CENA45 zł
W przypadku osób fizycznych i osób niebędących płatnikami podatku od towarów i usług zostanie doliczony VAT w wysokości 23%.
ZAMÓW SZKOLENIE

PRZEJDŹ SZKOLENIE W KILKU PROSTYCH KROKACH:

 1. Zarejestruj się jako użytkownik
 2. Złóż zamówienie
 3. Zapłać
 4. Weź udział w szkoleniu
 5. Wydrukuj certyfikat lub wyślij na adres e-mail

Dostępne online 24/7

GWARANCJA ZWROTU PIENIĘDZY

Jeśli masz wątpliwości, czy dane szkolenie online jest dla Twoich pracowników odpowiednie (zbyt skomplikowane, nie dostarcza wystarczającej wiedzy itp.), nie ponosisz żadnego ryzyka.

Jeśli szkolenie nie spełniło Twoich oczekiwań, zwrócimy Ci pieniądze.

ZOBACZ WSZYSTKIE SZKOLENIA BHP:

Szkolenie BHP dla PRACOWNIKÓW HANDLOWYCH

Szkolenie BHP dla handlowców i sprzedawców 100% online

Jeżeli szukasz szkolenia BHP, które możesz wykonać kiedy chcesz, w dowolnym miejscu – trafiłeś idealnie. Przygotowaliśmy specjalne szkolenia BHP, które dostosowaliśmy do unikalnych potrzeb i wymagań pracowników handlowych.

Dla kogo:

 • handlowców,
 • sprzedawców,
 • osób pracujących w sklepach,
 • pracowników obsługi klienta.

Ważność szkolenia: 5 lat

Dostępne języki: polski, rosyjski

Koszt szkolenia: 45 zł

Cel szkolenia BHP: zapoznanie pracowników z możliwymi zagrożeniami dotyczącymi ochrony zdrowia i bezpieczeństwa w ich środowisku pracy. Program szkolenia uwzględnia także najważniejsze zagadnienia z zakresu prawa pracy oraz międzynarodowych przepisów prawnych w zakresie BHP.

Podstawa prawna: Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860, z późn. zm.).

Co oferujemy:

 • materiały dydaktyczne,
 • możliwość odbycia szkolenia w dowolnym miejscu i w dowolnym czasie,
 • wsparcie podczas każdego momentu szkolenia,
 • test końcowy podsumowujący przyswojoną wiedzę,
 • zaświadczenie w formie certyfikatu, które potwierdza ukończenie szkolenia BHP.

Zawartość szkolenia: składa się ono z trzech części, zawiera testy okresowe i kończy się egzaminem. Jeśli egzamin wykaże co najmniej 50% poprawnych odpowiedzi, uważa się go za zdany, a certyfikat można natychmiast wydrukować, zapisać lub wysłać pocztą elektroniczną.

W ramach szkolenia zawarty jest także moduł dotyczący pierwszej pomocy przedmedycznej. Kurs pierwszej pomocy jest istotnym elementem szkolenia BHP dla pracowników handlowych, umożliwiającym skuteczną reakcję w przypadku wypadku na terenie sklepu lub zakładu pracy.

Dlaczego warto kupić kurs BHP od Webszkolenie?

Webszkolenie to renomowana firma szkoleniowa specjalizująca się w dostarczaniu wysokiej jakości kursów BHP online m.in. dla handlowców, sprzedawców i pracowników obsługi klienta. Wieloletnie doświadczenie naszych ekspertów pozwala na przekazywanie rzetelnej wiedzy, którą pracownicy i pracodawcy mogą wykorzystywać w swojej w codziennej pracy. Profesjonalne szkolenie BHP przeznaczone dla handlowców i sprzedawców obejmuje szeroki zakres tematów obejmujących zagadnienia, takie jak obowiązki pracownika i pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, ocena ryzyka zawodowego, czynniki zagrożenia w środowisku pracy, postępowanie w sytuacjach zagrożeń, zasady udzielania pierwszej pomocy i wiele innych.

Szkolenie BHP dla sprzedawców

W trosce o najwyższą jakość naszych usług regularnie aktualizujemy nasze kursy – uwzględniamy przy tym najnowsze przepisy i regulacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy. Dzięki temu masz pewność, że otrzymasz zgodne z obowiązującymi standardami szkolenie i najświeższe informacje, które możesz wykorzystać w praktyce. Wybierając kurs BHP od Webszkolenie, otrzymasz kompleksowe szkolenie dostosowane do indywidualnych potrzeb pracowników handlowych. Dzięki temu zyskasz niezbędną wiedzę i umiejętności, które pozwolą Ci zminimalizować ryzyko wypadków oraz zadbać o zdrowie i bezpieczeństwo w miejscu pracy.

Jak długo trwa szkolenie BHP dla handlowców i sprzedawców?

Szkolenie BHP dla handlowców i sprzedawców jest dostępne w formie online, co pozwala dostosować czas nauki do swojego indywidualnego harmonogramu. Taka forma szkolenia pozwala na naukę w dogodnym dla Ciebie tempie (dostosowanym do poziomu wiedzy, szybkości czytania) – możesz przerywać naukę w dowolnym momencie, a po ponownym zalogowaniu kontynuować szkolenie w miejscu, w którym ostatnio je przerwałeś.

Jak wygląda egzamin BHP dla branży handlowej?

Aby przystąpić do egzaminu końcowego, należy zaliczyć wszystkie testy na zakończenie każdego modułu szkolenia.

Egzamin końcowy jest przeprowadzany w formie ankiety online i składa się z 30 pytań ABCD. Każde z pytań ma 4 możliwe warianty odpowiedzi. Egzamin jest oparty na zasadzie jednokrotnego wyboru.

Czas przeznaczony na rozwiązanie całego egzaminu to 2 godziny. Aby zaliczyć egzamin, należy udzielić poprawnych odpowiedzi na co najmniej 50% pytań. Istnieje możliwość podejścia do egzaminu wielokrotnie, nie ma ograniczonej ilości prób.

Jeśli jesteś zainteresowany skorzystaniem z naszego szkolenia BHP dla branży handlowej, odwiedź naszą stronę i skorzystaj z próbnej części kursu.Szkolenie BHP dla przedstawicieli handlowych

W razie pytań dotyczących szkolenia – zapraszamy do kontaktu tutaj.

Zapisz się na szkolenie BHP z gwarancją najwyższej jakości i najniższej ceny!

Więcej na temat szkolenia BHP dla osób pracujących w handlu

Celem szkolenia BHP dla pracowników handlowych jest uzyskanie przez uczestników szkolenia kompleksowej wiedzy na temat przysługujących im praw i obowiązków w zakresie higieny i bezpieczeństwa pracy. Ramowy program szkolenia obejmuje zagadnienia, takie jak: zasady pracy dotyczące bezpieczeństwa, ocena zagrożeń związanych z wykonywaną pracą, czynniki zagrożenia w środowisku pracy, pierwsza pomoc, czy organizacja stanowisk pracy biurowej w przedsiębiorstwach handlowych.

Szkolenie BHP dla handlowców

Bezpieczeństwo i higiena pracy w handlu

Znajomość i przestrzeganie zasad BHP wśród sprzedawców i przedstawicieli handlowych jest kluczowe dla utrzymania wysokich standardów bezpieczeństwa oraz kształtowania warunków pracy zgodnych obowiązującymi normami i przepisami BHP. Przeszkolenie pracowników w zakresie oceny czynników ryzyka, udzielania pierwszej pomocy i profilaktycznej ochrony zdrowia jest niezbędne do wzrostu bezpieczeństwa oraz obniżenia ryzyka nieszczęśliwych wypadków i innych zagrożeń w miejscu pracy.

Szkolenie BHP przedstawicieli handlowych

Szkolenie BHP dla branży handlowej pozwala zaktualizować lub pogłębić wiedzę z zakresu obowiązujących zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Program szkolenia okresowego obejmuje zagadnienia, takie jak zarządzanie ryzykiem zawodowym, czynniki szkodliwe w środowisku pracy, ocena zagrożeń czynnikami występującymi w miejscu pracy, profilaktyka zdrowia i bezpieczeństwa pracowników oraz wiele innych.

Kurs BGP 100% online dla handlowców

Celem kursu jest przyswojenie przez uczestników szkolenia wiedzy na temat obowiązujących zasad i metod ochrony zdrowia w środowisku pracy. Po zakończonym szkoleniu i uzyskaniu certyfikatu uczestnicy posiadają wiedzę na temat przysługujących im praw i obowiązków w zakresie profilaktycznej ochrony zdrowia pracowników oraz oceny ryzyka zawodowego na stanowisku przedstawiciela handlowego, sprzedawcy i pracownika obsługi klienta.

Wstępne szkolenie BHP online dla osób pracujących online

Szkolenie wstępne BHP jest dedykowane dla nowych pracowników, którzy rozpoczynają pracę w danej firmie. Takie szkolenie pozwala uzyskać podstawowe informacje w zakresie metod ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracy. W ramach szkolenia wstępnego uczestnicy zyskują wiedzę na temat przysługujących im praw i obowiązków i są w stanie dokonać podstawowej oceny ryzyka zawodowego na obejmowanym stanowisku pracy. Szkolenie wstępne online dla handlowców może być w takiej formie tylko dla osób pracujących zdalnie.

Szkolenie wstępne BHP dla handlowców

Wstępne szkolenie w zakresie bezpieczeństwa pracy dla stanowisk przedstawiciela handlowego, sprzedawcy i pracownika obsługi klienta powinno obejmować zagadnienia, takie jak: zasady korzystania z urządzeń i narzędzi w miejscu pracy, zasady udzielania pierwszej pomocy, czy reguły postępowania w przypadku wybuchu pożaru lub wystąpienia nieszczęśliwego wypadku w trakcie wykonywania obowiązków zawodowych.

Szkolenie okresowe BHP online

Szkolenie BHP okresowe dla pracowników handlowych pozwala zaktualizować i uzupełnić wiedzę z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Każdy pracownik sektora handlowego zatrudniony w oparciu o umowę o pracę powinien odbyć szkolenie okresowe, niezależnie od tego, czy pracuje na stanowisku biurowym, czy fizycznym.

Szkolenie okresowe BHP dla sprzedawców

Pierwsze szkolenie okresowe powinno odbyć się do 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy na danym stanowisku. Szczegóły szkolenia BHP o charakterze okresowym są zależne od rodzaju wykonywanej pracy i obowiązków pracowników na danym stanowisku. Program szkolenia okresowego jest bardziej rozbudowany i szczegółowy niż w przypadku szkolenia wstępnego, a jego zakres i częstotliwość odbywania są zależne od charakteru obejmowanego stanowiska i przepisów zawartych w Kodeksie Pracy.

Zdaj kurs BHP 100% online z Webszkolenie

Szkolenia BHP online z Webszkolenie to szeroka oferta kursów dedykowanych dla pracowników z różnych branż. Uczestnictwo w naszych szkoleniach pozwala zdobyć niezbędną wiedzę i umiejętności z zakresu profilaktycznej ochrony zdrowia pracowników i zachowania w sytuacjach zagrożeń.

Kurs BHP 100% online dla sprzedawców

Dołącz do setek zadowolonych uczestników naszych szkoleń online i zdobądź niezbędne kompetencje zawodowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

I część
1.SYSTEM OPIEKI ZDROWOTNEJ I KULTURA BEZPIECZEŃSTWA W PRZEDSIĘBIORSTWIE
2.ZADANIA I UPRAWNIENIA SŁUŻBY BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY
3.OBOWIĄZKI PRACODAWCY W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY
4.OBOWIĄZKI PRACOWNIKA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY
5.ZARZĄDZANIE RYZYKIEM ZAWODOWYM
6.SZKOLENIE PRACOWNIKÓW
Test
II część
7.CZYNNIKI ZAGROŻENIA W ŚRODOWISKU PRACY
8.FIZYCZNE CZYNNIKI ZAGROŻENIA
9.CHEMICZNE CZYNNIKI ZAGROŻENIA
10.BIOLOGICZNE CZYNNIKI ZAGROŻENIA
11.FIZJOLOGICZNE CZYNNIKI ZAGROŻENIA
12.PSYCHOSPOŁECZNE CZYNNIKI ZAGROŻENIA
13.ZAGROŻENIE WYBUCHEM I POŻAREM
14.ZAGROŻENIA ZWIĄZANE Z TRANSPORTEM ŁADUNKÓW WEWNĄTRZ PRZEDSIĘBIORSTWA
15.ZAGROŻENIA PRZY MAGAZYNOWANIU MATERIAŁÓW
Test
III część
16.WYPADKI PRZY PRACY
17.CHOROBY ZAWODOWE
18.ANALIZA PRZYCZYN WYPADKÓW PRZY PRACY I CHORÓB ZAWODOWYCH
19.ZAPOBIEGANIE WYPADKOM
20.BEZPIECZEŃSTWO PRZECIWPOŻAROWE
21.PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA
Egzamin