Szkolenia dla pracowników kuchni

Tematy szkoleń wewnętrznych pracowników kuchni

Prowadzisz restaurację, firmę cateringową lub inną działalność związaną z przygotowywaniem i serwowaniem żywności? Dbasz o bezpieczeństwo swoich klientów i chcesz zagwarantować im najwyższą jakość usług? Zapewnij swoim pracownikom kuchni kompleksową wiedzę na temat zasad bezpieczeństwa i higieny w miejscu pracy. Skorzystaj z oferty szkoleń wewnętrznych od Webszkolenie!

Tematy szkoleń wewnętrznych pracowników kuchni

Szkolenia wewnętrzne dla osób pracujących w kuchniach restauracji, barów, firm cateringowych, stołówek szkolnych i innych zakładów żywienia zbiorowego obejmują wszystkie najważniejsze zagadnienia z zakresu bezpieczeństwa i higieny żywności. Zapewniamy dostęp do nowoczesnej platformy edukacyjnej, niezbędne materiały szkoleniowe oraz certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia.

Szkolenia dla pracowników kuchni | Oferta Webszkolenie

Webszkolenie oferuje kompleksowe szkolenia dla osób pracujących w kuchni oraz przygotowujących posiłki w restauracjach, barach, cateringach, stołówkach szkolnych oraz innych zakładach żywienia zbiorowego otwartego i zamkniętego!

W naszej ofercie znajdziesz m.in.:

 • Szkolenie dla osób pracujących w zakładach żywienia zbiorowego otwartego (restauracje, bary, cateringi, kawiarnie, hotele)
 • Szkolenie dla osób pracujących w zakładach żywienia zbiorowego zamkniętego (stołówki szkolne, przedszkola, sanatoria, domy opieki)

Język szkoleń: polski, rosyjski

Tematy szkoleń: akty prawne związane z bezpieczeństwem żywności, system HACCP, dokumentacja HACCP, zasady dobrej praktyki produkcyjnej i higienicznej (GHP GMP), zanieczyszczenia żywności, przestrzeganie zasad higieny w lokalach gastronomicznych, zatrucia pokarmowe, higiena osobista pracowników kuchni.

Sprawdź naszą ofertę szkoleń dla pracowników kuchni, wybierz kurs, opłać zamówienie i zyskaj dostęp do kursu.

Jakie są tematy szkoleń wewnętrznych dla pracowników kuchni?

Jakie są tematy szkoleń wewnętrznych pracowników kuchni

Szkolenia wewnętrzne przeznaczone dla pracowników kuchni dotyczą najważniejszych zagadnień z zakresu bezpieczeństwa żywności oraz przestrzegania zasad higieny pracy w restauracjach, firmach cateringowych, kawiarniach, stołówkach i innych zakładach żywienia zbiorowego. Program szkolenia może obejmować również dokumentację HACCP, analizę zagrożeń w miejscu pracy oraz higienę osobistą pracowników.

Bezpieczeństwo żywności w zakładzie żywienia zbiorowego

Jednym z najważniejszych tematów szkoleń wewnętrznych pracowników kuchni jest przedstawienie podstawowych zasad, które mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa przygotowywanych i serwowanych posiłków.

Przyswojenie tych zasad jest niezbędne, aby móc zminimalizować ryzyko zanieczyszczeń żywności, a co za tym idzie, chorób przenoszonych drogą pokarmową. Na tym etapie szkolenia mogą być omawiane zagadnienia, takie jak: zatrucia pokarmowe, najczęstsze przyczyny zanieczyszczeń żywności oraz zasady higieny osobistej pracowników.

Zasady dobrej praktyki higienicznej i dobrej praktyki produkcyjnej

Kolejny ważny temat szkolenia pracowników kuchni to omówienie zasad dobrej praktyki higienicznej (GHP) i dobrej praktyki produkcyjnej (GMP). Określają one szereg wymagań, które muszą być spełnione w celu zapewnienia bezpieczeństwa żywności.

Wdrożenie zasad GHP i GMP jest obowiązkowe dla wszystkich zakładów zajmujących się produkcją, przygotowywaniem i dystrybucją żywności. To dlatego, że obok zasad systemu HACCP, mają one kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa żywności i ochrony zdrowia konsumentów.

Przeszkolenie pracowników w zakresie systemu HACCP

Podczas szkoleń wewnętrznych duży nacisk kładzie się przedstawienie zasad systemu HACCP. To system analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli, który jest obowiązkowy we wszystkich zakładach żywienia zbiorowego.

Szkolenie obejmuje zapoznanie uczestników z podstawowymi założeniami systemu HACCP, a także z metodami jego wdrażania i monitorowania. Pracownicy kuchni uczą się m.in. jak identyfikować zagrożenia dla bezpieczeństwa żywności i jak postępować w przypadku występowania odchyleń od ustalonych norm.

Chemiczne, fizyczne i biologiczne zanieczyszczenia żywności

Umiejętność rozpoznawania zanieczyszczeń, czyli wszelkich substancji, które przedostają się do żywności i mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia człowieka ma ogromne znaczenie w kontekście pracy w branży gastronomicznej. Przyswojenie takiej wiedzy przez pracowników przełoży się nie tylko na bezpieczeństwo klientów, ale także na renomę firmy.

Podczas szkolenia mogą być omawiane m.in.:

 • Zanieczyszczenia chemiczne: pestycydy, metale ciężkie, azotany, mykotoksyny, substancje migrujące z innych opakowań.
 • Zanieczyszczenia fizyczne: ciała obce (np. szkło, metal, kamienie), włosy, owady.
 • Zanieczyszczenia biologiczne: bakterie, wirusy, pasożyty, grzyby.

Analiza zagrożeń i wyznaczanie krytycznych punktów kontroli

Wprowadzenie do analizy zagrożeń i wyznaczania krytycznych punktów kontroli (CCP) stanowi fundament systemu HACCP, który jest obowiązkowy we wszystkich zakładach żywienia zbiorowego.

Analiza zagrożeń polega na identyfikacji i ocenie wszystkich potencjalnych czynników, które mogą mieć negatywny wpływ na bezpieczeństwo żywności na każdym etapie jej produkcji, począwszy od przyjęcia surowców, aż po dystrybucję gotowych produktów.

Z kolei na etapie wyznaczania krytycznych punktów kontroli (CCP) identyfikuje się te miejsca w procesie produkcji żywności, w których można wyeliminować lub zminimalizować ryzyko wystąpienia zagrożeń dla konsumentów.

Zapobieganie zatruciom i zakażeniom pokarmowym w branży gastronomicznej

W trakcie szkoleń wewnętrznych duży nacisk kładzie się na omówienie zagadnień związanych z zapobieganiem zatruciom i zakażeniom pokarmowym. To niezwykle ważne w kontekście pracy w kuchni, ponieważ tacy pracownicy mają bezpośredni kontakt z żywnością, która w przypadku niewłaściwego postępowania może stać się źródłem chorób i zakażeń.

Program szkolenia może obejmować m.in.:

 • Rodzaje zatruć i zakażeń pokarmowych – zatrucia bakteryjne, wirusowe, pasożytnicze, chemiczne.
 • Przyczyny zatruć i zakażeń pokarmowych – zanieczyszczenie żywności, niewłaściwe przechowywanie i przygotowywanie żywności.
 • Zasady profilaktyki zatruć i zakażeń pokarmowych – higiena osobista, prawidłowe przechowywanie i przygotowywanie żywności, dezynfekcja powierzchni roboczych.

Ile kosztują szkolenia dla pracowników zakładów żywienia zbiorowego?

Szkolenia HACCP dla pracowników kuchni w Webszkolenie są dostępne w cenie 95 zł. W cenie kursu zawarty jest dostęp do materiałów szkoleniowych, testów podsumowujących wiedzę oraz platformy szkoleniowej z dostępem 24/7. Po ukończeniu szkolenia i zaliczeniu testu końcowego wszyscy uczestnicy otrzymują certyfikaty ukończenia kursu w formie elektronicznej.

Wybierz szkolenie przeznaczone dla pracowników kuchni od Webszkolenie!

Szukasz sposobu na podniesienie kwalifikacji swoich pracowników i zapewnienie im solidnej wiedzy z zakresu bezpieczeństwa żywności i higieny pracy w kuchni? Skorzystaj z oferty kursów HACCP od Webszkolenie!

Szkolenia dla pracowników kuchni Webszkolenie

Dlaczego warto wybrać Webszkolenie?

 • duży wybór kursów BHP i HACCP,
 • dostęp do nowoczesnej platformy szkoleniowej,
 • ciekawe materiały szkoleniowe,
 • szkolenia dostępne w języku polskim i rosyjskim,
 • testy podsumowujące wiedzę i egzamin końcowy,
 • wsparcie ekspertów przez cały czas trwania kursu,
 • certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia.

Skontaktuj się z nami i poznaj szczegóły oferty szkoleń dla pracowników kuchni!

Ta strona używa plików cookies i podobnych technologii m.in. w celu jak najlepszego dopasowania zawartości strony dla potrzeb użytkowników. Korzystanie z tej strony oznacza akceptację plików cookie i podobnych techniologii. Akceptuje Warunki korzystania