CENA95 zł
W przypadku osób fizycznych i osób niebędących płatnikami podatku od towarów i usług zostanie doliczony VAT w wysokości 23%.
ZAMÓW SZKOLENIE

PRZEJDŹ SZKOLENIE W KILKU PROSTYCH KROKACH:

 1. Zarejestruj się jako użytkownik
 2. Złóż zamówienie
 3. Zapłać
 4. Weź udział w szkoleniu
 5. Wydrukuj certyfikat lub wyślij na adres e-mail

Dostępne online 24/7

GWARANCJA ZWROTU PIENIĘDZY

Jeśli masz wątpliwości, czy dane szkolenie online jest dla Twoich pracowników odpowiednie (zbyt skomplikowane, nie dostarcza wystarczającej wiedzy itp.), nie ponosisz żadnego ryzyka.

Jeśli szkolenie nie spełniło Twoich oczekiwań, zwrócimy Ci pieniądze.

ZOBACZ WSZYSTKIE SZKOLENIA HACCP:

Szkolenie HACCP online dla piekarni, cukierni, kawiarni

Szkolenie HACCP dla piekarni, cukierni oraz kawiarni

dla osób pracujących przy produkcji pieczywa, ciastek, np. prowadzących cukiernie, kawiarnie.

Ustalenie tajemnicy sukcesu twojej firmy zawsze powinno zaczynać się od właściwego przygotowania pracowników od strony bezpieczeństwa żywności i konsumentów. Przeszkolony personel piekarni, cukierni czy też restauracji to wizytówka branży usługowej związanej z żywnością. HACCP dla piekarni i innych pracowników z sektora gastronomii, to sprecyzowany pakiet cennej wiedzy i umiejętności, dzięki którym osiągniesz najwyższy poziom bezpieczeństwa żywności twojej firmy. Nauka pożądanych praktyk to klucz do dobrej pozycji na rynku.

Z pewnością słyszałeś o wymogach dotyczących właściwego przeszkolenia zespołu piekarni i konieczności prowadzenia rzetelnej dokumentacji w firmie. Wyjaśnijmy, co dokładnie znaczy system HACCP dla piekarni i dlaczego przestrzeganie go jest kluczowe w branżach zajmujących się produkcją i obrotem żywnością?

Dla kogo:

 • dla osób pracujących w sektorze obejmującym przygotowywanie, serwowanie, ekspozycję lub sprzedaż produktów żywnościowych, w tym pieczywa, ciast, słodyczy itp.;
 • właścicieli firm z branży spożywczej i gastronomicznej (np. piekarni, cukierni, restauracji, kawiarni);
 • kadry zarządzającej zakładem pracy oferującym usługi kulinarno-gastronomiczne (np. menedżerowie zakładów piekarskich, kawiarni, cukierni);
 • sprzedawców detalicznych różnych produktów spożywczych, w tym chleba, ciast, ciastek i innych wyrobów cukierniczych bezpośrednio w punktach sprzedaży detalicznej.

Dostępne języki: polski, rosyjski

Koszt szkolenia:  95 zł

Cel szkolenia HACCP: Celem szkolenia HACCP dla osób związanych z produkcją i sprzedażą artykułów żywnościowych (np. pieczywa, wyrobów cukierniczych) jest realizacja zagadnień i tematów takich, jak: ocena ryzyka, identyfikacja niebezpieczeństw, nadzór nad bezpieczeństwem na poszczególnych etapach procesu produkcyjnego, strategie eliminacji ryzyka oraz poszerzenie wiedzy uczestników na temat regulacji prawnych, ustaw oraz potrzeby posiadania odpowiednich dokumentów w firmie.

Podstawa prawna: Szkolenie oferowane przez Webszkolenie.pl jest zgodne z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych oraz innymi przepisami regulującymi prowadzenie szkoleń HACCP w Polsce.

Co oferujemy:

 • platformę szkoleniową z wykorzystaniem najnowszych technologii;
 • mobilną formę szkolenia;
 • całodobowy dostęp przez siedem dni w tygodniu;
 • konkretne, treściwe i zrozumiałe dla uczestników materiały szkoleniowe;
 • profesjonalne wsparcie na każdym etapie szkolenia (w tym kompleksową pomoc merytoryczną);
 • testy cząstkowe oraz egzamin końcowy sprawdzający efektywność szkolenia;
 • oficjalny certyfikat w formie PDF.

Zawartość szkolenia: Pierwszy, wprowadzający moduł obejmuje podstawowe zasady higieny żywności oraz jej kluczowe aspekty. Drugi moduł szkolenia HACCP piekarnia, cukiernia, kawiarnia etc. poświęcony jest bezpieczeństwu i czynnikom ryzyka w zakresie higieny żywności. Trzeci moduł kursu dotyczy sposobów zwalczania szkodników, dezynfekcji i samokontroli (w tym nauka dobrych praktyk).

Każdy z trzech modułów kończy się testem cząstkowym. Test wyboru składa się z 10 pytań, w których zawsze tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa. Test sprawdzany jest automatycznie, a warunkiem jego zaliczenia jest uzyskanie przez uczestnika szkolenia HACCP minimum 30% poprawnych odpowiedzi.

Jak wygląda egzamin online HACCP piekarnia od Webszkolenie?

HACCP piekarnia

Każde szkolenie HACCP dla piekarni, cukierni, kawiarni i pracowników innych branż związanych z wytwarzaniem i świadczeniem usług obejmujących przygotowanie i sprzedaż żywności kończy się egzaminem. Aby zdać egzamin końcowy, należy zaliczyć wszystkie testy pośrednie. Uczestnicy kursu nie muszą obawiać się o negatywne zaliczenie szkolenia. W przypadku niezaliczenia testu można go wypełnić ponownie. Po zakończeniu testu i wylogowaniu się ze środowiska szkoleniowego wyniki testu zostaną zapisane i będą dostępne po ponownym zalogowaniu się.

Egzamin składa się z 15 pytań. Do każdego pytania podane są 4 odpowiedzi, z których 1 jest prawidłowa. Warunkiem zaliczenia egzaminu końcowego jest uzyskanie minimum 30% poprawnych odpowiedzi. Po zdanym egzaminie każdy uczestnik otrzyma oficjalny certyfikat szkolenia HACCP , a konto na portalu szkoleniowym zostanie zablokowane.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania, skontaktuj się z nami TUTAJ

Zobacz też CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA.

Obejrzyj za darmo, jak wygląda szkolenie HACCP tutaj.

Poniżej znajdziesz wszystkie niezbędne informacje o tym, kogo dotyczy obowiązek szkolenia HACCP, jak wygląda plan HACCP, co to jest księga HACCP, gdzie najlepiej odbyć kurs HACCP online i jak otrzymać certyfikat zgodny z wymogami Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.

System HACCP piekarniaSystem HACCP to skrót od zwrotu Hazard Analysis and Critical Control Points. Oznacza Analizę Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli. W teorii jest to opracowany przez specjalistów, starannie działający system zawierający instrukcje i procedury HACCP oraz szczegółową analizę możliwych niebezpieczeństw i krytycznych punktów kontrolnych.

Kurs HACCP piekarnia, cukiernia, bar i kawiarnia z zakresu bezpieczeństwa żywności ukierunkowany jest na zagwarantowanie bezpieczeństwa żywnościowego w branżach zajmujących się przetwarzaniem żywności lub jej produkcją. System HACCP obejmuje także personel, w którego zakres obowiązków wlicza się przygotowanie i ekspozycja żywności.

 

Kluczowe elementy systemu HACCP – GHP GMP

GHP GMP w piekarni to dwa fundamentalne elementy całego rozbudowanego systemu HACCP. Co dokładnie oznacza GHP GMP?

GHP GMP to pochodzące z angielskiego skróty słów Good Hygienic Practice i Good Manufacturing Practice. W tłumaczeniu na język polski GHP GMP to nic innego, jak Dobra Praktyka Higieniczna i Dobra Praktyka Produkcyjna.

GHP GMP to pierwsze kroki do certyfikacji całego systemu HACCP piekarnia. Bez spełnienia tych dwóch kluczowych elementów, wprowadzenie systemu HACCP nie będzie możliwe. W praktyce chodzi tutaj o konieczność wdrożenia w profil zakładu wszelkich działań gwarantujących bezpieczeństwo żywności i procesu jej produkcji.

Wszystkie podstawowe zasady GHP GMP są ujęte w dokumentacji firmy (dokumentacja HACCP piekarnia, księga HACCP). Realizacja ogólnych i niezbędnych procedur GHP GMP pozwala na prawidłowe uruchamianie systemu HACCP w działania piekarni.

HACCP piekarnia

Branża piekarnicza to rozbudowana gałąź przemysłu spożywczego, w której bezpieczeństwo żywności stanowi priorytet. Piekarnia zobowiązana jest zatrudniać zespół pracowników przeszkolonych w zakresie bezpieczeństwa żywności. Dokumentacja HACCP i dbałość o księgę HACCP to kolejne obowiązki ciążące na branży piekarniczej.

Wdrożenie systemu i określenie krytycznych punktów kontroli piekarni, starannie prowadzona księga HACCP oraz nauka dobrych praktyk wśród zatrudnionego personelu w tym przypadku powinny być uznane za codzienność.

Księga HACCP w piekarni

Szkolenie HACCP dla piekarni

Prowadzenie dokumentacji z zakresu bezpieczeństwa żywności wchodzi w skład obowiązków branży spożywczej i gastronomicznej (w tym piekarniczej). Księga HACCP (ang. Hazard Analysis and Critical Control Points) to zbiór różnorodnych informacji i dokumentacji na temat procesów zachodzących w zakładzie produkcyjnym oraz wszelkich czynności w zakresie bezpieczeństwa żywności.

Każdy właściciel piekarni zobowiązany jest posiadać w dokumentacjach firmy księgę HACCP (w tym GHP GMP).

Analiza zagrożeń HACCP przy wypiekach

Analiza zagrożeń HACCP przy wypiekach

Aby analizę zagrożeń można uznać za skuteczną należy postępować konkretnych wytycznych HACCP. Kompleksowy system HACCP dla piekarni i pozostałych branż oferujących usługi kulinarno-gastronomiczne działa według ściśle określonych procedur postępowania. Są to:

 1. Przeprowadzenie analizy potencjalnych zagrożeń i niebezpieczeństw.
 2. Skonkretyzowanie i analiza krytycznych punktów kontrolnych (CCP).
 3. Ustalenie limitów krytycznych.
 4. Ustalenie procedur i etapów monitorowania.
 5. Określenie działań korygujących.
 6. Przygotowanie procedur weryfikacyjnych.
 7. Opracowanie zasad nadzoru, prowadzenia i właściwego utrzymywania zapisów i dokumentacji (księga HACCP).

Analiza krytycznych punktów kontrolnych (CCP)

CCP to nadrzędny etap produkcji żywności, podczas którego środki kontroli muszą zostać wdrożone i ściśle monitorowane w celu zminimalizowania lub całkowitej eliminacji ryzyka zagrożeń zdrowotnych.

Działania w obrębie CCP mają zasadniczy wpływ na poziom standardów bezpieczeństwa żywności w firmie. To kluczowy element całego systemu HACCP i moment, w którym możliwe jest zastosowanie odpowiednich środków kontrolnych, eliminujących ryzyko potencjalnych zagrożeń.

Szkolenie HACCP dla piekarni

Jeśli jesteś pracownikiem piekarni lub właścicielem działalności związanej z produkcją, ekspozycją i sprzedażą wyrobów piekarniczych, a więc żywności typu pieczywo mieszane, bułki, chleb, ciasta, wypieki itp., to z pewnością słyszałeś o procedurach i zasadach HACCP.

Profesjonalne szkolenie HACCP to istotna część kształcenia pracowników branży spożywczej. Umiejętności i wiedza zdobyte w czasie specjalistycznego kursu, pomogą personelowi podwyższyć poziom bezpieczeństwa żywności w miejscu pracy, a tym samym poprawić jakość oferowanych produktów.

Szkolenie HACCP dla cukierni

Szkolenie HACCP dla cukierni

Szkolenie HACCP dla cukierni skupia się na zagadnieniach związanych z bezpieczeństwem żywności (np. produkcją i sprzedażą ciasta, ciastek i innych wyrobów cukierniczych).

Kurs HACCP dostarcza personelowi i właścicielowi cukierni niezbędnej wiedzy (teoretycznej i praktycznej), dotyczącej identyfikacji zagrożenia zdrowotnego i żywieniowego.

Szkolenie HACCP dla kawiarni

Szkolenie HACCP dla kawiarni

Szkolenie HACCP dla kawiarni podobnie jak szkolenie HACCP dla działalności cukierniczej, koncentruje się na kluczowych aspektach bezpieczeństwa żywności podczas jej produkcji i sprzedaży.

W szkoleniu HACCP dla kawiarni powinien brać udział zarówno pracownik kawiarni, który ma bezpośredni kontakt z żywnością (kucharz, cukiernik, personel kuchenny), jak i osoby, które są odpowiedzialne za przygotowywanie, przechowywanie, serwowanie, ekspozycję i sprzedaż żywności (kelner, menager, właściciel, pracownik odpowiedzialny za utrzymanie czystości itp.).

Szkolenie dla osób pracujących przy produkcji pieczywa i innych wypieków

Szkolenie dla pracowników zajmujących się produkcją pieczywa i wypieków (takich jak chleb, ciasta), koncentruje się na uzupełnieniu wiedzy i umiejętności z zakresu bezpieczeństwa żywności, technologii produkcji, higieny pracy oraz znajomości przepisów sanitarnych.

W szkoleniu dla osób pracujących przy produkcji pieczywa i innych wypieków powinni wziąć udział pracownicy zaangażowani bezpośrednio w proces produkcyjny, a więc kucharze, cukiernicy, piekarze, pomocnicy kuchenni, a także personel monitorujący jakość surowców.

Szkolenie HACCP dla piekarni, cukierni i kawiarni z Webszkolenie

Szkolenie HACCP dla piekarni, cukierni oraz kawiarni

Webszkolenie to profesjonalna firma szkoleniowa, która oferuje kurs online spełniający wymagania ujęte w przepisach prawnych.

Szkolenie HACCP online jest skierowane do personelu z sektora gastronomicznego i spożywczego. Po jego zakończeniu każdy uczestnik otrzymuje oficjalny certyfikat HACCP w formie elektronicznej. Nasze wieloletnie doświadczenie i wysoka pozycja na rynku szkoleniowym to gwarancja, że ukończysz kurs z pełnym pakietem cennej wiedzy i nowych umiejętności.

Procedura szkolenia HACCP dla piekarni i innych branż z sektora usług związanych z żywnością jest przystosowana specjalnie dla pracowników i właścicieli danej branży. Załóż własne konto lub konto firmowe i zamów szkolenie, a następnie przejdź kurs HACCP w dowolnym miejscu i czasie!

I część
1.WPROWADZENIE
2.AKTY PRAWNE REGULUJĄCE DZIEDZINĘ ŻYWIENIA
3.CZYM JEST HIGIENA ŻYWNOŚCI, DO CZEGO SŁUŻY
4.CZYNNIKI DETERMINUJĄCE HIGIENĘ ŻYWNOŚCI
5.FIZYCZNE, CHEMICZNE I BIOLOGICZNE ZANIECZYSZCZENIE ŻYWNOŚCI
6.MIKROORGANIZMY I CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA ICH WZROST I ROZMNAŻANIE
Test
II część
7.PRZETWARZANIE ŻYWNOŚCI DO PRZECHOWYWANIA
8.ZATRUCIA POKARMOWE
9.HIGIENA OSOBISTA
Test
III część
10.SPRZĄTANIE/CZYSZCZENIE I DEZYNFEKCJA
11.SZKODNIKI W ZAKŁADZIE ŻYWIENIA
12.HACCP-Hazard analysis and critical control point (Analiza zagrożeń i krytyczne punkty kontroli)
Test
Egzamin