Szkolenie BHP dla nauczycieli

Szkolenie BHP nauczyciela ma na celu odpowiednie przygotowanie go do wykonywania pracy i zapoznanie go z obowiązującymi w danej placówce zasadami BHP.

Pracodawca powinien czytelnie przedstawić pracownikom oświaty informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz organizacji stanowisk pracy, a także dokonać szczegółowej oceny ryzyka zawodowego nauczycieli, uwzględniając w niej specyficzne warunki pracy takie jak przykładowo hałas.

Szkolenie BHP nauczyciela – dlaczego ważna jest znajomość zasad higieny pracy nauczycieli w placówkach oświatowych?

Pracodawca powinien dbać o bezpieczeństwo pracowników zatrudnionych na stanowisku nauczyciela, ponieważ charakter pracy wiąże się w branży edukacyjnej z zagrożeniami wynikającymi między innymi z:

 • długiego oraz intensywnego używania głosu,
 • hałasu generowanego przez uczniów w czasie przerw pomiędzy poszczególnymi lekcjami, a także po nich,
 • korzystania ze sprzętów i infrastruktury budynku.

Ważne jest więc umiejętne kształtowanie warunków pracy i podjęcie odpowiednich działań w zakresie oceny zagrożeń związanych ze zdrowiem pracowników.

Cel szkolenia z zakresu BHP dla pracowników placówek oświatowych

Celem szkolenia BHP nauczyciela jest zapoznanie go z informacjami w dziedzinie bezpieczeństwa dotyczącymi takich zagadnień jak na przykład:

 • obowiązki pracowników zatrudnionych w placówce,
 • ochrona pracy kobiet,
 • procesy pracy,
 • organizacja stanowisk pracy biurowej,
 • zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,
 • ochrona zdrowia pracowników i bezpieczeństwo pracy,
 • przepisy BHP,
 • ocena zagrożeń czynnikami szkodliwymi.

Osoby kierujące pracownikami w branży edukacyjnej powinny pamiętać też o tym, że ważne jest przekazanie nauczycielom wiedzy w zakresie metod ochrony wykorzystywanych w danej placówce.

BHP nauczyciela – jakie znaczenie ma szkolenie pracowników placówek oświatowych i higiena pracy nauczycieli?

Zarówno szkolenie wstępne BHP, jak i okresowe szkolenie BHP powinno być organizowane zgodnie z zasadami szkolenia pracowników placówek oświatowych. Trzeba więc przestrzegać terminów szkoleń i zadbać o dopasowanie ich programu do specyfiki pracy nauczyciela.

W przypadku pracowników szkół znajomość zasad bezpiecznego postępowania w sytuacjach zagrożenia, czy też świadomość ryzyka związanego z wykonywaniem pracy jest bardzo ważna, ponieważ jest to profesja obciążona dużą odpowiedzialnością.

Kup oficjalne szkolenie BHP bez wychodzenia z domu!
Certyfikat do samodzielnego wydruku i gwarancja jakości od Webszkolenie!

Szkolenie BHP online dla nauczycieli – dlaczego kurs BHP online jest przydatnym rozwiązaniem dla pracowników oświaty?

Szkolenie wstępne dla osób pracujących zdalnie, a także okresowe BHP online może być bardzo przydatnym rozwiązaniem. Warto zorganizować internetowe szkolenie BHP pracownikowi, ponieważ jest to wygodny sposób na przekazanie nauczycielowi informacji w dziedzinie BHP.

Przyjazna i elastyczna forma szkolenia sprawia, że można je łatwo przeprowadzić. Nie trzeba organizować przestrzeni, w której grupa osób może odbyć instruktaż w jednym momencie. W przypadku skorzystania z zewnętrznej usługi szkolenia BHP nie jest konieczne również samodzielne opracowywanie programu szkolenia.

Szkolenie wstępne dla nauczyciela – co jest ważne podczas obowiązkowego szkolenia BHP?

Ukończenie szkolenia BHP o charakterze wstępnym jest niezbędne, aby możliwe było dopuszczenie nauczyciela do pracy. Taki instruktaż odbywa się w pierwszym dniu zatrudnienia lub wcześniej.

Zobacz darmową próbkę szkolenia

Zakres szkolenia BHP obejmuje informacje przygotowujące do wykonywania pracy. Takie szkolenie to okazja do zapoznania nauczyciela z procedurami obowiązującymi w konkretnej placówce.

Szkolenie okresowe BHP nauczycieli – jakie znaczenie ma program szkolenia i instruktaż w zakresie bezpieczeństwa pracy?

Pierwsze szkolenie okresowe pracownika na stanowisku nauczycielskim odbywa się do roku od dnia zatrudnienia. Ma ono charakter przypominający i jest okazją do utrwalenia wiedzy z zakresu ochrony pracy zdobytej podczas wstępnego szkolenia BHP.

Po pierwszym szkoleniu okresowym BHP pracowników oświaty musi być ono powtarzane co 5 lat. Szkolenie BHP prowadzone regularnie pozwala na systematyczne przypominanie obowiązujących zasad. Program szkolenia okresowego obejmuje również aktualizowanie informacji, jeśli istnieje taka potrzeba.

Szkolenie BHP i kurs pierwszej pomocy

W ofercie firmy Webszkolenie możesz znaleźć szkolenia BHP przeznaczone między innymi dla nauczycieli, pracowników administracyjno biurowych, czy też dla osób kierujących pracownikami.

Co obejmuje program szkolenia BHP dla nauczycieli?

Szkolenia BHP dostępne w naszej ofercie odbywają się zdalnie. Uczestnicy mogą wygodnie zapoznać się na nich z obowiązkami nauczycieli w dziedzinie BHP.

Szkolenie dostarcza również informacji z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, które są bardzo ważne w sytuacji wystąpienia wypadku w pracy. Kursy umożliwiają też przekazywanie wiedzy na temat rodzajów zagrożeń wiążących się z pracą w placówkach oświatowych.

Jaka jest cena szkolenia BHP dla nauczycieli?

Proponowany przez firmę Webszkolenie instruktaż dla nauczycieli może być wykorzystany jako kurs wstępny dla osób pracujących zdalnie, a także okresowy. Jest on dostępny w cenie od 45 złotych. Zapraszamy osoby zarządzające placówkami oświatowymi do kontaktu w sprawie szkoleń BHP prowadzonych na odległość!

Zamów szkolenie online
Ta strona używa plików cookies i podobnych technologii m.in. w celu jak najlepszego dopasowania zawartości strony dla potrzeb użytkowników. Korzystanie z tej strony oznacza akceptację plików cookie i podobnych techniologii. Akceptuje Warunki korzystania