CENA45 zł
W przypadku osób fizycznych i osób niebędących płatnikami podatku od towarów i usług zostanie doliczony VAT w wysokości 23%.
ZAMÓW SZKOLENIE

PRZEJDŹ SZKOLENIE W KILKU PROSTYCH KROKSCH:

  1. Zarejestruj się jako użytkownik
  2. Złóż zamówienie
  3. Zapłać
  4. Weź udział w szkoleniu
  5. Wydrukuj certyfikat lub wyślij na adres e-mail

GWARANCJA ZWROTU PIENIĘDZY

Eśli masz wątpliwości, czy dane szkolenie online jest dla Twoich pracowników odpowiednie (zbyt skomplikowane, nie dostarcza wystarczającej wiedzy itp.), nie ponosisz żadnego ryzyka.

Jeśli szkolenie nie spełniło Twoich oczekiwań, zwrócimy Ci pieniądze.

ZOBACZ WSZYSTKIE SZKOLENIA BHP:

Szkolenie BHP dla PRACOWNIKÓW MEDYCZNYCH

Szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP)

SZKOLENIE BHP ONLINE DLA PRACOWNIKÓW MEDYCZNYCH I PERSONELU PLACÓWEK MEDYCZNYCH.

Szkolenie nadaje się zarówno na szkolenie WSTĘPNE jak i OKRESOWE.

Celem szkolenia jest zdobycie oraz uzupełnienie wiedzy w zakresie tworzenia bezpiecznych warunków pracy, a także sposobów wykrycia, analizy i oceny ryzyka, które wiąże się z potencjalnymi zagrożeniami w miejscu pracy. Szkolenie obejmuje również instrukcje postępowania w sytuacjach awaryjnych.

Szkolenie spełnia wymogi polskiego ustawodawstwa, w tym Kodeksu Pracy .

Dostępne jest w języku polskim i rosyjskim.

Wyżej wymieniona grupa pracowników powinna odbywać szkolenie okresowe BHP nie rzadziej niż co 5 lat.

Szkolenie dla pracowników medycznych i personelu placówek medycznych składa się z trzech części, zawiera testy okresowe i kończy się egzaminem. Jeśli egzamin wykaże co najmniej 50 % poprawnych odpowiedzi, egzamin uważa się za zdany, a certyfikat można natychmiast wydrukować, zapisać lub wysłać pocztą elektroniczną. Jeśli liczba błędnych odpowiedzi przekroczy 50 %, egzamin będzie uznany za niezdany i certyfikat nie zostanie wydany. Jeśli nie zdałeś egzaminu, będziesz musiał zamówić powtórne szkolenie z bezpieczeństwa i higieny pracy (odpłatne).

Szybkość uczenia się w środowisku online jest indywidualna (zależy od szybkości czytania, wcześniejszej wiedzy itp.). Szkolenie można ukończyć w kilku częściach w dogodnym dla Ciebie czasie. Aby kontynuować naukę po przerwie, musisz ponownie zalogować się przy użyciu istniejących haseł. Po zalogowaniu nauka będzie kontynuowana od miejsca, w którym ostatnio przerwałeś.

 

Zdanie EGZAMINU z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy

Aby zdać egzamin, należy zdać wszystkie testy okresowe. Czas przeznaczony na zdanie egzaminu to dwie godziny.

Egzamin składa się z 30 pytań. Każde pytanie ma 4 możliwe warianty odpowiedzi, z których należy wybrać 1 poprawną odpowiedź.
Egzamin uważa się za zdany, jeśli liczba poprawnych odpowiedzi wynosi co najmniej 50 % na 100.

Niezdanie egzaminu będzie skutkowało zablokowaniem środowiska szkoleniowego i koniecznością ponownego zamówienia nowego szkolenia (odpłatnego).

Po zdaniu egzaminu środowisko szkoleniowe jest automatycznie blokowane, a ponowne przejście szkolenia z tymi samymi hasłami staje się niemożliwe.

 

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, skontaktuj się z nami tutaj.

Wyglądać szkolenie BHP za darmo (wprowadzenie/ 1. część) stąd.

I część
1.SYSTEM OPIEKI ZDROWOTNEJ I KULTURA BEZPIECZEŃSTWA W PRZEDSIĘBIORSTWIE
2.ZADANIA I UPRAWNIENIA SŁUŻBY BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY
3.OBOWIĄZKI PRACODAWCY W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY
4.OBOWIĄZKI PRACOWNIKA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY
5.ZARZĄDZANIE RYZYKIEM ZAWODOWYM
6.SZKOLENIE PRACOWNIKÓW
Test
II część
7.CZYNNIKI ZAGROŻENIA W ŚRODOWISKU PRACY
8.FIZYCZNE CZYNNIKI ZAGROŻENIA
9.CHEMICZNE CZYNNIKI ZAGROŻENIA
10.BIOLOGICZNE CZYNNIKI ZAGROŻENIA
11.FIZJOLOGICZNE CZYNNIKI ZAGROŻENIA
12.PSYCHOSPOŁECZNE CZYNNIKI ZAGROŻENIA
Test
III część
13.WYPADKI PRZY PRACY
14.CHOROBY ZAWODOWE
15.ANALIZA PRZYCZYN WYPADKÓW PRZY PRACY I CHORÓB ZAWODOWYCH
16.ZAPOBIEGANIE WYPADKOM
17.BEZPIECZEŃSTWO PRZECIWPOŻAROWE
18.PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA
Egzamin