Szkolenie BHP dla pracowników inżynieryjno-technicznych

Program szkolenia pracowników inżynieryjno technicznych należy planować z uwzględnieniem zagrożeń, jakie mogą wiązać się na przykład z konstruowaniem, czy też projektowaniem maszyn, a także wieloma innymi czynnościami na takich stanowiskach. Ważne jest to, aby jasno przedstawić osobie zatrudnionej procedury z zakresu BHP obowiązujące na nowym stanowisku pracy.

W tym celu należy dobrać odpowiedni kurs BHP dla pracowników inżynieryjnych oraz pracowników technicznych, aby mogli oni zapoznać się z zasadami panującymi w ich pracy.

Szkolenie w zakresie BHP dla pracowników inżynieryjno-technicznych

Osoby kierujące pracownikami powinny pamiętać o tym, że program szkolenia okresowego i wstępnego należy dopasować do wymagań bezpieczeństwa pracy na danym stanowisku pracy zgodnie z wypracowanymi w przedsiębiorstwie procedurami.

Dlaczego należy realizować wymagany program szkolenia?

Wykonywanie pracy wiąże się z ryzykiem wypadków czy też wystąpieniem innych sytuacji zagrożenia, dlatego ogólne szkolenia BHP mają na celu zapoznanie zatrudnionych osób z ich rodzajami, a także odpowiednim zachowaniem w takich okolicznościach.

Kup oficjalne szkolenie BHP bez wychodzenia z domu!
Certyfikat do samodzielnego wydruku i gwarancja jakości od Webszkolenie!

W przypadku szkoleń okresowych i wstępnych należy wziąć pod uwagę charakter pracy osób zatrudnionych na pozycjach inżynieryjno-technicznych. Jeśli pracownicy wykonują prace szczególnie niebezpieczne, trzeba to uwzględnić. Wymagany program szkolenia dla stanowisk pracowników inżynieryjno technicznych obejmuje:

  • obowiązki z obszaru higieny pracy w przypadku osób wykonujących zadania służbowe,
  • rozwiązania wykorzystywane w firmie w zakresie bezpieczeństwa,
  • warunki pracy,
  • organizację pracy zgodnie z przepisami BHP,
  • zagrożenia w procesach pracy i ich rodzaje,
  • rodzaje oddziałujących na pracowników czynników szkodliwych,
  • udzielanie pierwszej pomocy,
  • informacje na temat środowiska pracy,
  • procedury obowiązujące pracowników wykonujących pracę.

Dopasowanie programu szkolenia do specyfiki pracy wykonywanej przez pracownika

Osoby, których stanowiska są związane z przeciętnym ryzykiem, a także wykonujące prace szczególnie niebezpieczne powinny znać zasady BHP w zakładzie pracy. Instruktaż wstępny oraz szkolenia okresowe są wymagane dla każdego z takich pracowników. Program szkolenia należy odpowiednio dostosować do specyfiki zadań realizowanych na konkretnych pozycjach w firmie.

BHP w pracy inżyniera – praca wykonywana przez zatrudnionych a ryzyko

Specyfika czynników szkodliwych mogących wpływać na pracowników różni się w zależności od zajmowanej w przedsiębiorstwie pozycji. Trzeba to uwzględnić podczas organizacji szkolenia z zakresu higieny pracy.

Zobacz darmową próbkę szkolenia

Osoby wykonujące zadania konstruktorskie wykorzystują specjalistyczne sprzęty, a projektanci często posługują się profesjonalnym oprogramowaniem i długo przebywają przed monitorami. Te przykładowe czynności wymagają znajomości i przestrzegania zasad dotyczących bezpiecznych warunków pracy.

Wstępne szkolenie pracowników inżynieryjno technicznych – co jest celem szkolenia?

Przed rozpoczęciem pracy należy przeprowadzić wstępne szkolenie BHP w dziedzinie bezpieczeństwa, aby zapoznać pracownika odbywającego szkolenie z procesami pracy.

Szkolenie wstępne online

Ciekawym rozwiązaniem z perspektywy organizatora instruktażu wstępnego BHP może być szkolenie online dla osób pracujących zdalnie. Samokształcenie kierowane w dziedzinie BHP pozwala uczestnikom szkolenia wygodnie zapoznać się z informacjami z zakresu ochrony pracy.

Planując szkolenie stacjonarne, trzeba zorganizować salę dla grupy osób, a także skrupulatnie dopasować termin szkolenia. Na zdalnym kursie jest to elastyczne.

Szkolenie okresowe BHP pracowników inżynieryjnych i technicznych

Szkolenie okresowe pracowników ma charakter przypominający. Celem szkolenia okresowego osób zatrudnionych jest również niejednokrotnie modyfikacja posiadanych przez nich informacji na temat pracy zgodnie z przepisami BHP.

Pierwsze szkolenie okresowe należy zorganizować dla osób na stanowiskach inżynieryjno-technicznych do roku od momentu ich zatrudnienia. Następnie tacy pracownicy są zobowiązani do odbycia szkolenia okresowego co 5 lat.

Okresowe szkolenia BHP online – dlaczego zdalne szkolenie okresowe osób zatrudnionych jest przydatne?

Można przeprowadzać szkolenia okresowe pracowników inżynieryjno technicznych na odległość, co może być praktycznym rozwiązaniem. Samokształcenie kierowane to wygodna forma szkolenia BHP, która umożliwia łatwe przekazanie pracownikowi niezbędnych informacji.

 Ukończenie kursu BHP online z Webszkolenie

Z pomocą firmy Webszkolenie możliwa jest organizacja wstępnego szkolenia BHP dla osób pracujących zdalnie, a także instruktażu okresowego w formie samokształcenia kierowanego, dzięki czemu pracownicy mogą zapoznać się z obowiązującymi w przedsiębiorstwie zasadami BHP na odległość w dowolnym terminie oraz miejscu.

Szkolenie online dla zróżnicowanych stanowisk

W ofercie Webszkolenie możesz znaleźć między innymi szkolenia wstępne (dla osób pracujących zdalnie) i okresowe dla osób na stanowiskach inżynieryjno technicznych, pracowników służby BHP, a także osób na stanowiskach robotniczych. Programy kursów są przejrzyste i starannie opracowane.

Przebieg szkolenia online z dziedziny BHP

Osoby odbywające szkolenia wypełniają testy na zakończenie każdej części kursu i po ukończeniu szkolenia Webszkolenie wydaje certyfikat potwierdzający odbycie instruktażu w formie elektronicznej. Dzięki temu można go łatwo i wygodnie wydrukować w celu umieszczenia go w dokumentacji.

Dla kogo szkolenia online z zakresu BHP mogą być przydatne?

Do kontaktu w sprawie szkolenia zapraszamy pracodawców, którzy chcą wygodnie i sprawnie przeprowadzać na odległość wymagane szkolenia okresowe i wstępne dla osób pracujących zdalnie. W naszej ofercie dostępne są zarówno kursy w języku polskim, jak i rosyjskim, co może być ważne dla pracodawców zatrudniających osoby z innych krajów.

 

Zamów szkolenie online
Ta strona używa plików cookies i podobnych technologii m.in. w celu jak najlepszego dopasowania zawartości strony dla potrzeb użytkowników. Korzystanie z tej strony oznacza akceptację plików cookie i podobnych techniologii. Akceptuje Warunki korzystania