etapy wdrażania systemu haccp

Etapy wdrażania systemu HACCP – jak poprawnie wdrożyć system bezpieczeństwa żywności?

Podmioty działające w branży gastronomicznej muszą spełniać wymagania prawa żywnościowego w sprawie higieny środków spożywczych. Podstawowym obowiązkiem jest stosowanie i przestrzeganie zasad systemu HACCP. Poznaj etapy wdrażania systemu HACCP, dowiedz się jak wdrożyć go do firmy i z jakich etapów składa się ten proces.

Wdrożenie systemu HACCP to skomplikowany i wymagający proces, jednak jego prawidłowe przeprowadzenie pozwala spełnić normy prawne i zapewnić bezpieczeństwo żywności. Poznaj etapy artykule wdrażania systemu HACCP i zapewnij najwyższy poziom bezpieczeństwa żywności w swojej firmie.

Dlaczego należy wdrożyć system HACCP w firmie?

System HACCP jest standardem w branży gastronomicznej. Jego wdrożenie jest niezbędne z kilku powodów:

Etapy wdrażania systemu haccp
 • Zapewnienie bezpieczeństwa żywności – system HACCP pomaga w rozpoznawaniu, ocenie i kontroli zagrożeń, które mogą wystąpić na różnych etapach produkcji żywności. Dzięki temu można zminimalizować ryzyko ich wystąpienia, a także być przygotowanym do podjęcia szybkiej reakcji.
 • Spełnienie wymogów prawnych – przestrzeganie zasad systemu HACCP jest wymagane przez prawo wobec podmiotów działających w branży gastronomicznej. Wdrożenie i stosowanie HACCP pozwala firmie uniknąć potencjalnych kar.
 • Poprawa jakości produktów – monitorowanie i kontrolowanie procesów produkcyjnych w ramach systemu HACCP pozwala na eliminację defektów i prowadzi do poprawy ogólnej jakości produktów.
 • Budowanie zaufania konsumentów i partnerów biznesowych – certyfikacja HACCP jest dowodem, że firma dba o bezpieczeństwo żywności i dostarcza produkty najwyższej jakości, co zwiększa zaufanie konsumentów oraz partnerów biznesowych.
 • Zwiększenie efektywności operacyjnej – identyfikacja oraz kontrolowanie zagrożeń według zasad systemu HACCP pozwala na optymalizację procesów produkcyjnych i zmniejszenie strat surowców, a także na poprawę wydajności produkcji i ograniczenie odpadów.
 • Dostosowanie do międzynarodowych standardów – wdrożenie HACCP ułatwia firmom produkcyjnym eksport produktów, ponieważ system ten jest uznawany na całym świecie.

Etapy wdrażania systemu HACCP – pierwsze kroki

Pierwsze etapy wdrażania systemu haccp

Wdrożenie systemu HACCP jest wymogiem prawnym i strategicznym narzędziem, które pomaga firmom zadbać o najwyższy poziom bezpieczeństwa żywności, poprawiać jakość produktów, budować zaufanie konsumentów i osiągnąć lepszą efektywność operacyjną. Poniżej przedstawiono pierwsze kroki, które należy podjąć w procesie wprowadzania systemu HACCP do przedsiębiorstwa.

Powołanie zespołu HACCP

Pierwszym krokiem jest utworzenie zespołu HACCP, który powinien składać się z osób o różnych specjalnościach, mających wiedzę na temat procesu produkcyjnego i bezpieczeństwa żywności. Zespół może obejmować inżynierów, technologów żywności, pracowników produkcji, personel jakości oraz osoby z doświadczeniem w zarządzaniu.

Opis produktu

Drugim krokiem jest szczegółowe opisanie produktu, którego będą dotyczyć procedury HACCP. Opis produktu powinien zawierać informacje na temat wykorzystanych składników, surowców, metod przetwarzania, opakowania, przechowywania oraz okresu przydatności do spożycia, a także informacje o przeznaczeniu produktu i sposobie jego właściwego użytkowania.

Opracowanie diagramu procesu produkcyjnego

Następnie należy przedstawić w sposób graficzny wszystkie etapy produkcji, od przyjęcia surowców aż po końcowy produkt. Schemat powinien być maksymalnie dokładny i obejmować wszystkie operacje technologiczne oraz przepływy surowców.

Weryfikacja diagramu procesu produkcyjnego

W kolejnym kroku należy zweryfikować opracowany schemat, czyli przejść przez cały proces produkcyjny i potwierdzić, że diagram jest dokładny i kompletny. W tym kroku uczestniczą zazwyczaj członkowie zespołu HACCP.

Przeprowadzenie analizy zagrożeń

Kolejnym krokiem jest analiza zagrożeń, czyli rozpoznanie potencjalnych ryzyk dla bezpieczeństwa żywności na każdym etapie produkcji. Mogą to być zagrożenia biologiczne, chemiczne czy fizyczne.

Oferta szkoleń HACCP w Webszkolenie – zdobądź certyfikat online!

Wszystkie podmioty działające w branży spożywczej mają obowiązek zapewnić swoim pracownikom przeszkolenie w zakresie HACCP i posiadać certyfikaty potwierdzające ich odbycie. Skorzystaj z profesjonalnych szkoleń HACCP od Webszkolenie, zrealizuj je w 100% online i otrzymaj certyfikat potwierdzający ukończenie kursu! Oferujemy szkolenia HACCP dla:

 • firm zajmujących się obrotem żywnością,
 • podmiotów z branży żywienia grupowego,
 • osób pracujących w punktach żywienia grupowego,
 • piekarni, cukierni, kawiarni,
 • zakładów produkcyjnych.

Zrealizuj kurs od Webszkolenie i przestrzegaj zasad HACCP. Zdobyta wiedza pomoże Ci wprowadzić system do swojej firmy i prawidłowo prowadzić dokumentację związaną z systemem HACCP.

Jak wdrożyć system HACCP? Poznaj dalsze działania

Po przejściu pierwszych etapów wdrażania systemu HACCP takich jak powołanie zespołu HACCP, przygotowanie szczegółowego opisu produktu, a także sporządzeniu i weryfikacji schematu procesu produkcyjnego należy skupić się na dalszych działaniach, które przedstawiono poniżej.

Identyfikacja krytycznych punktów kontroli

Określenie miejsc w procesie produkcyjnym, w których mogą wystąpić zagrożenia.

Ustalenie limitów krytycznych

Określenie granicznych wartości dla każdego punktu kontrolnego, które nie mogą być przekroczone. Może to być np. minimalna/maksymalna temperatura, wilgotność, czas.

Opracowanie systemu monitorowania

Stworzenie procedur monitorowania do regularnej obserwacji i pomiaru parametrów w krytycznych punktach kontroli.

Ustalenie działań korygujących

Opracowanie planu działań w przypadku przekroczenia granicznych wartości krytycznych, aby przywrócić kontrolę nad procesem i zapewnić bezpieczeństwo żywności.

Ustalenie procedur weryfikacji systemu HACCP

Regularne sprawdzanie, testowanie i przegląd procedur, krytycznych punktów kontrolnych oraz dokumentacji, żeby upewnić się, że system HACCP jest skuteczny.

Prowadzenie dokumentacji

Sporządzanie i utrzymywanie dokumentacji dotyczącej wszystkich aspektów systemu HACCP, w tym analizy zagrożeń, krytycznych punktów kontrolnych, monitorowania, działań korygujących i weryfikacji. Stanowi ona dowód zapewnienia bezpieczeństwa żywności.

7 zasad systemu HACCP

Określone przez prawo (Ustawa z 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia), podstawowe zasady systemu HACCP to:

7 zasad systemu HACCP
 1. Określenie zagrożeń, którym trzeba przeciwdziałać,
 2. Ustalenie krytycznych punktów kontrolnych,
 3. Określenie limitów krytycznych,
 4. Opracowanie systemu monitorowania dla każdego punktu kontrolnego,
 5. Określenie działań korygujących,
 6. Regularna weryfikacja systemu,
 7. Dokumentacja i archiwizacja.

Poznaj system HACCP i wdróż go w swojej firmie | Zapisz się na szkolenia online!

Chcesz zapewnić najwyższy poziom bezpieczeństwa żywności w swojej firmie? Poznaj system HACCP i wdroż go z pełnym zrozumieniem, dzięki profesjonalnym kursom HACCP od Webszkolenie.

Oferowane przez nas szkolenia obejmują wszystkie aspekty systemu HACCP: od podstawowych zasad po zaawansowane techniki identyfikacji i kontroli zagrożeń, a dostęp do kursów online pozwala Ci na naukę w dogodnym dla siebie miejscu i czasie!

Zdobądź certyfikat HACCP i podnieś standardy bezpieczeństwa żywności w swojej firmie i spełnij wymagania prawa żywnościowego!

Ta strona używa plików cookies i podobnych technologii m.in. w celu jak najlepszego dopasowania zawartości strony dla potrzeb użytkowników. Korzystanie z tej strony oznacza akceptację plików cookie i podobnych techniologii. Akceptuje Warunki korzystania