Szkolenie BHP dla pracowników branży usługowej

Przestrzeganie zasad BHP w branży usługowej jest szczególnie istotne ze względu na charakter pracy związany zwykle z kontaktem z klientami. Stąd też obowiązkowe szkolenia BHP dla pracowników branży usługowej. Wygodną formą jest realizacja kursu BHP w formie online. Pozwala on spełnić prawny obowiązek i pomaga w zrobieniu realnego kroku w kierunku zapewnienia bezpieczeństwa pracowników.

Szkolenia BHP dla Twojej firmy online!

Webszkolenie oferuje kompleksowe szkolenia BHP dostępne online, z których mogą skorzystać pracownicy branży usługowej. Po ukończeniu szkolenia BHP od Webszkolenie uczestnicy otrzymują certyfikat BHP, potwierdzający odbycie kursu i zdobycie wymaganych umiejętności.

Dla kogo są szkolenia BHP oferowane przez Webszkolenie? Będą idealne dla:

 • przedstawicieli handlowych,
 • sprzedawców,
 • pracowników sklepów,
 • osób zajmujących się obsługą klienta.

Czym jest szkolenie BHP i dlaczego jest tak ważne?

Rola szkolenia BHP w branży usługowej ma szczególne znaczenie. Pomaga w przeciwdziałaniu zagrożeniom związanym z wykonywaną pracą i promuje zdrowe i bezpieczne środowisko pracy.

Definicja i cel szkolenia BHP w branży usługowej

Szkolenie BHP jest elementem wdrożenia pracownika w specyfikę pracy wykonywanej na danym stanowisku. W ramach szkolenia BHP przekazywana jest wiedza i umiejętności z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Celem szkoleń jest obniżenie ryzyka wypadków, zapobieganie chorobom zawodowym czy podniesienie świadomości pracowników w kwestiach związanych z ochroną zdrowia w miejscu pracy.

Wartościowe szkolenie BHP podnosi bezpieczeństwo pracowników, wpływa też na wzrost efektywności i stabilności przedsiębiorstwa wynikające z ograniczenia liczby wypadków i zdarzeń czy chorób zawodowych i związanych z tym kosztów. Warto wiedzieć, że organizacja szkoleń BHP to obowiązek pracodawcy.

Bezpieczeństwo pracowników jako priorytet

Zobacz darmową próbkę szkolenia

Pracownicy są jednym z najcenniejszych zasobów każdej firmy, dlatego zadbanie o ich bezpieczeństwo jest szczególnie ważne. Obowiązki pracodawcy w tym zakresie to nie tylko zapewnienie podwładnym odpowiednich środków ochrony osobistej, ale też przekazanie praktycznej wiedzy na temat postępowania w sytuacjach zagrożenia. Dlatego też w trakcie szkolenia zapoznaje się uczestników z zagrożeniami występującymi w danym miejscu pracy, zasadami postępowania w sytuacjach kryzysowych, korzystaniem ze sprzętu ochronnego czy zasadami ergonomii.

Konsekwencje braku szkolenia BHP

Nieukończenie obowiązkowego szkolenia BHP może mieć przykre konsekwencje dla pracodawcy, jak i pracownika. Brak szkolenia oznacza brak wiedzy na temat zasad bezpieczeństwa, a to może prowadzić do nieprawidłowego korzystania z maszyn, co zwiększa ryzyko wypadków. To też narażenie na konsekwencje prawne, takie jak kary finansowe czy zawieszenie możliwości prowadzenia działalności.

Rodzaje szkoleń BHP dla branży usługowej

Szkolenia BHP w branży usługowej mają szczególne znaczenie ze względu na różnorodność zadań, w tym częste interakcje z klientami. Konieczne jest dostosowanie programu szkoleń BHP do specyfiki pracy w sektorze usług. Jakie szkolenia BHP muszą odbyć pracownicy branży usługowej?

Wstępne szkolenie BHP dla branży usługowej

Szkolenie wstępne to pierwsze szkolenie BHP, które musi odbyć każdy nowy pracownik. Jego głównym celem jest zapoznanie go z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy specyficznymi dla branży usługowej. Obejmuje instruktaż ogólny i stanowiskowy. Program kursu powinien obejmować:

 • przekazanie informacji na temat obowiązujących norm i przepisów związanych z bezpieczeństwem pracy,
 • przedstawienie potencjalnych zagrożeń występujących na danym stanowisku w branży usługowej,
 • zapoznanie z zasadami korzystania ze środków ochrony osobistej i ergonomią pracy,
 • nauka planów ewakuacyjnych i sposobów postępowania w przypadku sytuacji kryzysowych,
 • nauka udzielania pierwszej pomocy.

Wstepne szkolenie BHP pracownik może przejść w formie online tylko wtedy, gdy pracuje zdalnie.

Szkolenie okresowe BHP dla branży usługowej

Szkolenie wstępne to pierwsze szkolenie BHP, które musi odbyć każdy nowy pracownik. Jego głównym celem jest zapoznanie go z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy specyficznymi dla branży usługowej. Obejmuje instruktaż ogólny i stanowiskowy. Program kursu powinien obejmować:

 • przekazanie informacji na temat obowiązujących norm i przepisów związanych z bezpieczeństwem pracy,
 • przedstawienie potencjalnych zagrożeń występujących na danym stanowisku w branży usługowej,
 • zapoznanie z zasadami korzystania ze środków ochrony osobistej i ergonomią pracy,
 • nauka planów ewakuacyjnych i sposobów postępowania w przypadku sytuacji kryzysowych,
 • nauka udzielania pierwszej pomocy.

Wstepne szkolenie BHP pracownik może przejść w formie online tylko wtedy, gdy pracuje zdalnie.

Szkolenie okresowe BHP dla branży usługowej

Przeprowadzenie szkolenia okresowego ma za zadanie zapewnienie bezpieczeństwa pracowników. Jest kontynuacją nauki, mającą na celu odświeżenie i aktualizację wiedzy pracowników.

Szkolenie okresowe BHP online ma na celu między innymi:

 • aktualizowanie wiedzy pracowników na temat nowych zagrożeń występujących na ich miejscu pracy, czy procedur postępowania w sytuacjach awaryjnych,
 • doskonalenie praktycznych umiejętności pracowników związanych z korzystaniem ze środków ochrony osobistej,
 • odświeżenie wiedzy na temat procedur ewakuacyjnych.

Przeprowadzenie szkolenia okresowego to obowiązek pracodawcy. To on musi zadbać, żeby odbywały się:

 • dla pracowników wykonujących szczególnie niebezpieczne prace: raz w roku,
 • dla pracowników budowlanych: raz na 3 lata,
 • dla pracodawców i innych pracowników obejmujących stanowiska kierownicze: raz na 5 lat,
 • dla osób wykonujących pracę administracyjno-biurową: raz na 6 lat.

Zwolnienie z okresowego szkolenia BHP mogą otrzymać osoby, które podejmują pracę na tym samym stanowisku, które obejmowały bezpośrednio przed zmianą zatrudnienia. Z tego obowiązkowego szkolenia BHP można też zwolnić osoby, które posiadają ważne zaświadczenie o odbyciu szkolenia okresowego lub odbyły szkolenie dla innej grupy stanowisk, ale jego program pokrywa się z programem szkolenia dla obecnie zajmowanego stanowiska.

Szkolenia BHP dla pracowników branży usługowej

Szkolenie BHP dla pracowników branży usługowej powinno zapoznać ich z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy w tej branży. Odpowiednio dobrane szkolenia dla branży usługowej nie tylko przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa pracowników, ale też podniesie jakość obsługi klienta.

Specyfika szkoleń BHP w branży usługowej

Szkolenia BHP dla pracowników branży usługowej uwzględniają zagadnienia związane z zagrożeniami występującymi przy pracy w miejscach publicznych, czy obsługą klientów.

Specjalne moduły szkoleniowe obejmują kwestie związane z bezpieczeństwem podczas obsługi klientów i wskazówki dotyczące minimalizacji ryzyka w kontaktach z klientami oraz zachowania w przypadku potencjalnych zagrożeń, np.:

 • zasady bezpiecznej komunikacji z klientami,
 • rozpoznawanie potencjalnych zagrożeń podczas interakcji z klientami,
 • techniki radzenia sobie z trudnymi sytuacjami.

Szkolenia BHP online vs szkolenia stacjonarne

Tradycyjne formy szkolenia ustępują miejsca nowoczesnym sposobom przekazywania wiedzy. Dotyczy to również kursów BHP. Realizacja szkoleń BHP online zdobywa coraz większą popularność, a nieustanny rozwój technologii sprawia, że uczestnicy szkolenia chwalą sobie taką formę nauki.

Plusy i minusy e-szkoleń BHP

Główne plusy e-szkoleń BHP to:

 • Łatwy dostęp do materiałów szkoleniowych w dowolnym miejscu i czasie, możliwość wielokrotnego powtarzania materiału i powrotu do wybranych zagadnień w ramach potrzeby.
 • Oszczędność kosztów i czasu – brak konieczności organizacji spotkań stacjonarnych eliminuje koszty wynajmu sali, pozwala też zaoszczędzić czas, który uczestnicy szkolenia musieliby poświęcić na dojazd na miejsce.
 • Możliwość dostosowania tempa nauki do indywidualnych potrzeb – zwiększa to efektywność przyswajania wiedzy.

Minusy e-szkoleń BHP to:

 • Brak bezpośredniej interakcji, która jest możliwa podczas szkoleń stacjonarnych,
 • Możliwość wystąpienia problemów technicznych lub brak umiejętności obsługi komputera przez niektórych pracowników,
 • Niektórzy pracownicy mogą mieć trudności w samodzielnej motywacji do nauki online.

Wybierając kurs BHP online warto zwrócić uwagę na to, czy uczestnicy będą mieli zapewnione wsparcie na każdym etapie nauki, a program szkolenia pokrywa zagadnienia wymagane w danej branży. Można uniknąć lub ograniczyć ryzyko wystąpienia minusów e-szkoleń BHP, wybierając sprawdzoną platformę, taką jak Webszkolenie.

Obowiązki pracodawcy w zakresie szkoleń BHP

Odpowiedzialność pracodawcy za szkolenia BHP wynika z konieczności zapewnienia bezpiecznych warunków pracy oraz przestrzegania przepisów prawa. Regularne i kompleksowe szkolenia są kluczowe dla utrzymania wysokich standardów bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy. Do obowiązków pracodawcy w tym zakresie należy:

 • Zapoznanie pracowników z zagrożeniami występującymi na danym stanowisku pracy, a także dostarczenie im informacji na temat bezpiecznego wykonywania obowiązków i stosowania wymaganych środków zabezpieczających.
 • Przeprowadzanie szkoleń wstępnych dla wszystkich nowozatrudnionych pracowników, przed rozpoczęciem wykonywania przez nich obowiązków.
 • Regularne zapewnianie pracownikom szkoleń okresowych aktualizujących ich wiedzę z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.
 • Dostosowanie szkoleń do specyfiki wykonywanej pracy i zagrożeń charakterystycznych dla danej branży.
 • Zapewnienie pracownikom dostępu do niezbędnych materiałów szkoleniowych i informacji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.
 • Opracowanie i przekazanie pracownikom procedur ewakuacyjnych i organizowanie regularnych ćwiczeń w tym zakresie.
 • Zapewnienie pracownikom środków ochrony osobistej i przeszkolenie ich w zakresie prawidłowego korzystania z tego sprzętu.
 • Prowadzenie dokumentacji związanej z przeprowadzanymi szkoleniami, w tym listy obecności, programu szkoleń i certyfikatów potwierdzających ukończenie kursu.

Kto musi odbyć szkolenie BHP?

 • Wszyscy nowozatrudnieni pracownicy przez rozpoczęciem pracy.
 • Pracownicy przeniesieni na inne stanowisko, które wiąże się z innymi zagrożeniami i ryzykiem.
 • Pracownicy przenoszący się między różnymi zakładami pracy – powinni odbyć szkolenie dostosowane do specyfiki nowego miejsca pracy.
 • Pracownicy, którzy zaczynają wykonywać nowe zadania, związane z nowymi ryzykami i zagrożeniami.

Jak wybrać odpowiednie szkolenie BHP dla Twojej firmy?

Kurs BHP powinien odpowiadać specyfice branży, w której działa Twoja firmie. Bezpieczeństwo i higiena pracy mogą różnić się w zależności od sektora, więc upewnij się, że szkolenie obejmuje kwestie istotne dla Twojego środowiska pracy, a program jest zgodny z postawionymi przez Ciebie – jako organizatora – wymaganiami.

Zastanów się, czy lepszym rozwiązaniem dla Twojej firmy będzie szkolenie online czy tradycyjne, stacjonarne. Kursy online są bardziej elastyczne, podczas gdy szkolenia stacjonarne umożliwiają bezpośrednią interakcję z instruktorem.

Przy wyborze warto też wiedzieć czy szukasz się szkolenia ogólnego, tj. wstępnego, czy szkolenia okresowego BHP online, ponieważ różnią się one treścią i są wymagane w innych sytuacjach. Dlatego najpierw należy odpowiedzieć sobie na pytanie: jaki ma być cel szkolenia BHP?

Wybierając szkolenie zwróć również uwagę na firmę, która je oferuje. Czy ma ona doświadczenie w branży i cieszy się dobrą renomą? Sprawdź opinie innych klientów i upewnij się, że wybrane szkolenie będzie zgodne z obowiązującymi przepisami.

Koszt szkolenia BHP

Koszt szkolenia zależy od wybranego rodzaj i formy kursu. Im szerszy zakres tematyczny i bardziej specjalistyczna branża, tym cena kursu może być wyższa.

Cena kursu od Webszkolenie, który będzie odpowiedni zarówno na okresowe, jak i wstępne szkolenie BHP wynosi od 45 zł.

Wstępne i okresowe szkolenia BHP dla Twoich pracowników z Webszkolenie!

Zamów kurs od Webszkolenie i zapewnij swoim pracownikom kompleksowe szkolenie wstępne i okresowe online, dostosowane do wymagań branży usługowej! Oferowane przez nas kursy zostały stworzone przez specjalistów posiadających wykształcenie w zakresie BHP.

To, co wyróżnia nasze szkolenia online to wsparcie uczestników na każdym etapie realizowania kursu! Materiały do nauki są dostępne 24/7, co pozwala na naukę w dogodnym miejscu i czasie.

Odbycie szkolenia BHP z Webszkolenie kończy się otrzymaniem certyfikatu BHP, który potwierdza ukończenie kursu. Żeby zamówić szkolenie BHP przejdź tutaj.

 

Zamów szkolenie online
Ta strona używa plików cookies i podobnych technologii m.in. w celu jak najlepszego dopasowania zawartości strony dla potrzeb użytkowników. Korzystanie z tej strony oznacza akceptację plików cookie i podobnych techniologii. Akceptuje Warunki korzystania