Szkolenie okresowe BHP co ile

Szkolenie okresowe BHP – co ile lat należy je powtarzać?

Szkolenie okresowe BHP jest kluczowym elementem zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy w każdym zakładzie pracy. Jego regularne powtarzanie jest nie tylko wymogiem prawnym, ale również praktyczną koniecznością, aby utrzymać wysoki poziom świadomości pracowników na temat potencjalnych zagrożeń oraz sposobów ich unikania.

Warto podkreślić, że przepisy prawa nakładają na pracodawców obowiązek organizowania szkoleń BHP, a ich zaniedbanie może skutkować nałożeniem grzywny. Szkolenia te mają więc na celu nie tylko zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom, ale również ochronę pracodawców przed konsekwencjami prawnymi wynikającymi z ewentualnych wypadków przy pracy. Zachęcamy do zapoznania się z poniższym artykułem, aby dowiedzieć się więcej na temat szkoleń BHP, ich rodzajów i ważności.

Szkolenie okresowe BHP - oferta Webszkolenie

Dla kogo:

 • Nowo zatrudnionych pracowników, którzy przed rozpoczęciem pracy muszą przejść szkolenie wstępne z zakresu BHP.
 • Pracodawców i osób kierujących pracownikami, dla których znajomość przepisów BHP jest niezbędna do zapewnienia bezpiecznych warunków pracy.
 • Pracowników wymagających regularnego odświeżenia wiedzy poprzez szkolenie okresowe BHP.

Dostępne języki: polski, rosyjski

Cel naszych szkoleń BHP: to nie tylko przekazanie teoretycznej wiedzy, ale przede wszystkim wyposażenie uczestników w praktyczne umiejętności identyfikacji i minimalizacji zagrożeń w miejscu pracy. Kierując się odpowiedzialnością, zapewniamy bezpieczne i zdrowe środowisko pracy dla wszystkich.

Podstawa prawna: Nasze szkolenia oparte są na Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy z 27 lipca 2004 r., co gwarantuje ich pełną zgodność z obowiązującymi przepisami prawnymi.

Co oferujemy:

 • materiały dydaktyczne przygotowane przez ekspertów w dziedzinie BHP,
 • szkolenia realizowane w 100% online,
 • wsparcie na każdym etapie szkolenia, aby maksymalnie ułatwić przyswajanie wiedzy,
 • test końcowy, który podsumowuje zdobytą wiedzę i umiejętności.
 • certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia, dostępny od razu do wydruku lub wysyłki elektronicznej.

Zawartość szkolenia okresowego: obejmuje trzy części, w tym testy okresowe, kończące się egzaminem. Aby zaliczyć szkolenie, wymagane jest uzyskanie co najmniej 50% poprawnych odpowiedzi na egzaminie końcowym.

Szkolenie BHP | Oferta Webszkolenie

Webszkolenie prezentuje innowacyjne podejście do szkoleń BHP, dostosowane do potrzeb nowoczesnego rynku pracy. Oferta skierowana jest do szerokiego grona odbiorców. Przygotowaliśmy profesjonalne szkolenia online z zakresu BHP, które umożliwiają kursantom zdobycie certyfikatów bez konieczności wychodzenia z domu. Jest to idealne rozwiązanie dla firm i ich pracowników, którzy muszą spełnić obowiązkowe wymogi szkoleniowe, ale jednocześnie zależy im na wygodzie i oszczędności czasu. Szkolenia są dostępne w dwóch językach, co pozwala na szerszy zasięg i lepsze zrozumienie materiału.

Główne korzyści z oferty Webszkolenie:

 • Nauka w dowolnym miejscu i czasie – Dzięki naszym kursom online, możesz zdobywać wiedzę z zakresu BHP niezależnie od tego, gdzie się znajdujesz. Wystarczy dostęp do internetu, aby móc uczyć się w domu, w pracy, czy nawet w podróży.
 • Szybki czas realizacji – Po zapisaniu się na kurs i dokonaniu opłaty, uzyskujesz natychmiastowy dostęp do materiałów szkoleniowych. Nasza platforma jest dostępna 24/7, co pozwala na naukę w tempie dostosowanym do Twoich indywidualnych potrzeb.
 • Test końcowy i certyfikat – Każde szkolenie zakończone jest testem sprawdzającym przyswojoną wiedzę. Pozytywny wynik testu gwarantuje otrzymanie certyfikatu potwierdzającego ukończenie szkolenia, co jest dowodem na spełnienie wymogów prawnych w zakresie BHP.
 • Elastyczność i dostępność – Szkolenia są zaprojektowane tak, aby maksymalnie ułatwić dostęp do wiedzy. Dostępne w różnych językach, umożliwiają szersze dotarcie i lepsze zrozumienie materiału przez kursantów.
 • Oszczędność czasu – Nie ma potrzeby dojazdów czy dostosowywania się do sztywnych harmonogramów. Uczysz się w najbardziej dogodnym dla siebie czasie.

Szkolenie BHP – jakie są ich rodzaje?

Szkolenie BHP - rodzaje

Dostarczamy kompleksowe szkolenia BHP, które są dostosowane do różnorodnych potrzeb zawodowych. Nasze kursy są idealne zarówno dla pracodawców, jak i pracowników, którzy muszą spełnić wymogi szkoleniowe, w tym szkolenia okresowe oraz wstępne BHP. To oferta obejmująca również osoby wykonujące pracę zdalną, zgodnie z najnowszymi przepisami prawa.

1) Szkolenie BHP dla pracodawców

Kurs BHP przeznaczony dla pracodawców skupia się na edukacji właścicieli przedsiębiorstw, menedżerów oraz osób pełniących funkcje związane z bezpieczeństwem i higieną pracy w ich organizacjach.

Zawartość szkolenia: zobowiązania pracodawcy w obszarze BHP, identyfikację potencjalnych zagrożeń w miejscu pracy, podstawy udzielania pierwszej pomocy, a także standardy dotyczące wyposażenia pomieszczeń sanitarnych.

Cena szkolenia: 245 zł

2) Szkolenie BHP dla pracowników administracyjno-biurowych

Kurs BHP dedykowany pracownikom sektora administracyjnego i biurowego, a także osobom zatrudnionym w edukacji, jest skonstruowany z myślą o ich specyficznych potrzebach.

Zawartość szkolenia: zadania pracownika w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy, identyfikację potencjalnych niebezpieczeństw w miejscu pracy, podstawowe zasady ochrony przeciwpożarowej oraz procedury udzielania pierwszej pomocy.

Cena szkolenia: 35 zł

3) Szkolenie BHP dla służby BHP

Kurs BHP skierowany jest do osób zatrudnionych w służbie BHP oraz pracodawców odpowiedzialnych za realizację zadań związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy w ramach swojej działalności.

Zawartość szkolenia: metody zarządzania bezpieczeństwem na stanowisku pracy, strategie minimalizowania ryzyka zawodowego, podstawy ochrony przeciwpożarowej, identyfikację zagrożeń w miejscu pracy oraz profilaktykę chorób zawodowych.

Cena szkolenia: 190 zł

4) Szkolenie BHP dla osób kierujących pracownikami

Kurs BHP przeznaczony dla kadry zarządzającej, w tym menedżerów i brygadzistów, dostępny jest w wersji polskojęzycznej oraz rosyjskojęzycznej, aby sprostać potrzebom różnorodnej grupy liderów w przedsiębiorstwie.

Zawartość szkolenia: metodyki zarządzania ryzykiem zawodowym, rozpoznawanie czynników niebezpiecznych w środowisku pracy, procedury postępowania w przypadku wypadków przy pracy, zapobieganie chorobom zawodowym oraz podstawy udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Cena szkolenia: 50 zł

5) Szkolenie BHP dla pracowników fizycznych

Kurs BHP skierowany do pracowników wykonujących prace fizyczne, takich jak magazynierzy, robotnicy budowlani, operatorzy maszyn czy specjaliści ds. logistyki, obejmuje wszystkich, którzy pracują na stanowiskach wymagających aktywności fizycznej.

Zawartość szkolenia: zasady odpowiedzialności pracodawcy i pracownika w obszarze BHP, identyfikację zagrożeń w miejscu pracy, strategie zapobiegania incydentom i wypadkom, profilaktykę chorób związanych z pracą oraz zasady zachowania bezpieczeństwa pożarowego.

Cena szkolenia: 40 zł

6) Szkolenie BHP dla pracowników oświaty

Kurs BHP przeznaczony dla kadry edukacyjnej skierowany jest do nauczycieli, dyrektorów, wicedyrektorów, kierowników instytucji edukacyjnych oraz pozostałych pracowników sektora oświaty.

Zawartość szkolenia: zadania związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, strategie zarządzania ryzykiem zawodowym, identyfikację potencjalnych zagrożeń w miejscu pracy, podstawy ochrony przeciwpożarowej oraz procedury pierwszej pomocy.

Cena szkolenia: 45 zł

7) Szkolenie BHP dla pracowników medycznych

Kurs BHP skierowany do personelu medycznego, w tym lekarzy, pielęgniarek oraz innych specjalistów pracujących w sektorze zdrowia.

Zawartość szkolenia: zasady funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej w zakładzie pracy, odpowiedzialność pracodawcy i pracownika w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy, rozpoznawanie czynników ryzyka w miejscu pracy, profilaktyka chorób zawodowych oraz metody zapobiegania incydentom w pracy.

Cena szkolenia: 45 zł

8) Szkolenie BHP dla handlowców

Kurs BHP dedykowany pracownikom sektora handlowego, w tym sprzedawcom, specjalistom ds. obsługi klienta oraz wszystkim osobom pracującym w punktach sprzedaży.

Zawartość szkolenia: podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, edukację pracowników w zakresie BHP, identyfikację potencjalnych niebezpieczeństw w miejscu pracy, metody zapobiegania zdarzeniom niepożądanym oraz podstawy udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Cena szkolenia: 45 zł

9) Szkolenie BHP dla branży kosmetycznej i fryzjerskiej

Kurs BHP skonstruowany specjalnie dla sektora kosmetycznego i fryzjerskiego, adresowany do fryzjerów, wizażystów, masażystów oraz wszystkich profesjonalistów działających w branży urody.

Zawartość szkolenia: zobowiązania pracownika oraz pracodawcy w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy, rozpoznawanie chemicznych i biologicznych zagrożeń w środowisku pracy, profilaktykę chorób zawodowych oraz strategie zapobiegania zdarzeniom niepożądanym w pracy.

Cena szkolenia: 45 zł

10) Szkolenie BHP dla kierowców

Kurs BHP dedykowany kierowcom zawodowym oraz pracownikom na stanowiskach wymagających pracy fizycznej.

Zawartość szkolenia: podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, ochronę zdrowia podczas wykonywania obowiązków, identyfikację zagrożeń w środowisku pracy, metody zapobiegania zdarzeniom niepożądanym oraz zasady zachowania bezpieczeństwa pożarowego.

Cena szkolenia: 50 zł

Wstępne szkolenie BHP

Szkolenie wstępne dzieli się na instruktaż ogólny i instruktaż stanowiskowy. Instruktaż ogólny ma na celu zaznajomić pracowników z podstawowymi przepisami i normami bezpieczeństwa obowiązującymi w danym zakładzie pracy, w tym również z zasadami udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Z kolei w przypadku instruktażu stanowiskowego dochodzi do zapoznania pracownika lub pracodawcy z czynnikami środowiska pracy i ryzykiem zawodowym związanym z wykonywaną pracą.

Wstępne i okresowe szkolenia BHP - co ile

Na naszej platformie szkolenia wstępne BHP w formie online są skierowane przede wszystkim do nowo zatrudnionych pracowników, którzy ze względu na specyfikę swojej pracy, zwłaszcza gdy dotyczy ona pracy zdalnej, mogą skorzystać z tej formy nauki. W przypadkach, gdzie charakter pracy wymaga bezpośredniego zapoznania z warunkami pracy, specyficznymi narzędziami, maszynami lub procesami produkcyjnymi, szkolenia wstępne BHP przeprowadzane są w formie stacjonarnej.

Okresowe szkolenie BHP

Szkolenia okresowe BHP są kluczowym elementem systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w każdej organizacji. Ich głównym celem jest zapewnienie, aby wszyscy pracownicy, niezależnie od zajmowanego stanowiska, byli na bieżąco z aktualnymi przepisami, standardami oraz najlepszymi praktykami w zakresie BHP. Regularne przeprowadzanie tych szkoleń wśród pracowników zatrudnionych na różnych stanowiskach pozwala na utrzymanie wysokiego poziomu świadomości bezpieczeństwa wśród personelu, co przekłada się na zmniejszenie liczby wypadków i zwiększenie efektywności pracy.

Szkolenie BHP. Co ile lat powinno się odbywać?

Szkolenie BHP - co ile lat powinno się odbywać?

Jak długo ważne jest szkolenie z bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników? Częstotliwość przeprowadzania szkoleń okresowych jest zróżnicowana i zależy od charakteru wykonywanej pracy:

 • Pracownicy na stanowiskach robotniczych powinni uczestniczyć w szkoleniach co 3 lata.
 • W przypadku kadry kierowniczej, przedsiębiorców oraz pracowników inżynieryjno-technicznych odświeżenie wiedzy powinno nastąpić co 5 lat.
 • Pracownicy administracyjni i biurowi powinni aktualizować swoje umiejętności BHP co 6 lat.

Czy okresowe szkolenie BHP jest obowiązkowe?

Celem szkoleń okresowych jest aktualizacja i odświeżanie kompetencji pracowników w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy, co jest kluczowe dla bezpiecznego wykonywania powierzonych zadań. Regularne przeprowadzanie tych szkoleń jest wymogiem prawym i praktyczną koniecznością, aby pracownicy mogli kontynuować pracę na swoich stanowiskach z pełną świadomością potencjalnych zagrożeń.

Szkolenia BHP pracowników od Webszkolenie

Webszkolenie zapewnia dostęp do szkoleń BHP wstępnych i okresowych w 100% online, oferując gwarancję jakości lub zwrot pieniędzy. Odkryj zupełnie nowy wymiar szkoleń BHP dzięki Webszkolenie. Za tą nazwą stoją profesjonalizm, wsparcie i elastyczność, a wszystko to z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa danych.

Webszkolenie to więcej niż tylko platforma do zdobywania certyfikatów online. To miejsce, gdzie wysoka jakość materiałów szkoleniowych łączy się z osobistym podejściem do każdego, kto chce poszerzyć swoją wiedzę z zakresu BHP.

Zapoznaj się z naszą ofertą, zostań częścią naszej społeczności zadowolonych uczestników i zacznij inwestować w swój rozwój zawodowy już dziś!

Ta strona używa plików cookies i podobnych technologii m.in. w celu jak najlepszego dopasowania zawartości strony dla potrzeb użytkowników. Korzystanie z tej strony oznacza akceptację plików cookie i podobnych techniologii. Akceptuje Warunki korzystania