CENA245 zł
W przypadku osób fizycznych i osób niebędących płatnikami podatku od towarów i usług zostanie doliczony VAT w wysokości 23%.
ZAMÓW SZKOLENIE

PRZEJDŹ SZKOLENIE W KILKU PROSTYCH KROKACH:

 1. Zarejestruj się jako użytkownik
 2. Złóż zamówienie
 3. Zapłać
 4. Weź udział w szkoleniu
 5. Wydrukuj certyfikat lub wyślij na adres e-mail

Dostępne online 24/7

GWARANCJA ZWROTU PIENIĘDZY

Jeśli masz wątpliwości, czy dane szkolenie online jest dla Twoich pracowników odpowiednie (zbyt skomplikowane, nie dostarcza wystarczającej wiedzy itp.), nie ponosisz żadnego ryzyka.

Jeśli szkolenie nie spełniło Twoich oczekiwań, zwrócimy Ci pieniądze.

ZOBACZ WSZYSTKIE SZKOLENIA BHP:

Wstępne oraz okresowe szkolenie dla pracodawców

Szkolenie BHP dla pracodawców 100% online

Szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracodawców jest niezwykle wartościowe nie tylko dla właściciela działalności, lecz i całego zespołu pracowników. Pełne szkolenie BHP online dla pracodawców to zapoznanie się z obowiązującymi przepisami, zwiększenie świadomości zawodowej i poczucia odpowiedzialności. Wiedza i umiejętności zdobyte na kursie szybko przełożą się na ogólny poziom bezpieczeństwa w miejscu pracy.

Szkolenie BHP online dla pracodawców jest właściwe na szkolenia okresowe.

Dla kogo:

 • właścicieli firm lub osób zarządzających zakładem pracy;
 • pracodawców, którzy podejmują się samodzielnego wykonywania zadań służby BHP w swoim zakładzie.

Ważność szkolenia okresowego: 5 lat

Dostępne języki: polski, rosyjski

Koszt szkolenia:  245 zł

Cel szkolenia BHP: uzyskanie wiedzy oraz umiejętności mających na celu zapewnienie pracownikom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania obowiązków zawodowych. Szkolenie zawiera zagadnienia dotyczące regulacji prawnych, kwestii socjoekonomicznych, organizacyjnych, technicznych, sanitarnohigienicznych, leczniczo-profilaktycznych, rehabilitacyjnych oraz innych norm regulujących w prowadzeniu własnego biznesu.

Podstawa prawna: Szkolenie spełnia wymogi polskiego ustawodawstwa, w tym Kodeksu Pracy (Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy Dz. U. Nr 180, poz. 1860, z późn. zm.).

Co oferujemy:

 • szkolenie okresowe i szkolenie wstępne;
 • materiały szkoleniowe;
 • wygodną formę mobilną szkolenia;
 • wsparcie merytoryczne na każdym etapie szkolenia;
 • wygodny test końcowy podsumowujący nabyte umiejętności;
 • certyfikat w formie PDF potwierdzający pomyślne przejście szkolenia BHP.

Zawartość szkolenia: Szkolenie składa się z trzech modułów. Po zakończeniu każdej części uczestnik powinien rozwiązać test wyboru składający się z 10 pytań. Do każdego pytania tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa. Warunkiem zaliczenia testu jest uzyskanie minimum 30% poprawnych odpowiedzi.

Jak długo trwa szkolenie online BHP dla pracodawców?

Szybkość uczenia się w środowisku online jest indywidualna (zależy od szybkości czytania, wcześniejszej wiedzy itp.). Szkolenie można ukończyć w kilku częściach w dogodnym dla Ciebie czasie. Aby kontynuować naukę po przerwie, należy ponownie zalogować się przy użyciu istniejących haseł. Po zalogowaniu nauka będzie kontynuowana od miejsca, w którym ostatnio została przerwana.

Jak wygląda egzamin z zakresu BHP dla pracodawców?

Aby zdać egzamin, należy zdać wszystkie testy okresowe. Egzamin składa się z 30 pytań. Każde pytanie ma 4 możliwe warianty odpowiedzi, z których należy wybrać 1 poprawną odpowiedź. Egzamin uważa się za zdany, jeśli liczba poprawnych odpowiedzi wynosi co najmniej 30%.

Po zdaniu egzaminu środowisko szkoleniowe jest automatycznie blokowane, a ponowne przejście szkolenia z tymi samymi hasłami staje się niemożliwe.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, skontaktuj się z nami tutaj.

Obejrzyj próbkę tego, jak wygląda szkolenie BHP tutaj.

Szkolenie BHP dla pracodawców – charakterystyka

Szkolenie BHP dla pracodawców - charakterystyka
Tematyka szkolenia BHP uwzględnia zarówno stałe elementy (np. prawne ramy BHP, zasady udzielania pierwszej pomocy, zasady bezpiecznych zachowań pracowników itp.), jak i zagadnienia dostosowane do branży oraz charakteru pracy pracodawców i ich pracowników (np. kształtowanie bezpiecznych zachowań pracowników danej branży).

Kurs BHP online dla pracodawców i osób kierujących pracownikami może mieć zarówno formę szkolenia wstępnego, jak i szkolenia okresowego BHP (dla osób pracujących zdalnie).

Program szkolenia bhp dla pracodawców

Program szkolenia bhp dla pracodawców
Program szkolenia BHP dostosowany jest do pracodawców i osób kierujących zasobami ludzkimi w danym przedsiębiorstwie. Zakres kursu BHP dla pracodawców składa się z trzech części, a tematyka jest ściśle związana z higieną pracy i bezpieczeństwem w zakładzie pracy.

Metodyka szkolenia obejmuje między innymi:

 • omówienie obowiązujących przepisów prawnych z zakresu BHP – w tym kodeks pracy, odpowiedzialność za naruszenie przepisów, informacje o ubezpieczeniu społecznym, odszkodowaniach z tytułu wypadków w zakładzie pracy i ewentualnych specyficznych przepisach branżowych;
 • analizę zasad oceny ryzyka zawodowego i bezpiecznych zachowań pracowników – w tym zasady zapobiegania lub minimalizowania ryzyka wystąpienia nieszczęśliwych zdarzeń i chorób zawodowych oraz zrozumienie konsekwencji niewłaściwego przestrzegania zasad BHP w firmie;
 • zapoznanie się z metodami i narzędziami wspierającymi skuteczne zarządzanie BHP w przedsiębiorstwie – w tym zalety przeprowadzania szkoleń dla pracowników i podkreślenie korzyści wynikających z ułatwiania pracownikom podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Przestrzeganie higienicznych warunków pracy przez pracodawcę i osoby kierujące pracownikami

Zadania pracodawcy w świetle przepisów prawa są bardzo sprecyzowane. Na terenie naszego kraju pracodawca oraz reprezentant kadry kierowniczej zobowiązany jest zapewnić bezpieczne warunki pracy pracownikom, nie zapominając przy tym o zapewnieniu właściwej higieny pracy.

Pracodawca powinien dążyć do wzrostu świadomości i wiedzy pracowników w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny oraz przestrzegania bezpiecznych zachowań w trakcie pracy. Od zatrudniających wymaga się również czynnego zaangażowania w tworzenie bezpiecznego miejsca i warunków pracy. Obejmuje to takie czynności, jak: przestrzeganie kodeksu pracy i przepisów prawa, korygowanie uchybień w tym zakresie lub zlecanie ich usunięcia, a następnie nadzorowanie napraw.

Obowiązki pracodawcy i osób kierujących pracownikami w zakresie BHP to także dbanie o bezpieczne stanowisko pracy i sprzyjające warunki, w tym właściwe oświetlenie, cyrkulację powietrza (wentylację), odpowiednią temperaturę i wilgotność w pomieszczeniu. Kolejne zadania to zapewnienie wysokiej jakości wyposażenia stanowiska pracy, zdrowej ergonomii w czasie pracy i profesjonalnych narzędzi służących do ochrony indywidualnej pracownika (np. słuchawki redukujące hałas, kaski, maski, okulary ochronne, odzież ochronna, rękawice itp.).

Czy pracodawca również podlega obowiązkowemu szkoleniu BHP?

Szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy dedykowane pracodawcom to bardzo istotna część kontroli i bezpieczeństwa w miejscu pracy.

Pracodawca zobowiązany jest do uczestnictwa w szkoleniu BHP dla pracodawców.

Zarówno zakres szkolenia wstępnego, jak i szkolenia okresowego muszą uwzględniać tematy związane z wykonywanymi przez pracodawcę obowiązkami i ciążącymi nad nim zobowiązaniami zawodowymi.

Warto podkreślić, że kurs BHP dla pracodawców nie jest jedynie spełnieniem wymogów i przepisów prawnych. Profesjonalne szkolenie BHP to fundamentalny element całego złożonego procesu dbałości o bezpieczeństwo pracowników na różnych szczeblach hierarchii, a także ochrony środowiska naturalnego.

Czy szkolenie BHP dla pracodawcy jest obowiązkowe?

 


Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracodawcy i osób kierujących pracownikami jest kursem wymaganym, koniecznym i obowiązkowym.

Czym zatem szkolenie BHP dla pracodawcy różni się od kursu BHP dla osób zajmujących stanowiska kierownicze? Metodyka szkolenia wstępnego i okresowego w przypadku pracodawców i kierowników różni się głównie zakresem tematycznym i jego szczegółowością (np. w aspekcie teoretycznej znajomości przepisów prawnych).

Zadaniem pracodawcy jest zagwarantowanie bezpiecznych warunków zatrudnienia i właściwej higieny pracy dla swoich pracowników. Z kolei zadaniem kadry kierowniczej jest część praktyczna, a więc umiejętne wyłapywanie ewentualnych niebezpieczeństw (identyfikacja zagrożeń) i natychmiastowe wdrażanie niezbędnych procedur i zasad bezpieczeństwa.

Każde z tych szkoleń ma ten sam cel – polepszenie poziomu bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy.

Po ilu latach pracodawca musi przejść szkolenie okresowe?

Zaleca się, aby szkolenia BHP dla pracodawców były okresowo powtarzane. Pracodawca powinien wziąć udział w szkoleniu okresowym nie później niż 5 lat po upływie daty ostatniego szkolenia okresowego.

Szkolenia pracodawców wykonujących zadania służby BHP – czy również są wymagane?

Szkolenia pracodawców wykonujących zadania służby BHP
Profesjonalne szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracodawców wykonujących zadania służby BHP są również wymagane.

Dla pracodawców wykonujących zadania służby BHP przewiduje się szkolenie wstępne w terminie do 6 miesięcy od daty rozpoczęcia wypełniania obowiązków służbowych. Szkolenie pracodawców, których charakter pracy jest ściśle związany ze służbą BHP, odbywa się w przystępnej i wygodnej dla uczestnika formie (np. kurs BHP online).

Czy pracodawca w małej firmie może szkolić pracowników sam?

Czy pracodawca w małej firmie może szkolić pracowników sam?
Pracodawca w małej firmie może osobiście przeprowadzać szkolenie pracownika, ale pod warunkiem, że posiada niezbędne do tego kwalifikacje. Do prowadzenia działalności szkoleniowej wymagane są więc udokumentowane uprawnienia. Pracodawca jako jednostka organizacyjna szkoleń BHP zobowiązuje się wówczas do zorganizowania i przeprowadzenia szkolenia w przystępnej i zrozumiałej dla pracowników formie.

Szkolenie BHP dla pracodawców online z Webszkolenie

Szkolenie BHP dla pracodawców
Webszkolenie organizuje szkolenie okresowe oraz wstępne dla pracodawców. Prowadzimy działalność szkoleniową na najwyższym poziomie. Jesteśmy zawsze otwarci na potrzeby uczestników kursu oraz gotowi do udzielania rzetelnych informacji w sprawie szkolenia.

Szukasz profesjonalnego organizatora szkolenia dla pracodawców lub osób kierujących pracownikami? Skorzystaj z naszej oferty szkolenia okresowego bhp w wygodnej formie mobilnej (online).

I część
1.SYSTEM OPIEKI ZDROWOTNEJ I KULTURA BEZPIECZEŃSTWA W PRZEDSIĘBIORSTWIE
2.ZADANIA I UPRAWNIENIA SŁUŻBY BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY
3.OBOWIĄZKI PRACODAWCY W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY
4.OBOWIĄZKI PRACOWNIKA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY
5.ZARZĄDZANIE RYZYKIEM ZAWODOWYM
6.SZKOLENIE PRACOWNIKÓW
Test
II część
7.CZYNNIKI ZAGROŻENIA W ŚRODOWISKU PRACY
8.FIZYCZNE CZYNNIKI ZAGROŻENIA
9.CHEMICZNE CZYNNIKI ZAGROŻENIA
10.BIOLOGICZNE CZYNNIKI ZAGROŻENIA
11.FIZJOLOGICZNE CZYNNIKI ZAGROŻENIA
12.PSYCHOSPOŁECZNE CZYNNIKI ZAGROŻENIA
13.ZAGROŻENIE WYBUCHEM I POŻAREM
14.ZAGROŻENIA ZWIĄZANE Z TRANSPORTEM ŁADUNKÓW WEWNĄTRZ PRZEDSIĘBIORSTWA
15.ZAGROŻENIA PRZY MAGAZYNOWANIU MATERIAŁÓW
Test
III część
16.WYPADKI PRZY PRACY
17.CHOROBY ZAWODOWE
18.ANALIZA PRZYCZYN WYPADKÓW PRZY PRACY I CHORÓB ZAWODOWYCH
19.ZAPOBIEGANIE WYPADKOM
20.BEZPIECZEŃSTWO PRZECIWPOŻAROWE
21.PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA
22.WYMAGANIA DLA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH I TERENU ZAKŁADU PRACY
23.PODSTAWOWE WYMAGANIA DOTYCZĄCE POMIESZCZEŃ HIGIENICZNO-SANITARNYCH
24.INSTRUKCJA
Egzamin