Category

SZKOLENIE BHP 4

Szkolenie BHP online dla Kierowników

Szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP) SZKOLENIE BHP ONLINE DLA KIEROWNIKÓW. Szkolenie nadaje się zarówno na szkolenie WSTĘPNE jak i OKRESOWE. Celem szkolenia  jest ...
Read More