Czym jest Szkolenie GHP?

GHP, czyli Dobra Praktyka Higieniczna, to zbiór procedur, działań i zasad, które mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa żywności w procesie produkcji, przechowywania, transportu i sprzedaży. Stanowi ważny element systemu bezpieczeństwa żywności i jest jednym z wymagań systemu HACCP. Szczegółową definicję można znaleźć na stronach Wojewódzkich Stacji Sanitarno – Epidemiologicznych.

Instrukcja szkolenia personelu w zakresie zasad systemu bezpieczeństwa i wymagań systemu HACCP jest kluczowa między innymi w zakładach żywienia zbiorowego. W trakcie szkolenia pracownicy powinni otrzymać informacje na temat zasad systemu bezpieczeństwa oraz wymagań systemu HACCP. Weryfikacja systemu HACCP jest również ważnym elementem, który zapewnia, że system działa zgodnie z założeniami.

Wdrażanie GHP i systemu HACCP przyczynia się do poprawy bezpieczeństwa żywności i minimalizacji ryzyka wystąpienia chorób przenoszonych drogą pokarmową.

Szkolenie GHP – niezbędny element dla bezpieczeństwa żywności

Znajomość zagadnień związanych z GHP, w tym zasad systemu HACCP, to niezbędne elementy, aby przy produkcji możliwe było maksymalne zapewnienie bezpieczeństwa żywności. Kurs ma na celu zapoznanie pracowników z zasadami higienicznej praktyki produkcyjnej. Kurs przedstawia jakie działania muszą być podjęte oraz jakie warunki należy spełnić na wszystkich etapach produkowania i obrotu żywności tak, aby produkt, który finalnie trafi do konsumentów był bezpieczny.

Wiedza zdobyta na szkoleniu pozwala również na zapewnienie odpowiedniego systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności w firmie.

Szkolenie dedykowane jest:

  • właścicielom firm,
  • pracownikom produkcji,
  • pracownikom odpowiadającym za kontrolę jakości,
  • wszystkim osobom zainteresowanym zagadnieniami w zakresie systemu HACCP, systemów GMP oraz zasad GHP.
Kup oficjalne szkolenie GHP bez wychodzenia z domu!
Certyfikat do samodzielnego wydruku i gwarancja jakości od Webszkolenie!

Jaki jest cel szkolenia GHP?

Celem szkolenia z zakresu GHP jest przygotowanie personelu do pracy zgodnie z wymaganiami systemu HACCP oraz zapewnienie bezpieczeństwa żywności dla klientów. Instrukcja szkolenia personelu powinna obejmować tematy związane z Dobra Praktyką Higieniczną, takie jak: utrzymanie czystości i higieny w miejscu pracy, przechowywanie i transport żywności, postępowanie z odpadami oraz dobór odpowiedniego sprzętu i narzędzi do pracy.

Ważnym elementem szkolenia jest również edukacja dotycząca systemu HACCP, który jest wymagany, np. w zakładach żywienia zbiorowego. Pracownicy powinni poznać zasady identyfikacji niebezpieczeństw związanych z żywnością, określenia krytycznych punktów kontroli, monitorowania CCP oraz działań korygujących.

Przeprowadzenie szkolenia z zakresu GHP jest niezbędne, aby personel miał wiedzę i umiejętności potrzebne do wykonywania swoich obowiązków w sposób bezpieczny dla konsumentów. Wdrożenie Dobrej Praktyki Higienicznej i systemu HACCP pozwala na minimalizację ryzyka związanego z chorobami przenoszonymi drogą pokarmową oraz poprawę jakości i bezpieczeństwa żywności.

Odbycie szkolenia z zakresu GHP pozwala również na opracowanie wewnętrznego systemu dobrej praktyki higienicznej. W każdej firmie powinny być jasno sprecyzowane, spisane i dostępne zasady, których należy przestrzegać, żeby możliwe było zapewnienie bezpieczeństwa żywności. Firma produkująca powinna posiadać między innymi takie dokumenty jak np. instrukcja szkolenia personelu z obowiązujących zasad czy instrukcja sanitarna GHP.

Instrukcja szkolenia online z Webszkolenie

Webszkolenie to firma, która oferuje między innymi szkolenia GHP online. Ta wygodna i przystępna forma cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. Jest to kurs, który zawiera wszystkie niezbędne informacje dotyczące aspektów wdrażania zasad systemu HACCP oraz dobrej praktyki higienicznej w firmie. Szkolenie można wykonać w dowolnej chwili, która będzie najodpowiedniejsza dla uczestników szkolenia. Dostępne jest całodobowo. Składa się z obszernej części teoretycznej w której dobre praktyki GHP są szczegółowo przedstawione i wyjaśnione. Szkolenie kończy się testem, po którego zaliczeniu nadawany jest certyfikat.

Co bardzo ważne, szkolenie online, które oferuje Webszkolenie.pl jest zgodne z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych oraz innymi przepisami, które regulują prowadzenie takich szkoleń w Polsce.

Zobacz darmową próbkę szkolenia

Certyfikowane szkolenie personelu w Webszkolenie

Odbycie szkolenia oferowanego przez Webszkolenie gwarantuje otrzymanie certyfikatu GHP. Jest to dokument potwierdzający, że zakład żywienia zbiorowego, firma produkująca żywność czy przedsiębiorstwo zajmujące się obrotem żywności spełniają wymagania systemu HACCP oraz stosuje zasady systemu dobrej praktyki higienicznej.

Uzyskanie certyfikatu GHP pozwala na podniesienie jakości i bezpieczeństwa żywności, a także zwiększa zaufanie konsumentów do produktów oferowanych przez firmę. Certyfikat GHP jest także ważny dla działań marketingowych i promocyjnych, co może przyczynić się do zwiększenia zainteresowania ofertą zakładu.

Otrzymaj oficjalny certyfikat GHP bez wychodzenia z domu!
Przejdź kurs GHP na Webszkolenie.pl

Podsumowanie dobrej praktyki produkcyjnej GHP

Odpowiedni kurs ma ogromne znaczenie dla żywności w firmach, w których jest ona produkowana lub następuje obrót żywnością. Program szkolenia powinien uwzględniać wszystkie założenia GHP tak, aby pracownicy posiadali odpowiednią wiedzę by móc zapewnić bezpieczeństwo żywności. Warto porównywać szkolenia dostępne na rynku, by po odbyciu kursu można było skutecznie przystąpić do wdrażania systemu dobrej praktyki higienicznej.

Zamów szkolenie online
Ta strona używa plików cookies i podobnych technologii m.in. w celu jak najlepszego dopasowania zawartości strony dla potrzeb użytkowników. Korzystanie z tej strony oznacza akceptację plików cookie i podobnych techniologii. Akceptuje Warunki korzystania