych osób zatrudnionych w branży medycznej oraz uczestniczących w pracach zespołu powypadkowego.

Zawartość szkolenia: system ochrony zdrowia w firmie, zadania pracodawcy i pracownika w zakresie BHP, identyfikacja zagrożeń w środowisku pracy, profilaktyka chorób zawodowych, prewencja wypadków przy pracy.

Cena szkolenia: 45 zł

8. Szkolenie BHP dla handlowców

Kursy BHP w Gliwicach dla personelu handlowego są dedykowane dla pracowników działów sprzedaży, ekspedientów, obsługi klienta oraz osób zatrudnionych w punktach handlowych.

Zawartość szkolenia: normy BHP obowiązujące w handlu, edukacja pracowników w zakresie bezpieczeństwa, identyfikacja zagrożeń w miejscu pracy, metody zapobiegania wypadkom, podstawy pierwszej pomocy przedmedycznej.

Cena szkolenia: 45 zł

9. Szkolenie BHP dla sektora kosmetycznego i fryzjerskiego

Szkolenie BHP Gliwice dla branży kosmetycznej i fryzjerskiej jest przeznaczone dla stylistów fryzur, wizażystów, terapeutów masażu, stylistów paznokci, kosmetyczek i innych wykwalifikowanych specjalistów branży beauty.

Zawartość szkolenia: zadania pracownika i pracodawcy w dziedzinie BHP, zagrożenia chemiczne i biologiczne w miejscu pracy, profilaktyka chorób zawodowych, strategie zapobiegania wypadkom przy pracy.

Cena szkolenia: 45 zł

10. Szkolenie BHP dla kierowców zawodowych

Szkolenie BHP jest przeznaczone dla zawodowych kierowców w tym operatorów drogowych samochodów osobowych, ciężarówek, autobusów lub autokarów.

Zawartość szkolenia: przepisy BHP dla kierowców, ochrona zdrowia w pracy, metody zapobiegania wypadkom, zasady postępowania powypadkowego, wypracowanie umiejętności oceny ryzyka zawodowego, zabezpieczenia przeciwpożarowe.

Cena szkolenia: 50 zł

Jaki jest koszt szkoleń BHP w Gliwicach?

Koszt szkolenia BHP w Gliwicach uzależniony jest od branży i stanowiska pracy. Warto podkreślić, że szkolenia stacjonarne zazwyczaj są droższe od e-learningowych, co czyni naszą ofertę atrakcyjną opcją cenową dla firm i indywidualnych uczestników.

Certyfikat z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy od Webszkolenie!

Webszkolenie to Twój partner w bezpiecznej pracy! Jako lider w zapewnianiu kompleksowego wsparcia w zakresie bezpieczeństwa dla przedsiębiorstw z Gliwic i innych miast województwa śląskiego, oferujemy nowoczesne kursy BHP online, które odpowiadają na potrzeby zarówno pracodawców, jak i pracowników z różnych sektorów.

Szkolenia BHP z certyfikatem

Nasza innowacyjna platforma Webszkolenie gwarantuje profesjonalizm, kompleksową obsługę BHP, łatwość dostępu do informacji i efektywność. Z nami poznasz szereg tematów, które nie tylko uświadomią Ci znaczenie przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, ale również wyposażą w niezbędną wiedzę do podejmowania działań prewencyjnych. Profesjonalne kursy BHP online stanowią solidne podstawy dla bezpieczeństwa w miejscu pracy. Wizyta kontrolna zakładu pracy będzie czystą formalnością. Sprawdź atrakcyjną ofertę szkolenia BHP przygotowaną przez specjalistów Webszkolenie.

Ta strona używa plików cookies i podobnych technologii m.in. w celu jak najlepszego dopasowania zawartości strony dla potrzeb użytkowników. Korzystanie z tej strony oznacza akceptację plików cookie i podobnych techniologii. Akceptuje Warunki korzystania