CENA95 zł
W przypadku osób fizycznych i osób niebędących płatnikami podatku od towarów i usług zostanie doliczony VAT w wysokości 23%.
ZAMÓW SZKOLENIE

PRZEJDŹ SZKOLENIE W KILKU PROSTYCH KROKACH:

 1. Zarejestruj się jako użytkownik
 2. Złóż zamówienie
 3. Zapłać
 4. Weź udział w szkoleniu
 5. Wydrukuj certyfikat lub wyślij na adres e-mail

Dostępne online 24/7

GWARANCJA ZWROTU PIENIĘDZY

Jeśli masz wątpliwości, czy dane szkolenie online jest dla Twoich pracowników odpowiednie (zbyt skomplikowane, nie dostarcza wystarczającej wiedzy itp.), nie ponosisz żadnego ryzyka.

Jeśli szkolenie nie spełniło Twoich oczekiwań, zwrócimy Ci pieniądze.

ZOBACZ WSZYSTKIE SZKOLENIA HACCP:

Obrot żywnością szkolenie HACCP online

Szkolenie HACCP online dla osób pracujących w obrocie żywnością

Szkolenie HACCP w formie online to profesjonalnie przygotowany i przeprowadzony kurs dla osób zajmujących stanowiska związane z obrotem żywnością, a więc pracowników sklepu spożywczego, hurtowni spożywczych, zakładów produkcji żywności itp.

Szkolenie HACCP dla sklepu spożywczego skupia swoje działania na przekazaniu uczestnikom kursu podstawowej i niezbędnej wiedzy dotyczącej zasad, procedur i sposobów minimalizowania ryzyka zdrowotnego związanego z produkcją i obrotem żywności w sklepie. To kompendium cennej teorii i praktyki. Każdy uczestnik szkolenia zakończy kurs z pakietem niezbędnych umiejętności, które szybko przełożą się na jakość wykonywanej pracy.

Dla kogo:

 • dla osób pracujących w obrocie żywnością, takich jak sklepy, kioski, hurtownie spożywcze, markety, delikatesy itp.

 • właścicieli firm z branży spożywczej i kadry zarządzającej zakładem pracy (np. właściciele i menedżerowie sklepów spożywczych);

 • pracowników branży spożywczej odpowiedzialnych za przechowywanie, pakowanie, ekspozycję i transport żywności;

 • sprzedawców detalicznych żywności.

Dostępne języki: polski, rosyjski

Koszt szkolenia:  95 zł

Cel szkolenia HACCP: Celem szkolenia HACCP dla osób pracujących w obrocie żywnością jest realizacja tematów obejmujących analizę zagrożeń, kontrolę bezpieczeństwa kluczowych etapów w procesie produkcyjnym i sposobów eliminacji zagrożeń, a także wzbogacenie wiedzy uczestników o przepisach prawnych, aktach i konieczności posiadania niezbędnej dokumentacji w firmie (np. księgi HACCP).

Podstawa prawna: Szkolenie jest zgodne z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych oraz innymi przepisami regulującymi prowadzenie szkoleń HACCP w Polsce.

Co oferujemy:

 • nowoczesną platformę szkoleniową;

 • dostęp online 24/7;

 • zwięzłe materiały szkoleniowe;

 • wsparcie merytoryczne na wszystkich etapach kursu (profesjonalna obsługa);

 • testy cząstkowe i podsumowujący szkolenie test końcowy;

 • świadectwo potwierdzające odbycie szkolenia (certyfikat w formie PDF).

Zawartość szkolenia: Szkolenie składa się z trzech modułów. Pierwszy moduł dotyczy ogólnych zasad higieny żywności i jej głównych aspektów. Drugi moduł poświęcony jest bezpieczeństwu i czynnikom ryzyka w zakresie higieny żywności. Ostatni etap szkolenia dotyczy sposobów zwalczania szkodników, dezynfekcji i samokontroli. Po zakończeniu każdego modułu uczestnik powinien rozwiązać test wyboru składający się z 10 pytań. Należy pamiętać, że do każdego pytania tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa. Warunkiem zaliczenia testu jest uzyskanie minimum 30% poprawnych odpowiedzi.

Jak długo trwa szkolenie online BHP dla pracodawców?

Doskonale wiemy, że szybkość przyswajania wiedzy uzależniona jest od wielu czynników. Dzięki stałemu dostępowi do platformy szkoleniowej (24/7) każdy uczestnik będzie mógł realizować materiał i testy w dogodnym dla siebie terminie. Co ważne, w przypadku niezaliczenia testu można go wypełnić ponownie. Powtórny test znajdziesz na stronie. Po zakończeniu testu i wylogowaniu się ze środowiska szkoleniowego wyniki testu zostaną zapisane i będą dostępne po ponownym zalogowaniu się.

Jak wygląda egzamin z zakresu BHP dla pracodawców?

Aby przystąpić do egzaminu końcowego, należy przeanalizować każdą ze stron i zaliczyć wszystkie testy pośrednie.

Egzamin składa się z 15 pytań. Do każdego pytania podane są 4 odpowiedzi, z których 1 jest prawidłowa. Warunkiem zaliczenia egzaminu końcowego jest uzyskanie minimum 30% poprawnych odpowiedzi.

Przypominamy, że po zdanym pomyślnie egzaminie konto na portalu szkoleniowym zostanie zablokowane.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania, nie wiesz, jak wygląda pełna oferta i cena kursu skontaktuj się z nami TUTAJ.

Obejrzyj za darmo, jak wygląda szkolenie HACCP tutaj.

Jeśli jesteś pracownikiem sklepu spożywczego, właścicielem działalności związanej np. z produkcją mięsa, to na pewno słyszałeś o zasadach systemu bezpieczeństwa żywności. Przeanalizujmy, czym dokładnie są te zasady i kto ma obowiązek odbycia szkolenia HACCP? Jak uzyskać certyfikat rekomendowany przez stacje sanitarno-epidemiologiczne?

System HACCP – sklep spożywczy procedury

Jak działa HACCP w sklepie spożywczym? Co wchodzi w skład systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności i co powinniśmy o nim wiedzieć?

System HACCP (z ang. Hazard Analysis and Critical Control Points) zgodnie z tłumaczeniem skrótu, to analiza niebezpieczeństw (zagrożeń) i krytycznych punktów kontroli. W praktyce jest to starannie opracowany, zweryfikowany i sprawnie działający system (w tym instrukcje i dokumentacja) do zarządzania bezpieczeństwem żywności i ochroną zdrowia konsumentów.

System HACCP obejmujący sklep, hurtownie, kioski, zakłady produkujące mięsa lub inną żywność. To uporządkowany zbiór informacji, które uwzględniają niezbędną dokumentację, instrukcje i zasady zarządzania ryzykiem zdrowotnym w żywności. Działania te są skoncentrowane na identyfikowaniu, eliminowaniu i zapobieganiu wszelkim możliwym zagrożeniom zdrowotnym związanym z żywnością na każdym etapie jej produkcji i sprzedaży.

System Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli (HACCP sklep) obejmuje zalecenia i działania spełniające wymagania sanepidu. Jest to międzynarodowo uznany system, który oprócz zapobiegania zagrożeniom zdrowotnym w produkcji i dystrybucji żywności gwarantuje również zachowanie wysokich standardów bezpieczeństwa żywnościowego dla konsumentów i klientów odwiedzających sklep spożywczy, kiosk, hurtownie itp.

Ogólne zasady HACCP w sklepie spożywczym

Zasady HACCP w sklepie spożywczym obejmują:

 1. Analizę zagrożeń – w ramach niej firma (sklep) powinna określić, jakie są niebezpieczeństwa, które mogą zagrozić żywności. Dotyczy to między innymi substancji chemicznych, mikroorganizmów, czy ciał obcych.

 2. Określenie punktów kontrolnych – w ramach nich ustala się punkty, w których można kontrolować obowiązujące zasady i metody oraz minimalizować szkody.

 3. Określenie krytycznych punktów kontrolnych – dopasowane do punktów kontrolnych. To ustalone limity, które nie mogą zostać przekroczone. W przeciwnym razie nie zostanie zachowane bezpieczeństwo produktów. Dotyczy to między innymi temperatury i poziomu wilgotności, w jakiej musi być przechowywany dany rodzaj żywności.

 4. Monitorowanie punktów – samo ustalenie punktów kontrolnych i punktów krytycznych nie wystarczy, by zapewnić bezpieczeństwo żywności. Aby upewnić się, że wszystkie parametry są zachowane, należy je monitorować i rejestrować.

 5. Opracowanie planu działań korygujących i wdrażanie ich w ramach konieczności – w sytuacji odbiegania od punktów krytycznych należy mieć przygotowany plan kontrolny, by móc zareagować i uniknąć zagrożenia dla bezpieczeństwa produktów.

 6. Opracowanie systemu zarządzania dokumentacją – wyżej wymienione elementy i normy muszą być właściwie udokumentowane, odpowiednio zabezpieczone i przechowywane.

 7. Weryfikacja i ocena procedur HACCP – należy regularnie kontrolować, czy wdrożone przez sklep normy HACCP są zgodne z obowiązującymi przepisami.

 8. Szkolenie personelu – pracownicy obowiązkowo muszą zostać przeszkoleni w zakresie zachowania bezpieczeństwa żywności i obowiązujących w danym sklepie zasad HACCP.

 9. Dokumentowanie – właściciel sklepu musi zadbać o właściwe prowadzenie dokumentacji HACCP i przechowywanie jej tak, by była dostępna do wglądu dla organów regulujących przez określony w przepisach prawa czas.

Szkolenie HACCP online dla kogo?

System HACCP obejmuje szerokie spektrum pracowników. Szkolenie HACCP obowiązuje przede wszystkim osoby zajmujące stanowiska na różnym szczeblu branży spożywczej oraz pracowników zakładów przetwarzających żywność. Dotyczy to szerokiego zakresu pracowników, w tym:

 • wszelkiego personelu mającego kontakt z obrotem żywności (m.in. sprzedawca, kasjer, pracownik odpowiadający za przygotowywanie i ekspozycję produktów spożywczych, magazynier);

 • personelu w kiosku i osiedlowym sklepie spożywczym (np. warzywniak, sklep mięsny, piekarnia osiedlowa);

 • pracowników hurtowni spożywczych;

 • producentów żywności i pozostałych osób pracujących w zakładach produkujących żywność;

 • personelu kuchennego i restauracyjnego;

 • właścicieli firm spożywczych i kadry kierowniczej;

 • pracowników odpowiedzialnych za przestrzeganie procedur sanitarnych, higienę i bezpieczeństwo żywności w firmie.

Szkolenie HACCP dla sklepu spożywczego

Szkolenie HACCP sklep spożywczy powinno zapewnić uczestnikom dokładne zapoznanie z teorią i dobrymi praktykami produkcyjnymi i higienicznymi w zakresie żywności.

Specjalistyczny kurs jest skierowany do pracowników sklepów spożywczych, w tym: sprzedawców, magazynierów i kierownictwa. W ramach szkolenia uczestnicy powinni zostać zapoznani z aktami prawnymi, które regulują dziedzinę żywienia, teorią higieny żywności i standardami sanitarnymi.

W praktyce to między innymi wiedza na temat określania krytycznych punktów kontrolnych, dezynfekcji urządzeń, odpowiednich warunkach chłodniczych.

Ukończony pomyślnie kurs HACCP online wzbogaci producentów żywności i pracowników danej firmy branży spożywczej o cenną wiedzę i umiejętności z zakresu identyfikacji, oceny i kontroli zagrożeń związanych ze zdrowiem i bezpieczeństwem żywności.

Instrukcje zawarte w dokumentacji i materiał analizowany na szkoleniu HACCP to ogromny wkład w ochronę zdrowia konsumentów i klientów sklepu spożywczego, kiosku, hurtowni itp.

Cele szkolenia HACCP

Celem szkolenia HACCP jest nauka pracowników sklepów spożywczych następujących zagadnień:

 • Analiza instrukcji i zasad HACCP sklepu spożywczego.

 • Identyfikacja zagrożeń związanych z bezpieczeństwem żywności.

 • Zrozumienie roli punktów krytycznych (CCP) w produkcji żywności.

 • Określanie punktów krytycznych i monitorowanie ich według systemu HACCP.

 • Wdrażanie działań korygujących.

 • Zapoznanie z procedurami weryfikacji i dokumentacji HACCP.

Certyfikat HACCP

Szkolenie zakończone jest otrzymaniem certyfikatu HACCP spełniającym wymagania sanepidu i zgodnego z obowiązującym prawem. Certyfikat HACCP sklepu to dokumentacja potwierdzająca odbycie kursu z zakresu bezpieczeństwa żywności i pogłębienie umiejętności w tym temacie.

Szukasz informacji o szkoleniu HACCP? Nie wiesz, gdzie znajdziesz zaufaną firmę szkoleniową i gdzie możesz odbyć profesjonalne szkolenie HACCP sklepu spożywczego, po którym otrzymasz rzetelną dokumentację i wiarygodny certyfikat HACCP.

Webszkolenie odbędziesz kurs, po którym szybko zostaje przyznany certyfikat online, a więc niezbędne dokumenty do pracy.

Dokumentacja HACCP sklep spożywczy

Sklepy spożywcze są zobowiązane do posiadania kompletnej dokumentacji HACCP. Poniżej znajdziesz dokumentację, która jest obowiązkowa w handlu żywnością.

Księga HACCP

Komplet dokumentów, które muszą być dostępne do wglądu w sklepie spożywczym, składa się z kilku elementów. Jest to tak zwana księga HACCP.

Głównym elementem księgi jest rejestr danych monitorowania. To zbiór wyników przeprowadzonych pomiarów i testów żywności. Innym dokumentem, który zawiera księga jest spis wszystkich działań korygujących, które zostały podjęte w danym sklepie.

Omawiana księga to również rzetelnie spisane informacje o datach przeprowadzonych szkoleń pracowników czy wyniki podejmowanych procedur weryfikacyjnych, takich jak na przykład badania laboratoryjne lub inspekcje wizualne.

Opracowanie i wdrażanie systemu HACCP w osiedlowym sklepie spożywczym

Wdrożenie systemu HACCP w osiedlowym sklepie spożywczym obejmuje takie same kroki jak w przypadku większych sklepów. Właściciel jest zobowiązany do identyfikacji zagrożeń, określenia krytycznych punktów kontrolnych (CCP), monitorowania ich i wdrażania działań kontrolnych, jeśli zaistnieje taka potrzeba.

W małych sklepach spożywczych również musi być przygotowana dokumentacja HACCP (tzw. księga), zawierająca między innymi wykaz zagrożeń, ustalone punkty kontrolne i krytyczne punkty kontrolne, plan działań korygujących, rejestr podejmowanych działań korygujących, czy też rejestr danych monitorowania.

Po odbyciu szkolenia możliwe jest wdrożenie systemu HACCP bez obaw o ewentualne nieprawidłowości.

Szkolenie HACCP dla sklepu spożywczego z Webszkolenie

Webszkolenie oferuje szkolenie z zakresu systemu HACCP w sklepie spożywczym, dzięki któremu możesz zdobyć oficjalny certyfikat. Szkolenie jest dedykowane pracownikom z sektora spożywczego, zatrudnionym między innymi w sklepach, kioskach czy też hurtowniach spożywczych.

Wyróżnia nas jasny przekaz i łatwa obsługa szkolenia na prostych zasadach. Podział szkolenia na czytelne i sprecyzowane etapy, nowoczesne technologie, konkurencyjna cena oraz wygodna, mobilna forma realizacji kursu to kolejne atuty naszych działań. W tym miejscu możesz liczyć na pełen profesjonalizm poparty wieloletnim doświadczeniem pracowników.

Aby zapisać się na szkolenie, załóż własne konto lub konto firmowe (działalności). Po dokonaniu opłaty otrzymasz pełen dostęp do kursu. Co następuje po zamówieniu i przejściu wszystkich etapów kursu? Każdy uczestnik, który pomyślnie przejdzie szkolenie, otrzyma certyfikat akceptowany przez stacje sanitarno-epidemiologiczną (sanepid).

I część
1.WPROWADZENIE
2.AKTY PRAWNE REGULUJĄCE DZIEDZINĘ ŻYWIENIA
3.CZYM JEST HIGIENA ŻYWNOŚCI, DO CZEGO SŁUŻY
4.CZYNNIKI DETERMINUJĄCE HIGIENĘ ŻYWNOŚCI
5.FIZYCZNE, CHEMICZNE I BIOLOGICZNE ZANIECZYSZCZENIE ŻYWNOŚCI
6.MIKROORGANIZMY I CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA ICH WZROST I ROZMNAŻANIE
Test
II część
7.PRZETWARZANIE ŻYWNOŚCI DO PRZECHOWYWANIA
8.ZATRUCIA POKARMOWE
9.HIGIENA OSOBISTA
Test
III część
10.SPRZĄTANIE/CZYSZCZENIE I DEZYNFEKCJA
11.SZKODNIKI W ZAKŁADZIE ŻYWIENIA
12.HACCP-Hazard analysis and critical control point (Analiza zagrożeń i krytyczne punkty kontroli)
Egzamin