Szkolenie HACCP dla pracowników - jaki kurs wybrać?

Szukasz szkolenia HACCP dla pracowników? Dobrze trafiłeś. Niniejszy artykuł pomoże Ci wybrać najlepsze szkolenie HACCP dla pracowników.

Dlaczego trzeba szkolić pracowników z wymagań systemu HACCP?

O obowiązkach dotyczących bezpieczeństwa żywności można przeczytać więcej w Ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia.

Rzetelna wiedza posiadana przez pracowników pozwala na zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa żywności jaka jest wypuszczana do obrotu. Jedyny sposób, aby to osiągnąć to systematyczne podnoszenie świadomości zatrudnianego personelu poprzez odpowiednie szkolenie.

Cykliczne szkolenia HACCP – dobra praktyka

Warto pamiętać, że nie zawsze wystarczy jedno, wstępne szkolenie. Za każdym razem, jeśli w firmie nastąpią zmiany, które mogą wpływać na bezpieczeństwo żywności, należy przeprowadzić szkolenia HACCP uzupełniające. Przykładami zmian, po których należy zaktualizować wiedzę pracowników są zmiany w prawie żywnościowym, modyfikacja profilu produkcji, czy zmiana używanych metod technologicznych.

W trakcie szkolenia pracownicy dowiedzą się wszystkiego, co najważniejsze na temat tego, jak powinien wyglądać proces produkcji, jakich zasad należy przestrzegać oraz o czym trzeba pamiętać, żeby wytwarzana żywność była bezpieczna i nie stanowiła zagrożenia dla jej końcowych odbiorców.

Z perspektywy przedsiębiorstwa wiedza pracowników to zmniejszenie ryzyka prowadzonej działalności poprzez dbanie o najwyższą jakość żywności. W praktyce odpowiednie szkolenia HACCP mogą mieć przełożenie na zmniejszenie kosztów, jakie związałyby się np. z wycofaniem niebezpiecznego produktu z obrotu czy sankcjami karnymi.

Kup oficjalne szkolenie HACCP bez wychodzenia z domu!
Certyfikat do samodzielnego wydruku i gwarancja jakości od Webszkolenie!

Czym jest szkolenie z systemu HACCP?

Na szkoleniach z zakresu wdrażania systemu HACCP szczegółowo omawiane są zasady związane z bezpieczeństwem żywności.

Szkolenie i kursy HACCP skupiają się na omówieniu celów, zasad i wymagań systemu HACCP. Ich głównym celem jest przekazanie rzetelnej wiedzy z zakresu systemu analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli.

Dobre szkolenie HACCP, ukończone otrzymaniem certyfikatu, pozwala na zwiększenie wśród pracowników świadomości zagrożeń w zakresie bezpieczeństwa żywności. Pozwala też firmom na wykazanie swojego zaangażowania w zapewnienie bezpiecznych procesów produkcji, handlu, dystrybucji i przechowywania produktów spożywczych.

Jakie branże powinny realizować certyfikowane kursy HACCP?

Obowiązek odbywania szkoleń z zakresu HACCP dotyczy następujących branż:

 • obrót żywnością (np. sklepy, hurtownie spożywcze),
 • hotelarsko – gastronomiczna (np. hotele, restauracje, firmy cateringowe),
 • stołówki (zakłady żywienia zbiorowego, np. przedszkola, stołówki szkolne),
 • piekarnie, cukiernie, kawiarnie,
 • produkcja artykułów spożywczych.

Co obejmuje program szkolenia HACCP?

Podczas szkolenia z wymagań systemu HACCP przede wszystkim przedstawiane są i szczegółowo omawiane zasady związane z bezpieczeństwa żywności. W oparciu o praktyczne przykłady przedstawianych jest 7 reguł HACCP.

Cel szkolenia HACCP

Pracownicy podczas kursu dowiadują się między innymi o tym:

 • jakie zagrożenia mogą pojawiać się przy produkcji, obrocie lub dystrybucji żywności,
 • jakie warunki higieniczne powinny być spełnione w miejscach produkowania, przygotowania, przechowywania i dystrybucji żywności,
 • co kryje się po pojęciem bezpieczna żywność,
 • jakie choroby przenoszone są przez żywność,
 • jak pracownik może wpłynąć na bezpieczeństwo żywności.

Szkolenie z wymagań systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności to kompleksowa wiedza, pozwalająca pracownikom na zapewnianie bezpieczeństwa żywności na każdym etapie jej wytwarzania i dystrybuowania.

Zobacz darmową próbkę szkolenia

System HACCP

Wyobraźmy sobie sytuacje, w której wytwarzane przez firmy produkty nie podlegają żadnym normom. Czy byłoby to dobre dla konsumentów? Zdecydowanie nie. Ani dobre, ani bezpieczne. Dlatego od lat funkcjonuje system HACCP, który ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa żywności, np. w punktach gastronomicznych lub innych miejscach, zajmujących się wytwarzaniem czy dystrybucją żywności.

Przede wszystkim, szkolenie pracowników z systemu HACCP jest obowiązkowe w firmach, gdzie wykonywane są prace przy produkcji żywności i w obrocie żywnością. Obowiązek ten jest określony w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady WE nr 852/2004/WE z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych. Czyli wdrożenie systemu HACCP jest istotne, żeby przedsiębiorstwo w którym wytwarza się żywność działało zgodnie z obowiązującym prawem.

Dlaczego przestrzeganie zasad dotyczących bezpieczeństwa żywności jest ważne?

Przestrzeganie zasad systemu HACCP w firmach, które zajmują się produkcją, dystrybucją lub obrotem żywnością, pozwala na zapewnienie bezpieczeństwa tej żywności. Finalnie zatem zyskuje konsument, który ma pewność, że produkty, z których korzysta są całkowicie bezpieczne.

Nie bez znaczenia są korzyści, jakie z wdrożenia systemu HACCP uzyskują firmy. Są wśród nich:

 • zwiększenie zaufania konsumentów,
 • poprawa wizerunku firmy,
 • łatwiejszy obieg handlowy gotowego wyrobu.

Istota systemu HACCP jest wielowymiarowa. Wdrożenie systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności niesie korzyści dla konsumentów, którzy zakupią wytworzoną żywność, ale też dla firm.

7 reguł HACCP, które trzeba znać

Czy wiesz, że wiele zatruć pokarmowych w zakładzie żywienia zbiorowego może wynikać z przyczyn leżących po stronie pracowników? Niewłaściwa higiena, brak odpowiednich procedur lub ich nieprzestrzeganie, czy niewłaściwe przechowywanie żywności mogą przyczyniać się do tego, że trafiająca do konsumentów żywność nie będzie spełniała obowiązujących norm bezpieczeństwa żywności.

Od kilkudziesięciu lat na rynku zauważalne jest nastawienie na jakość gotowego produktu. Finalnie nieuniknione wydawało się stworzenie ustandaryzowanego systemu.

Żeby uniknąć sytuacji, które mogą być potencjalnie zagrażające zdrowiu lub życiu, w ramach systemu HACCP zdefiniowano 7 zasad, które brzmią następująco:

 1. Zdefiniuj zagrożenia, jakim trzeba zapobiegać.
 2. Sformułuj krytyczne punkty kontroli.
 3. Ustanów limity krytyczne.
 4. Stwórz system monitorowania.
 5. Określ działania naprawcze.
 6. Ustal zasady weryfikacji systemu.
 7. Prowadź i archiwizuj dokumentacji.
Otrzymaj oficjalny certyfikat HACCP bez wychodzenia z domu!
Przejdź kurs HACCP na Webszkolenie.pl

Jakie szkolenie HACCP dla pracowników wybrać?

Najlepiej wybrać szkolenie, które dedykowane jest branży, w jakiej działa firma i kończy się uzyskaniem certyfikatu.

Wśród ofert, jakie można znaleźć w internecie, warto porównywać plan szkolenia i zagadnienia, jakie poruszane są w trakcie kursu. Takie informacje bez problemu można znaleźć w ofercie danej firmy.

Jedną z firm, która oferuje szkolenia HACCP jest Webszkolenie. Firma oferuje szkolenia online, które można wykonać w dowolnym miejscu i czasie. Dodatkowo, co bardzo ważne, Webszkolenie daje swoim klientom gwarancje jakości. Jeśli kurs nie spełni oczekiwań , firma dokona zwrotu poniesionych kosztów.

Firma Webszkolenie oferuje kursy HACCP dla następujących branż:

Certyfikowane kursy HACCP w Webszkolenie.pl

Art. 59 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia określa, że przedsiębiorstwa muszą posiadać dokumentację z odbytych szkoleń i przechowywać ją w aktach pracowników. Dlatego szkolenie HACCP powinno być zakończone otrzymaniem certyfikatu, który będzie akceptowalny przez różne instytucje i zostanie dołączony do akt pracowników, uczestniczących w kursie.

Firma Webszkolenie oferuje szkolenia, które są certyfikowane. Uzyskanie dokumentu, który będzie akceptowany przez instytucje nadzorujące i kontrolujące, to tylko 3 kroki. Po zakupie kursu wystarczy zrealizować szkolenie, zdać krótki test i gotowe.

Certyfikaty wystawiane przez Webszkolenie są potwierdzeniem, że pracownicy, którzy wzięli udział w szkoleniu posiadają wiedzę na temat wymagań i standardów bezpieczeństwa żywności, które są  określone przez prawo.

Podsumowując, kursy HACCP są obowiązkowe dla pracowników firm z sektora spożywczego. Niosą za sobą korzyści zarówno dla konsumentów, którzy będą odbiorcami wytwarzanej żywności, jak i dla przedsiębiorstw zajmujących się produkcją i dystrybucją. Warto wywiązywać się z tego obowiązku, a przy wyborze szkolenia kierować się jego wartością merytoryczną oraz możliwością uzyskania akceptowanego certyfikatu. Firma, w której warto odbyć takie szkolenie online jest Webszkolenie, z której ofertą można zapoznać się tutaj.

Zamów szkolenie online
Ta strona używa plików cookies i podobnych technologii m.in. w celu jak najlepszego dopasowania zawartości strony dla potrzeb użytkowników. Korzystanie z tej strony oznacza akceptację plików cookie i podobnych techniologii. Akceptuje Warunki korzystania