CENA50 zł
W przypadku osób fizycznych i osób niebędących płatnikami podatku od towarów i usług zostanie doliczony VAT w wysokości 23%.
ZAMÓW SZKOLENIE

PRZEJDŹ SZKOLENIE W KILKU PROSTYCH KROKACH:

 1. Zarejestruj się jako użytkownik
 2. Złóż zamówienie
 3. Zapłać
 4. Weź udział w szkoleniu
 5. Wydrukuj certyfikat lub wyślij na adres e-mail

Dostępne online 24/7

GWARANCJA ZWROTU PIENIĘDZY

Jeśli masz wątpliwości, czy dane szkolenie online jest dla Twoich pracowników odpowiednie (zbyt skomplikowane, nie dostarcza wystarczającej wiedzy itp.), nie ponosisz żadnego ryzyka.

Jeśli szkolenie nie spełniło Twoich oczekiwań, zwrócimy Ci pieniądze.

ZOBACZ WSZYSTKIE SZKOLENIA BHP:

BHP online dla KIEROWCÓW

SZKOLENIE BHP ONLINE DLA KIEROWCÓW

Szkolenie nadaje się na szkolenie okresowe.

Celem szkolenia jest uzyskanie wiedzy i umiejętności z  zakresu kształtowania warunków pracy w sposób zgodny z zasadami BHP, oceny zagrożeń związanych z wykonywaną pracą, metod ochrony przed zagrożeniami oraz postępowania w razie wypadku.

Szkolenie spełnia wymogi polskiego ustawodawstwa, w tym Kodeksu Pracy.

Dostępne jest w języku polskim i rosyjskim.

Wyżej wymieniona grupa pracowników powinna odbywać szkolenie okresowe BHP nie rzadziej niż co 3 lat.

Szkolenie składa się z trzech części, zawiera testy okresowe i kończy się egzaminem. Jeśli egzamin wykaże co najmniej 50 % poprawnych odpowiedzi, egzamin uważa się za zdany, a certyfikat można natychmiast wydrukować, zapisać lub wysłać pocztą elektroniczną. Jeśli liczba błędnych odpowiedzi przekroczy 50 %, egzamin będzie uznany za niezdany i certyfikat nie zostanie wydany. Jeśli nie zdałeś egzaminu, będziesz musiał zamówić powtórne szkolenie z bezpieczeństwa i higieny pracy (odpłatnie).

Szybkość uczenia się w środowisku online jest indywidualna (zależy od szybkości czytania, wcześniejszej wiedzy itp.). Szkolenie można ukończyć w kilku częściach w dogodnym dla Ciebie czasie. Aby kontynuować naukę po przerwie, musisz ponownie zalogować się przy użyciu istniejących haseł. Po zalogowaniu nauka będzie kontynuowana od miejsca, w którym ostatnio przerwałeś.

Zdanie EGZAMINU z zakresu BHP

Aby zdać egzamin, należy zdać wszystkie testy okresowe. Czas przeznaczony na zdanie egzaminu to dwie godziny.

Egzamin składa się z 30 pytań. Każde pytanie ma 4 możliwe warianty odpowiedzi, z których należy wybrać 1 poprawną odpowiedź.
Egzamin uważa się za zdany, jeśli liczba poprawnych odpowiedzi wynosi co najmniej 50%.

Niezdanie egzaminu będzie skutkowało zablokowaniem środowiska szkoleniowego i koniecznością ponownego zamówienia nowego szkolenia (odpłatnego).

Po zdaniu egzaminu środowisko szkoleniowe jest automatycznie blokowane, a ponowne przejście szkolenia z tymi samymi hasłami staje się niemożliwe.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, skontaktuj się z nami tutaj.

Szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP)

Kup oficjalne szkolenie BHP bez wychodzenia z domu!
Certyfikat do samodzielnego wydruku i gwarancja jakości od Webszkolenie!

I CZĘŚĆ

1.SYSTEM OPIEKI ZDROWOTNEJ I KULTURA BEZPIECZEŃSTWA W PRZEDSIĘBIORSTWIE

2.ZADANIA I UPRAWNIENIA SŁUŻBY BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY

3.OBOWIĄZKI PRACODAWCY W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY

4.OBOWIĄZKI PRACOWNIKA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY

5.ZARZĄDZANIE RYZYKIEM ZAWODOWYM

6.SZKOLENIE PRACOWNIKÓW

Test

II CZĘŚĆ

7.CZYNNIKI ZAGROŻENIA W ŚRODOWISKU PRACY

8.FIZYCZNE CZYNNIKI ZAGROŻENIA

9.CHEMICZNE CZYNNIKI ZAGROŻENIA

10.BIOLOGICZNE CZYNNIKI ZAGROŻENIA

11.FIZJOLOGICZNE CZYNNIKI ZAGROŻENIA

12.PSYCHOSPOŁECZNE CZYNNIKI ZAGROŻENIA

13.ZAGROŻENIE WYBUCHEM I POŻAREM

14.ZAGROŻENIA ZWIĄZANE Z TRANSPORTEM ŁADUNKÓW WEWNĄTRZ PRZEDSIĘBIORSTWA

15.ZAGROŻENIA PRZY MAGAZYNOWANIU MATERIAŁÓW

Test

III CZĘŚĆ

16.WYPADKI PRZY PRACY

17.CHOROBY ZAWODOWE

18.ANALIZA PRZYCZYN WYPADKÓW PRZY PRACY I CHORÓB ZAWODOWYCH

19.ZAPOBIEGANIE WYPADKOM

20.BEZPIECZEŃSTWO PRZECIWPOŻAROWE

21.PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA

Egzamin

Szukasz szkolenia BHP dla kierowców? Dobrze trafiłeś.

Brak realizacji obowiązku wstępnych i okresowych szkoleń BHP grozi karą finansową w wysokości od 1 000 zł do 50 000 zł. Nie lekceważ tego obowiązku. Sprawdź, jak wybrać najlepsze szkolenie BHP dla osób zatrudnionych na stanowisku kierowcy.

Zobacz darmową próbkę szkolenia

Jak wygląda i co obejmuje program szkolenia BHP kierowcy?

Program szkolenia BHP dla kierowców ogólnie rzecz biorąc, można podzielić na dwa bloki. Pierwsza część zazwyczaj jest wspólna dla wszystkich branż i dotyczy szeroko pojętego bezpieczeństwa i higieny pracy. W dalszej kolejności mamy do czynienia z treściami dedykowanymi dla danej grupy zawodowej.

Zagadnienia ogólne i aktualności BHP

W pierwszej części poruszane są kwestie dotyczące ogólnych zasad BHP. Często przeprowadzane są też szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Kurs daje wiedzę na temat tego, jak bezpiecznie wykonywać swoją pracę i jak pomóc w razie wystąpienia nagłego wypadku.

Instruktaż stanowiskowy kierowcy zawodowego

Druga część to zagadnienia związane ze stanowiskiem pracy kierowcy samochodu. Szkolenie jest ściśle dopasowane do branży, żeby przekazywało jak najbardziej rzetelne informacje. Z tej części pracownik dowie się, jakie czynniki zagrożenia mogą wystąpić w ramach jego stanowiska pracy. W tym bloku przedstawiane są również:

 • czynniki ryzyka zawodowego,
 • zagrożenia na stanowisku kierowcy samochodu danego typu (np. ciężarowego),
 • przepisy dotyczące czasu pracy kierowców.

Podobnie jak w innych branżach, w przypadku kierowców również szkolenia BHP podzielone są na wstępne (wykonywane przed rozpoczęciem pracy) i okresowe (kurs przypominający po upływie określonego czasu – nie rzadziej niż co 3 lata).

Dlaczego kierowcy muszą odbywać szkolenia BHP

Na pracodawców obowiązek organizowania wstępnych i okresowych szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy nakłada kodeks pracy.

W branży transportowej rzetelne szkolenia BHP mają szczególne znaczenie. Prowadzenie samochodu, często przez wiele godzin, wiąże się z wieloma zagrożeniami dla kierowcy, ale też innych uczestników ruchu drogowego.

Odpowiednio przeprowadzone szkolenie pozwala na zapoznanie pracowników z czynnikami środowiska pracy, które powodują zagrożenie w ramach wykonywania pracy kierowcy zawodowego. Przedstawia również działania zapobiegawcze. Ponadto kurs powinien poruszać kwestie dotyczące zagadnień prawnych, dotyczących pracy kierowcy.

Po dobrym szkoleniu pracownik posiada umiejętności, które pozwalają mu na świadczenie pracy w sposób bezpieczny dla siebie i innych. Wie także, jak postępować w sytuacjach awaryjnych i zna zagadnienia dotyczące udzielania pomocy.

Zagrożenia w pracy kierowcy

Zagrożenia w przypadku pracy na stanowisku kierowcy są bardzo specyficzne i dość liczne. Najważniejsze z nich to:

 1. Wypadki drogowe.
 2. Zmęczenie.
 3. Narażenie na intensywny hałas.
 4. Stres.
 5. Spaliny i zanieczyszczenie powietrza.
 6. Brak aktywności fizycznej i wiele godzin w pozycji siedzącej.
Otrzymaj oficjalny certyfikat BHP bez wychodzenia z domu!
Przejdź kurs BHP na Webszkolenie.pl

Jakie szkolenie BHP dla kierowców wybrać?

Szkolenie wstępne czy okresowe BHP powinno być dedykowane dla danej branży. Tylko w ten sposób możliwe będzie rzetelne przedstawienie zagrożeń oraz sposobu ich skutecznego unikania lub eliminowania.

Dobry kurs to taki, po którym pracownik posiada komplet niezbędnej wiedzy, by przystąpić do wykonywania pracy (szkolenia wstępne BHP) lub kontynuować wykonywanie pracy (szkolenia okresowe kierowców) w sposób bezpieczny. Szkolenie powinno także spełniać wymogi, jakie wynikają z przepisów prawa.

Szkolenia BHP dla kierowców, spełniające powyższe kryteria oferuje firma Webszkolenie. Kurs zakupiony w tej firmie gwarantuje nabycie umiejętności z zakresu:

 • kształtowania warunków pracy, z uwzględnieniem zasad BHP,
 • oceniania zagrożeń związanych z wykonywaną pracą,
 • metod ochrony przed zagrożeniami oraz postępowania w razie wypadku.

Szkolenie BHP online dla kierowców

Aby odbyć dobre szkolenie BHP, nie jest konieczne wielogodzinne siedzenie w sali szkoleniowej. Szkolenia BHP dla kierowców dostępne są obecnie w formie online.

Jest to wygodna forma, która umożliwia naukę w dowolnym miejscu i czasie. Każdy przyswaja wiedzę we własnym tempie, a materiały udostępnione w formie online pozwalają na kilkukrotne przeglądanie tych samych treści. Szkolenie można w dowolnym momencie przerwać i kontynuować w każdej chwili, co pozwala na efektywne zarządzanie czasem. Kurs kończy egzamin, który potwierdza zdobytą wiedzę.

Bezpieczeństwo pracy kierowcy jest bardzo ważne. Ta specyficzna branża wiąże się z zagrożeniami, które nie występują w przypadku firm z innych sektorów. To właśnie dlatego szkolenia wstępne oraz szkolenia okresowe pracowników są takie ważne. Pamiętaj jednak, żeby wybrać dobre szkolenie, które przekazuje rzetelną wiedzę, przekazaną w sposób przystępny dla pracownika. Takie właśnie szkolenia oferuje firma Webszkolenie.

Zamów szkolenie online
I część
1.SYSTEM OPIEKI ZDROWOTNEJ I KULTURA BEZPIECZEŃSTWA W PRZEDSIĘBIORSTWIE
2.ZADANIA I UPRAWNIENIA SŁUŻBY BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY
3.OBOWIĄZKI PRACODAWCY W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY
4.OBOWIĄZKI PRACOWNIKA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY
5.ZARZĄDZANIE RYZYKIEM ZAWODOWYM
6.SZKOLENIE PRACOWNIKÓW
Test
II część
7.CZYNNIKI ZAGROŻENIA W ŚRODOWISKU PRACY
8.FIZYCZNE CZYNNIKI ZAGROŻENIA
9.CHEMICZNE CZYNNIKI ZAGROŻENIA
10.BIOLOGICZNE CZYNNIKI ZAGROŻENIA
11.FIZJOLOGICZNE CZYNNIKI ZAGROŻENIA
12.PSYCHOSPOŁECZNE CZYNNIKI ZAGROŻENIA
13.ZAGROŻENIE WYBUCHEM I POŻAREM
14.ZAGROŻENIA ZWIĄZANE Z TRANSPORTEM ŁADUNKÓW WEWNĄTRZ PRZEDSIĘBIORSTWA
15.ZAGROŻENIA PRZY MAGAZYNOWANIU MATERIAŁÓW
Test
III część
16.WYPADKI PRZY PRACY
17.CHOROBY ZAWODOWE
18.ANALIZA PRZYCZYN WYPADKÓW PRZY PRACY I CHORÓB ZAWODOWYCH
19.ZAPOBIEGANIE WYPADKOM
20.BEZPIECZEŃSTWO PRZECIWPOŻAROWE
21.PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA
Egzamin