Szkolenie BHP dla pracowników tymczasowych

Wiele firm decyduje się na zatrudnienie pracowników tymczasowych. Nie każdy zdaje sobie sprawę, że niezależnie od wymiaru zatrudnienia i branży, w jakiej działa firma, w wielu przypadkach istnieje obowiązek przeprowadzania szkoleń BHP. Jakie obszary powinny być uwzględnione w programie szkolenia? Jakie są zasady szkolenia pracowników tymczasowych? Odpowiedzi w poniższym artykule.

Czym jest szkolenie BHP dla pracowników tymczasowych?

Szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy ma na celu zwiększenie świadomości pracowników na temat zagrożeń związanych z wykonywaną pracą oraz przekazanie im niezbędnej wiedzy i umiejętności, które pozwalają minimalizować ryzyko wypadków, obrażeń czy chorób zawodowych.

Obowiązek przeprowadzania szkoleń jest regulowany przez prawo, jednak nie tylko tym powinni kierować się pracodawcy przy organizacji szkoleń. To przede wszystkim sposób na zadbanie o bezpieczeństwo i zdrowie pracowników, co przekłada się na sukces firmy.

Pracownik tymczasowy a BHP

Bez względu na to, czy zatrudniamy pracowników tymczasowych, czy stałych, musi zostać przeprowadzone szkolenie BHP. Zapoznanie pracownika z procedurami awaryjnymi jest bardzo ważne, dzięki temu będzie wiedział, jak reagować na sytuacje kryzysowe, czy wypadki.

Szkolenie BHP pracowników tymczasowych powinno być dostosowane do konkretnych potrzeb i ryzyka występujących na danym stanowisku pracy. W zależności od branży i charakteru pracy może obejmować zarówno zajęcia teoretyczne, jak i praktyczne. Istotne jest, aby pracownicy tymczasowi przeszli to szkolenie na samym początku zatrudnienia i otrzymali aktualizacje, gdy zachodzi taka potrzeba.

Szkolenia pracowników tymczasowych a pracowników stałych

Zarówno pracownicy tymczasowi, jak i zatrudnieni na stałe, podlegają obowiązkowemu szkoleniu BHP, którego celem jest ochrona ich zdrowia i życia.

Różnice dotyczą cykliczności szkoleń, ponieważ pracownicy stali są regularnie kierowani na szkolenia okresowe, które mają odświeżać ich wiedzę. Natomiast w przypadku pracowników tymczasowych, szkolenie jest przeprowadzane jednorazowo.

Co więcej, szkolenie pracowników zatrudnionych na stałe pozwala na bardziej skoncentrowane kursy z uwzględnieniem specyfiki firmy. Wynika to z faktu, że pracują na tych samych stanowiskach przez dłuższy czas. Z kolei pracownicy tymczasowi są zatrudnieni krótkoterminowo, więc ich szkolenie jest bardziej ogólne i elastyczne, proporcjonalnie do wymiaru pracy.

W związku z tym stałozatrudnieni mają bardziej rozbudowaną dokumentację dotyczącą odbytych szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Na kim leży obowiązek przeprowadzania szkoleń BHP dla pracownika tymczasowego?

Obowiązek zapewnienia szkolenia pracownikowi tymczasowemu leży po stronie pracodawcy. Co więcej, według ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych, muszą mieć oni zapewniony taki sam poziom bezpieczeństwa, jak pracownicy stali. Oznacza to konieczność zapewnienia im odpowiedniej odzieży roboczej, przeprowadzenie szkoleń wstępnych i stanowiskowych, czy też przekazania środków ochrony indywidualnej.

Zobacz darmową próbkę szkolenia

Kto przeprowadza szkolenia BHP dla pracownika tymczasowego?

Chociaż obowiązek zapewnienia szkolenia pracownikowi tymczasowemu ciąży na zatrudniającym, to samo szkolenie może być przeprowadzone przez różne instytucje lub podmioty. Oto kilka rozwiązań:

 1. Zatrudnienie zewnętrznej firmy szkoleniowej. To gwarancja przekazania aktualnej wiedzy i doświadczenia w zakresie BHP, dostosowanych do potrzeb danego stanowiska lub branży.
 2. Postawienie na samoedukację i kursy online. Pracodawca może udostępnić materiały edukacyjne i poprosić o samodzielne wykonanie szkolenia online. Kursy dopasowane do różnych stanowisk i obowiązków można kupić w internecie. Szeroką ofertę aktualnych szkoleń online oferuje Webszkolenie.
 3. Przeprowadzenie szkolenia samodzielnie. W tym wypadku to firma jest odpowiedzialna za przygotowanie i dostarczenie odpowiedniego programu szkoleniowego.
 4. Przeszkolenie przez agencję pracy tymczasowej. Takie agencje współpracują z wieloma branżami i powinny być przygotowane do przeprowadzenia szkoleń na różnych stanowiskach pracy.

Konsekwencje nieprzeprowadzenia obowiązkowego szkolenia BHP

Nieprzestrzeganie przepisów w zakresie obowiązku szkolenia BHP może prowadzić do szeregu konsekwencji zarówno dla pracodawców, jak i pracowników. To między innymi kary finansowe, zwiększone ryzyko wypadków, większe koszty ubezpieczeń.

Co więcej, w sytuacji, w której osoba zatrudniona ulegnie wypadkowi podczas pracy, może ona podjąć kroki prawne przeciwko pracodawcy i ubiegać się o wypłatę odszkodowania.

Jakie są zasady szkoleń BHP dla pracowników tymczasowych?

W przypadku pracowników tymczasowych, zasady szkoleń BHP nie różnią bardzo od zasad dotyczących pracowników zatrudnionych na stałe. Ważne, aby przeprowadzić ogólne szkolenie BHP na początku zatrudnienia, dostosowane do konkretnego stanowiska pracy i prowadzić odpowiednią dokumentację zrealizowanych szkoleń.

Czy szkolenie BHP pracownika z agencji różni się od standardowego?

Szkolenie BHP pracownika z agencji pracy tymczasowej może różnić się od standardowego szkolenia. Wynika to ze specyfiki zatrudnienia tymczasowego.

Dlatego jeśli chodzi o pracownika tymczasowego a BHP, to jego szkolenie może być bardziej skoncentrowane na podstawowych zagadnieniach, a także bardziej elastyczne, aby uwzględnić różne rodzaje pracy, które może wykonywać.

Różnice są też widoczne w prowadzeniu dokumentacji szkoleń. Agencje pracy tymczasowej posiadają zazwyczaj własną bazę danych, w której gromadzą dokumenty na temat odbytych przez pracowników kursów.

Czy pracownik tymczasowy potrzebuje szkolenia wstępnego?

Szkolenie wstępne ma zapewnić, że pracownik jest świadomy zagrożeń związanych z wykonywaną pracą i potrafi działać w sposób bezpieczny, zarówno dla siebie, jak i innych osób w miejscu pracy.

Dlatego też jest ono obowiązkowe dla pracowników tymczasowych i obejmuje takie elementy jak zapoznanie z występującymi na danym stanowisku zagrożeniami, przedstawienie procedur bezpieczeństwa, czy też zaprezentowanie bezpiecznego sposobu wykonywania obowiązków.

Ustawa o zatrudnianiu pracowników tymczasowych a BHP

Według ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych pracodawca zobowiązany jest do zapewnienia odpowiedniego wyposażenia ochronnego, w tym odzieży roboczej i obuwia, a także do dostarczenia mu środków ochrony indywidualnej. Inne obowiązki pracodawcy w pracy tymczasowej to organizacja szkoleń BHP, informowanie pracownika o ryzyku związanym z wykonywaną pracą i podejmowanie działań mających zminimalizować te ryzyka.

Natomiast to, czego nie reguluje ustawa, to kwestia skierowania na badania pracownika tymczasowego.

Jakie prawa i obowiązki mają pracownicy tymczasowi w kontekście BHP?

Pracownik tymczasowy, podobnie jak pracownik stałozatrudniony, ma pewne prawa i obowiązki związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, a ich przestrzeganie jest kluczowe dla zachowania bezpieczeństwa w miejscu pracy. W kontekście praw wyróżnia się:

 • Prawo do bezpiecznych warunków pracy,
 • Prawo do szkolenia BHP,
 • Prawo do informacji o ryzyku,
 • Prawo do ochrony przed dyskryminacją,
 • Prawo do odmowy pracy w niebezpiecznych warunkach.

Natomiast wśród obowiązków można wymienić:

 • Przestrzeganie procedur BHP,
 • Uczestnictwo w szkoleniach BHP,
 • Zgłaszanie incydentów i zagrożeń,
 • Dbanie o swoje zdrowie i bezpieczeństwo,

Szkolenia BHP dla pracowników tymczasowych z Webszkolenie

Przestrzeganie przepisów BHP to nie tylko wymóg prawny, ale też realny sposób na minimalizowanie ryzyka wypadków i obrażeń.

Zadbaj o bezpieczeństwo pracowników w wygodny i prosty sposób za pomocą szkoleń online! Skorzystaj z oferty Webszkolenie. Gwarantujemy aktualną wiedzę i zgodność z obowiązującym prawem.

Udostępniamy kursy dla pracowników tymczasowych i nie tylko. Z pełną ofertą szkoleń BHP zapoznasz się tutaj.

Zamów szkolenie online
Ta strona używa plików cookies i podobnych technologii m.in. w celu jak najlepszego dopasowania zawartości strony dla potrzeb użytkowników. Korzystanie z tej strony oznacza akceptację plików cookie i podobnych techniologii. Akceptuje Warunki korzystania