Szkolenia BHP online Tarnów

Szkolenie BHP Tarnów

Szkolenie BHP w Tarnowie to nie tylko spełnienie wymogów formalnych, ale przede wszystkim świadoma inwestycja w bezpieczeństwo i komfort pracy.

Nasze starannie dopracowane, kompletne szkolenia BHP powstały z myślą o pracodawcach i pracownikach z różnorodnych branż, od oświaty i administracji po służby BHP.

Niezależnie od tego, czy jesteś pracownikiem, studentem na praktykach, uczniem szkoły zawodowej czy stażystą z Tarnowa, to musisz pamiętać, że szkolenie BHP stanowi elementarną część Twoich obowiązków.

Szkolenia BHP w Tarnowie to szeroki zakres tematów dostosowanych do specyfiki różnych sektorów. Nasze programy szkoleniowe są spersonalizowane tak, aby sprostać indywidualnym potrzebom kursantów. Pozyskaj cenną wiedzę w dogodnym dla siebie terminie i miejscu. Zadbaj o swoje bezpieczeństwo i zdrowie w miejscu pracy oraz bezpieczeństwo osób z otoczenia.

Szkolenie BHP Tarnów

Dla kogo:

  • nowo zatrudnieni pracownicy, którzy niedawno dołączyli do zespołu lub firmy,
  • pracodawców, zleceniodawców i innych osób zarządzających zespołami pracowniczymi,
  • osób zatrudnionych, które są zobowiązane do odbycia szkolenia BHP na początku pracy lub regularnie.

Dostępne języki: polski, rosyjski

Cel szkoleń BHP: celem szkoleń BHP jest zapoznanie uczestników z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, nabycie umiejętności wykonywania pracy w sposób bezpieczny dla siebie i innych osób, poznanie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie, zapoznanie się z czynnikami środowiska pracy, oraz sposobem wykonywania obowiązków na zajmowanym stanowisku i w warunkach danego przedsiębiorstwa.

Podstawa prawna: szkolenie BHP Tarnów jest w pełni zgodne z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860, z późn. zm.).

Co oferujemy:

  • interaktywne szkolenie BHP Tarnów w formie online,
  • zwięzłe materiały dydaktyczne,
  • wsparcie ekspertów na każdym etapie nauki,
  • test końcowy oceniający zdobytą wiedzę,
  • oficjalny certyfikat potwierdzający nabyte umiejętności.

Zawartość szkoleń BHP Tarnów: szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy w Tarnowie podzielone są na trzy bloki, co znacznie ułatwia płynne przyswajanie nowych informacji. Testy okresowe i egzamin końcowy to elementy podsumowujące, dzieki którym uczestnik szkolenia może sprawdzić swoją wiedzę. Aby zaliczyć egzamin, niezbędne jest uzyskanie minimum 50% poprawnych odpowiedzi. Po pomyślnym zdaniu egzaminu uczestnik otrzymuje oficjalny certyfikat gotowy do druku, zapisania lub przesłania drogą elektroniczną.

Oferta szkolenia BHP w Tarnowie

Oferta szkolenia BHP w Tarnowie

Webszkolenie prężnie działa na terenie Tarnowa i okolic. W starannie dopracowanej ofercie mamy w pełni profesjonalne szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP). Różnorodna grupa odbiorców i wygodna forma nauki, to gwarancja, że każdy pracownik i pracodawca znajdzie tu program szkoleniowy dostosowany do jego indywidualnych potrzeb. Co więcej, nasze szkolenia BHP mają charakter aktualizacyjny, prezentują najnowsze zmiany w przepisach oraz poszerzają wiedzę na temat BHP. Dzięki dostępowi do nowoczesnej platformy szkoleniowej masz możliwość uczestniczenia i ukończenia kursu BHP w formie online.

Odkryj główne zalety szkoleń BHP w Tarnowie:

Treści edukacyjne do użytku mobilnego – Wszystkie materiały edukacyjne ze szkolenia możesz otworzyć za pomocą komputera, laptopa, tableta lub innych urządzeń elektronicznych. Dzięki mobilnej formie nauki kursanci mogą uczyć się we własnym tempie i w wybranym przez siebie miejscu.

Niezawodny sposób na zdobycie cennej wiedzy – Przejdź szkolenie w pięciu krokach. To, co musisz zrobić, to zarejestrować się, złożyć zamówienie, dokonać wpłaty i przystąpić do szkolenia. Ostatni krok to wydrukowanie lub przesłanie na skrzynkę mailową oficjalnego certyfikatu, który potwierdzi Twoje właściwe przygotowanie do pracy pod kątem bezpieczeństwa i higieny pracy.

Sprawdzanie wiedzy na bieżąco – Szkolenie BHP online ma jasną strukturę, a podział całości na części ułatwia przyswajanie wiedzy. Dzięki testom cząstkowym i testowi końcowemu łatwo zeryfikujesz zdobytą na kursie wiedzę. Certyfikat potwierdzający wiedzę z zakresu BHP podwyższy Twoje kwalifikacje zawodowe i bezpieczeństwo pracy.

Szkolenia BHP Tarnów | Oferta Webszkolenie

Dołącz do grona naszych zadowolonych kursantów z Tarnowa. Oferujemy profesjonalne wsparcie i doradztwo w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy na każdym etapie szkolenia. Jesteśmy otwarci na potrzeby właścicieli firm i pracowników różnych branż. Dbając o czas naszych klientów, oferujemy edukację online, którą każdy uczestnik szkolenia może dostosować do swoich możliwości i zasobów czasowych.

Rodzaje szkoleń z bezpieczeństwa i higieny pracy

Zróżnicowana oferta szkoleń BHP w Tarnowie to idealna propozycja dla właścicieli jednoosobowych działalności gospodarczych, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw oraz osób zatrudnionych na różnych stanowiskach pracy na terenie Tarnowa i innych miast położonych w województwie małopolskim. Z naszych szkoleń mogą więc skorzystać zarówno pracodawcy, jak i pracownicy różnego szczebla, a także studenci odbywający praktyki i stażyści. Zobacz, jakie rodzaje szkoleń BHP przygotowaliśmy dla mieszkańców Tarnowa.

Szkolenie BHP Tarnów - rodzaje szkoleń

1. Szkolenie BHP dla pracodawców

Szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracodawców Tarnowa i regionów jest skierowane do właścicieli firm, osób kierujących pracownikami oraz wszystkich innych osób odpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa w miejscu pracy.

Zawartość szkolenia: Zakres szkolenia BHP dla pracodawców obejmuje trzy główne obszary, koncentrując się na higienie pracy i bezpieczeństwie w zakładzie pracy. Program zawiera fundamentalne elementy, takie jak ramy prawne, udzielanie pierwszej pomocy oraz zasady bezpiecznego postępowania. Tematyka kursu BHP jest dostosowywana do specyfiki danej branży i charakteru pracy pracodawców oraz ich zespołów. Obejmuje ona promowanie bezpiecznych praktyk w danej dziedzinie, omawianie obowiązujących przepisów BHP, analizę ryzyka zawodowego i zachowań pracowników, a także wprowadzenie do efektywnego zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w firmie.

Cena szkolenia: 245 zł

2. Szkolenie BHP dla pracowników administracyjno-biurowych

Szkolenie BHP jest odpowiednie dla osób zatrudnionych na stanowiskach administracyjno-biurowych, w tym także pracowników sektora edukacji.

Zawartość szkolenia: Zakres szkolenia z bezpieczeństwa i higieny pracy obejmuje obowiązki pracownika związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, wymagania dotyczące organizacji i ergonomii miejsca pracy, czynniki szkodliwe i ryzyka w środowisku pracy, zasady ochrony przeciwpożarowej, procedury udzielania pierwszej pomocy oraz tematy związane z zarządzaniem ryzykiem zawodowym.

Cena szkolenia: 35 zł

3. Szkolenie BHP dla służby BHP

Szkolenie jest skierowane do pracowników służby BHP oraz przedsiębiorców, którzy zajmują się obsługą BHP w swoich firmach i zakładach pracy.

Zawartość szkolenia: Program szkolenia BHP obejmuje kluczowe tematy, takie jak: analiza ryzyka zawodowego, udzielanie pierwszej pomocy, dokumentacja wypadkowa, przyczyny wypadków, środki ochrony zdrowia pracowników, zarządzanie bezpieczeństwem pracy, kompetencje służby BHP oraz działania z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Ponadto treścią szkolenia są informacje dotyczące oceny warunków pracy oraz organizacji szkoleń BHP dla pracowników w celu przekazania zasad bezpieczeństwa i zarządzania ryzykiem zawodowym.

Cena szkolenia: 190 zł

4. Szkolenie BHP dla kierowników

Szkolenie adresowane jest do pracowników pełniących funkcje kierownicze, takich jak menedżerowie, mistrzowie, brygadziści i kierownicy działów.

Zawartość szkolenia: Treść kursu BHP obejmuje zarządzanie ryzykiem zawodowym, identyfikację czynników zagrożenia w miejscu pracy, wypadki i choroby zawodowe, oraz udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej. Program dostarcza informacji na temat ochrony pracy, obowiązków służby BHP, organizacji szkoleń cyklicznych i instruktażu stanowiskowego, bezpiecznego wykonywania zadań, zwłaszcza tych niebezpiecznych, oraz organizacji pracy zgodnie z przepisami BHP. Uczestnicy zdobywają także wiedzę dotyczącą wymagań pomieszczeń w myśl obowiązujących przepisów prawa oraz oceny ryzyka związanego z konkretnymi stanowiskami.

Cena szkolenia: 50 zł

5. Szkolenie BHP dla pracowników fizycznych

Szkolenie zostało opracowane z myślą o osobach na stanowiskach robotniczych, takich jak pracownicy fizyczni, magazynierzy, operatorzy maszyn, pracownicy budowlani, montażyści oraz specjaliści ds. logistyki.

Zawartość szkolenia: Treść szkolenia BHP dla pracowników fizycznych skupia się na identyfikacji ryzyka, prawidłowym korzystaniu z narzędzi i maszyn, oraz przestrzeganiu procedur bezpieczeństwa w celu zapewnienia efektywnej i bezpiecznej pracy. Tematyka kursu obejmuje również obowiązki pracodawcy i pracownika, związane z BHP, prewencję wypadków przy pracy, choroby zawodowe oraz zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

Cena szkolenia: 40 zł

6. Szkolenie BHP dla pracowników oświaty

Szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników działu edukacji jest przeznaczone dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół, kierujących placówkami oświatowymi na różnych szczeblach edukacji, nauczycieli oraz innych pracowników związanych z oświatą.

Zawartość szkolenia: Pełne szkolenie BHP dla pracowników działu edukacji w Tarnowie obejmuje szereg istotnych zagadnień, związanych z bezpieczeństwem swoim i uczniów w tym: obowiązki w zakresie BHP, zarządzanie ryzykiem zawodowym, czynniki biologiczne, fizjologiczne oraz psychospołeczne zagrożenia w miejscu pracy, procedury bezpieczeństwa przeciwpożarowego, wypadki przy pracy, prewencję wypadków oraz zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Cena szkolenia: 45 zł

7. Szkolenie BHP dla służby medycznej

Profesjonalne szkolenie skierowane jest do całego personelu medycznego i pracowników zatrudnionych w służbie zdrowia, w tym lekarzy, pielęgniarek, salowych, asystentów medycznych pracujących w przychodniach i gabinetach lekarskich (np. asystentów dentystycznych).

Zawartość szkolenia: Materiał szkoleniowy obejmuje organizację opieki zdrowotnej w miejscu pracy, obowiązki pracodawcy i pracownika, związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, czynniki ryzyka na stanowisku pracy, choroby zawodowe, zapobieganie wypadkom, bezpieczeństwo personelu i pacjentów, zasady postępowania podczas wykonywania obowiązków oraz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Cena szkolenia: 45 zł

8. Szkolenie BHP dla pracowników handlowych

Szkolenia BHP w Tarnowie dla pracowników handlowych są skierowane do osób zajmujących się sprzedażą oraz pracowników sklepów, a także handlowców i specjalistów ds. obsługi klienta.

Zawartość szkolenia: Tematyka omawiana podczas szkolenia obejmuje kwestie dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, szkolenia pracowników, zagrożeń w miejscu pracy, wypadków przy pracy, analizy incydentów oraz środki zapobiegawcze, a także udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Cena szkolenia: 45 zł

9. Szkolenie BHP dla kosmetyczek, fryzjerów i pracowników branży Beauty

Szkolenie BHP w Tarnowie dla branży kosmetycznej i fryzjerskiej jest dedykowane dla fryzjerek, stylistek paznokci, wizażystek, kosmetyczek, masażystów oraz innych profesjonalistów bezpośrednio związanych z branżą beauty.

Zawartość szkolenia: Szkolenie BHP skupia się na przestrzeganiu zasad BHP dotyczących używania środków ochrony osobistej i narzędzi, udzielania pierwszej pomocy, organizacji stanowiska pracy, identyfikacji zagrożeń chemicznych i biologicznych. Program szkolenia obejmuje także ocenę ryzyka zawodowego, rozpoznawanie potencjalnych zagrożeń związanych z wyposażeniem i pomieszczeniami salonu fryzjerskiego, korzystanie z przestrzeni roboczych oraz odzieży ochronnej.

Cena szkolenia: 45 zł

10. Szkolenie BHP dla kierowców

Szkolenie BHP jest skierowane do profesjonalnych operatorów drogowych, obejmujących zawodowych kierowców samochodów osobowych, ciężarówek, autobusów lub autokarów.

Zawartość szkolenia: Program szkolenia dotyczy różnorodnych aspektów, takich jak identyfikacja zagrożeń związanych z wykonywaną pracą, strategie zapewnienia zdrowia i bezpieczeństwa pracowników, organizację warunków pracy zgodnie z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa oraz postępowanie w przypadku wypadków, zdarzeń losowych lub sytuacji awaryjnych.

Cena szkolenia: 50 zł

Szkolenie BHP online z Webszkolenie

Szkolenie BHP online z Webszkolenie

Webszkolenie to Twój partner w bezpiecznej pracy! Jesteśmy liderem w kompleksowej opiece nad bezpieczeństwem dla firm z Tarnowa i okolic. Oferujemy innowacyjne szkolenia BHP online, które spełniają oczekiwania pracodawców i pracowników różnych branż. Innowacyjna platforma Webszkolenie to gwarancja profesjonalizmu, dostępności informacji i skuteczności. Z nami odkryjesz wiele tematów, które nie tylko uświadomią pracodawcom i pracownikom znaczenie przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, ale także zapewnią im niezbędną wiedzę do działań prewencyjnych.

Przyłącz się do grona zadowolonych kursantów, którzy już skorzystali z naszych szkoleń i poczuj różnicę! Inwestycja w rozwój zawodowy to inwestycja w sukces Twojej kariery zawodowej. Profesjonalne szkolenia BHP online to solidne fundamenty bezpieczeństwa w miejscu pracy. Sprawdź ofertę Webszkolenie.

Ta strona używa plików cookies i podobnych technologii m.in. w celu jak najlepszego dopasowania zawartości strony dla potrzeb użytkowników. Korzystanie z tej strony oznacza akceptację plików cookie i podobnych techniologii. Akceptuje Warunki korzystania