Praca zdalna a szkolenie BHP

Zmieniające się trendy i globalna pandemia wpłynęły na to, że praca zdalna stała się standardem w wielu branżach. Elastyczność i wygoda pracy online nie oznaczają jednak zwolnienia z obowiązku przeprowadzania szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. W poniższym artykule przyjrzymy się, jak praca zdalna wpływa na obowiązek przeprowadzania szkoleń BHP, jakie wyzwania stawia przed pracodawcami i w jakiej formie można przeprowadzić szkolenie w przypadku pracy zdalnej.

Obowiązek szkoleń BHP w pracy zdalnej

Szkolenie BHP odgrywa znaczącą rolę w zapewnieniu bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, niezależnie od tego, czy wykonuje się obowiązki w tradycyjnym biurze, czy też w formie pracy zdalnej. Ma ono na celu zapoznanie pracownika z informacją zawierającą zasady bezpiecznego wykonywania pracy, oceną ryzyka zawodowego, postępowaniem w sytuacjach awaryjnych stwarzających zagrożenie dla zdrowia czy stworzeniem stanowiska pracy zdalnej z uwzględnieniem wymagań ergonomii.

Zakres szkolenia BHP w kontekście pracy zdalnej powinien obejmować też edukację dotyczącą długotrwałego siedzenia przed komputerem i konieczności regularnych przerw, naukę zasad prawidłowego oświetlenia i organizacji stanowiska pracy czy szkolenie z zakresu bezpieczeństwa cybernetycznego, przy zwróceniu uwagi na zagrożenia związane z pracą zdalną.

Szkolenie online z bezpieczeństwa i higieny pracy z Webszkolenie

Jeśli zatrudniasz pracowników wykonujących pracę zdalną i szukasz kompleksowego kursu BHP dostępnego online, Webszkolenie jest doskonałym wyborem.

Oferujemy szkolenie BHP online dostosowane do specyfiki wykonywania pracy zdalnej! Zapewniamy niezbędną wiedzę i umiejętności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Kurs obejmuje też lekcje z zakresu udzielania pierwszej pomocy.

Czy szkolenie BHP w pracy zdalnej jest obowiązkowe?

Szkolenia BHP muszą być przeprowadzone nawet w przypadku wykonywania pracy zdalnej. Ich treść powinna być dostosowana do specyfiki środowiska pracy poza tradycyjnym biurem, w którym pracownicy wykonują swoje obowiązki.

Podczas wykonywania pracy zdalnej, szkolenia BHP mogą być przeprowadzane online, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, platform e-learningowych, webinarów czy szkoleń wideo.

Czy pracodawca ma obowiązek zorganizować szkolenie okresowe dla pracownika zdalnego?

Zasady obowiązkowych szkoleń okresowych są uregulowane w Kodeksie Pracy. Według nich przeprowadzenie okresowego szkolenia BHP jest obowiązkiem pracodawcy.

Celem szkoleń okresowych jest odświeżanie i aktualizowanie wiedzy na temat bezpieczeństwa i higieny pracy. Muszą je odbyć również pracownicy na stanowiskach administracyjno-biurowych.

W przypadku pracownika wykonującego pracę zdalną nie ma żadnych odstępstw od tej reguły.

Pracodawca ma obowiązek zapewnić szkolenie wstępne w ciągu 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy przez pracownika i powtarzać je co określony, w Kodeksie Pracy, czas.

Dla pracowników na stanowiskach administracyjno-biurowych, którzy pracują zdalnie, powtarzanie szkoleń okresowych musi odbywać się co 6 lat.

Przepisy regulujące pracę zdalną od 2023 roku

Ustawa z dnia 1 grudnia 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (m.in. Dz. U. z 2023 r. poz. 240) wprowadziła nowe przepisy regulujące pracę zdalną. Obowiązują od 7 kwietnia 2023 i wprowadzają między innymi definicję pracy zdalnej, a także obowiązek określenia zasad jej wykonywania.

Co nowe przepisy dotyczące pracy zdalnej oznaczają dla szkoleń BHP?

W rozumieniu przepisów, obowiązki pracodawcy w zakresie BHP wobec pracownika zdalnego nie różnią się od tych obowiązujących w przypadku tradycyjnej pracy stacjonarnej. Według przepisów każdy pracownik zdalny musi odbyć szkolenie z bezpieczeństwa i higieny pracy.

Przy wykonywaniu pracy zdalnej, pracownik na stanowisku administracyjno-biurowym szkolenie wstępne może być przeprowadzone w całości w formie e-learningowej.

Szkolenie okresowe BHP pracowników zdalnych – czy można z niego zrezygnować?

Zobacz darmową próbkę szkolenia

Nowe przepisy usystematyzowały też pojęcie pracy zdalnej okazjonalnej. W ramach niej, na wniosek pracownika, może on uzyskać zgodę na wykonywanie pracy zdalnej przez 24 dni w roku.

W takim przypadku nie ma obowiązku przeprowadzania szkoleń okresowych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

BHP w pracy zdalnej – jak zapewnić pracownikowi wykonującemu pracę zdalną bezpieczeństwo?

Zapewnienie bezpiecznego i higienicznego wykonywania obowiązków w kontekście wykonywania pracy zdalnej wymaga połączenia standardowych szkoleń w zakresie BHP do specyfiki pracy wykonywanej poza tradycyjnym biurem.

Należy zapewnić pracownikom szkolenia BHP, podczas których poznają uniwersalną ocenę ryzyka zawodowego i chorób zawodowych, poznają zasady bezpiecznego i higienicznego wykonywania pracy, bezpieczeństwa informatycznego, organizowania stanowiska pracy czy zasadami postępowania w sytuacjach awaryjnych, np. udzielania pierwszej pomocy.

Podczas wykonywania pracy zdalnej pracodawca może też zachęcać do odpowiedniego organizowania swojego miejsca pracy zdalnej, wyposażonego w ergonomiczne krzesła, biurka i oświetlenie. Może też podkreślać znaczenie regularnych przerw i ćwiczeń rozciągających, w celu minimalizowania problemów zdrowotnych związanych z długotrwałym siedzeniem przed komputerem.

Ważne jest również upewnienie się, że pracownicy korzystają z aktualnego i zabezpieczonego oprogramowania, aby unikać ryzyka ataków cybernetycznych. Warto też zachęcać do spotkań przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się, żeby wzmocnić poczucie przynależności i wspólnoty, czy zbudować relacje między pracownikami.

Praca zdalna w firmie – jak wdrożyć wymagania BHP?

Wdrożenie zasad BHP w firmie pracującej w trybie zdalnym wymaga przeprowadzenia oceny ryzyka i zidentyfikowania potencjalnych zagrożeń, np. ergonomia stanowisk pracy czy zagrożenia związane z bezpieczeństwem informatycznym.

Należy też zorganizować szkolenie BHP dla pracowników zdalnych. Może się odbyć za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, np. na platformie e-learningowej. Warto też opracować jasne i zrozumiałe zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych.

Wprowadzenie kompleksowego programu BHP w przypadku pracy zdalnej, wymaga stałego zaangażowania, komunikacji i edukacji.

Pracodawca powinien być gotów dostosować do zmieniających się warunków i potrzeb pracowników, dbając o ich bezpieczeństwo i zdrowie w wirtualnym środowisku pracy.

Szkolenie BHP na stanowisku pracy zdalnej – czy różni się od tego przewidzianego dla stanowisk stacjonarnych?

Nie dla każdego stanowiska pracy można zorganizować wstępne szkolenie BHP online. Może się odbyć w formie elektronicznej tylko dla pracowników na stanowisku administracyjno-biurowym, którzy swoją pracę wykonują zdalnie. W przeciwnym razie wymagane jest odbycie szkolenia w formie stacjonarnej.

Szkolenie dla osób pracujących zdalnie na stanowisku administracyjno-biurowym powinno uwzględniać aspekty związane z pracą na odległość, takie jak ergonomiczne ustawienie domowego stanowiska pracy, bezpieczeństwo informatyczne oraz zdolność zarządzania czasem i stresem w niezależnym środowisku domowym.

Szkolenia BHP dla pracownika wykonującego pracę zdalną z Webszkolenie!

Dlaczego warto skorzystać z naszej oferty?

  • Kursy są dostępne online, co oznacza, że można uczyć się w dowolnym miejscu, o dowolnej porze, zgodnie z własnym harmonogramem pracy.

  • Oferujemy specjalne kursy dostosowane do potrzeb pracowników pracujących na odległość. Kursy te obejmują tematy związane z ergonomią miejsca pracy, bezpieczeństwem informatycznym oraz zasadami postępowania w sytuacjach awaryjnych podczas pracy zdalnej.

  • Kursy są aktualne, zgodnie z najnowszymi przepisami i zasadami Kodeksu Pracy. Dzięki temu masz pewność, że zdobywasz najbardziej aktualną wiedzę.

  • Po zakończeniu szkolenia udostępniamy certyfikat potwierdzający ukończenie kursu.

  • Zapewniamy wsparcie techniczne w razie problemów z dostępem.

Zadbaj o bezpieczeństwo i higieniczne warunki pracy podczas wykonywania pracy zdalnej!

Zamów szkolenie online
Ta strona używa plików cookies i podobnych technologii m.in. w celu jak najlepszego dopasowania zawartości strony dla potrzeb użytkowników. Korzystanie z tej strony oznacza akceptację plików cookie i podobnych techniologii. Akceptuje Warunki korzystania