Szkolenie BHP dla gastronomii

Pracownicy lokali gastronomicznych mają na co dzień do czynienia z różnymi sprzętami kuchennymi, ostrymi narzędziami i gorącymi powierzchniami. Nieostrożne zachowanie spowodowane brakiem wiedzy w zakresie BHP może prowadzić do poważnych wypadków i urazów w miejscu pracy. Z tego powodu niezwykle ważne jest zapewnienie pracownikom branży gastronomicznej systematycznych szkoleń okresowych BHP, które nie tylko zwiększą bezpieczeństwo klientów i personelu, ale także pozwolą firmie zapobiec ewentualnym konsekwencjom prawno-finansowym w razie nagłych wypadków, urazów, czy innych, niespodziewanych zdarzeń w zakładzie pracy.

BHP w gastronomii

Restauracje, kawiarnie i inne lokale gastronomiczne są zobligowane do przestrzegania wielu przepisów i regulacji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, które są regularnie kontrolowane przez uprawnione organy sanitarno-epidemiologiczne. Brak zrozumienia i przestrzegania przepisów BHP w zakładzie pracy może prowadzić do poważnych urazów, wypadków oraz konsekwencji prawnych i finansowych.

Szkolenia BHP w gastronomii

Szkolenie BHP w gastronomii to nie tylko obowiązek prawny, ale także istotny element dbania o bezpieczeństwo pracowników i klientów. Kompleksowe szkolenie BHP kucharza, kelnera i innych pracowników zatrudnionych w restauracji, barze lub kawiarni może przyczynić się do zapewnienia sukcesu w branży gastronomicznej poprzez minimalizowanie ryzyka wypadków, oferowanie wysokiej jakości usług i zachowanie podstawowych zasad bezpieczeństwa.

Podczas szkolenia BHP pracownicy lokalów gastronomicznych zapoznają się z zasadami udzielania pierwszej pomocy i zyskują zaktualizowaną wiedzę na temat utrzymania bezpiecznych i higieniczny warunków w miejscu pracy. Kolejnym istotnym elementem szkolenia jest ocena ryzyka zawodowego. Pracownicy dowiadują się, jak identyfikować potencjalne zagrożenia w czasie pracy. Dzięki temu są w stanie podejmować świadome decyzje i unikać potencjalnie niebezpiecznych sytuacji.

Szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy w gastronomii nie ogranicza się wyłącznie do zagadnień praktycznych. Uczestnicy analizują także przepisy i regulacje z zakresu prawa pracy, poznają prawa i obowiązki pracownika i dowiadują się, jakie badania kontrolne wynikające z kodeksu pracy powinni regularnie powtarzać. Ponadto zdobywają kompleksową wiedzę na temat środków ochrony osobistej, które są niezbędne w danym miejscu pracy.

Szkolenia BHP z zakresu higieny żywności

Szkolenia BHP z zakresu żywności mają na celu zapewnić pracownikom, zwłaszcza na stanowisku kucharza i kelnera, niezbędną wiedzę i umiejętności dotyczące zachowania higienicznych warunków w miejscu pracy. Skupiają się one na zasadach higieny pracy związanych m.in. z przygotowywaniem, przechowywaniem i serwowaniem żywności.

W ramach szkolenia z zakresu higieny żywności, uczestnicy uczą się, jak dbać o własną higienę i utrzymać porządek w pomieszczeniach pracy, takich jak kuchnia i magazyny żywności. Szkolenie obejmuje także zasady bezpieczeństwa pracy dotyczące zapobiegania pożarom, udzielania pierwszej pomocy, stosowania środków ochrony osobistej, czy postępowania w razie nagłych awarii sprzętów w zakładzie pracy.

Szkolenie BHP w gastronomii – jak je przejść?

Szkolenie BHP wstępne, jak i okresowe powinno zostać zorganizowane przez firmę, w której dany pracownik jest zatrudniony. W większości przypadków szkoleń BHP dla branży gastronomicznej nie jest możliwe przejście szkolenia w sposób zdalny.

Dodatkowo zachęca się do przejścia kursu HACCP dla pracowników, które skutecznie uzupełnia wiedzę na temat sektora żywnościowego oraz gastronomicznego.

Jak przejść szkolenie HACCP w gastronomii?

Szkolenie HACCP w gastronomii z Webszkolenie to doskonała propozycja dla pracodawców i pracowników zatrudnionych w branży gastronomicznej. Szkolenia HACCP odbywają się w 100% online, dzięki czemu każdy uczestnik może przejść kurs i ukończyć go w dowolnym miejscu i czasie.

 

Całe szkolenie składa się z trzech modułów – na koniec każdego z nich uczestnicy wypełniają test okresowy, który uprawnia ich do zdania egzaminu końcowego. Po zdaniu egzaminu uczestnicy otrzymują certyfikat potwierdzający przyswojenie programu szkolenia.

Szkolenie wstępne BHP w gastronomii

Szkolenie wstępne BHP dla pracowników zatrudnionych w gastronomii jest skierowane przede wszystkim do nowych pracowników, którzy rozpoczynają pracę w branży gastronomicznej. Obejmuje to zarówno kucharzy, kelnerów, personel obsługujący bar, jak i osoby odpowiedzialne za utrzymanie czystości w lokalu.

Program szkolenia wstępnego obejmuje zagadnienia, takie jak badania pracowników zatrudnionych w branży gastronomicznej, przegląd stanowiska pracy, czy zasady zachowania bezpiecznych i higienicznych warunków w miejscu wykonywania pracy. Ponadto szkolenie wstępne BHP może obejmować także podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy, ocenę ryzyka zawodowego, czy przedstawienie ogólnych zasad BHP w pracy kucharza.

Szkolenie BHP dla pracowników w gastronomii powinno odbywać się w miejscu pracy.

Okresowe szkolenia pracowników gastronomii

Szkolenie okresowe BHP dedykowane dla pracowników zatrudnionych w gastronomii pozwala na uzyskanie aktualnej wiedzy i umiejętności związanych z bezpieczną i higieniczną pracą, zwłaszcza na stanowisku kucharza. Program szkolenia okresowego BHP obejmuje szeroki zakres tematów m.in. utrzymanie higienicznych warunków pracy, ocena ryzyka zawodowego w pracy kucharza, szkolenie BHP z zakresu udzielania pierwszej pomocy, czy instrukcje BHP dotyczące pracy kucharza.

Podczas szkolenia okresowego BHP, pracownicy zyskują wiedzę na temat najnowszych przepisów i regulacji z zakresu prawa pracy, dowiadują się, jakie badania profilaktyczne są obecnie obowiązkowe i uczą się, jak dokonać oceny ryzyka zawodowego w miejscu wykonywania pracy. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, pierwsze szkolenie okresowe pracowników zatrudnionych w gastronomii powinno odbyć się w ciągu 6-12 miesięcy od dnia zatrudnienia, w zależności od stanowiska i rodzaju wykonywanej pracy.

Szkolenie BHP dla pracowników w gastronomii powinno odbywać się w miejscu pracy. Dodatkowo zaleca się przejście szkolenia HACCP dla wszystkich pracowników z branży gastronomicznej

Webszkolenie – idealne szkolenie HACCP dla gastronomii

Zachęcamy do skorzystania z oferty szkolenie HACCP dla gastronomii z Webszkolenie. Program kursu został opracowany przez doświadczonych specjalistów z zakresu HACCP, którzy stale aktualizują swoją wiedzę i dzielą się nią podczas organizowanych szkoleń. Opierają się one na międzynarodowym systemie zarządzania bezpieczeństwem żywności, który został opracowany w trosce o zdrowie konsumentów oraz w celu zapobiegania zanieczyszczeniom żywności.

Zamów szkolenie online
Ta strona używa plików cookies i podobnych technologii m.in. w celu jak najlepszego dopasowania zawartości strony dla potrzeb użytkowników. Korzystanie z tej strony oznacza akceptację plików cookie i podobnych techniologii. Akceptuje Warunki korzystania