CENA45 zł
W przypadku osób fizycznych i osób niebędących płatnikami podatku od towarów i usług zostanie doliczony VAT w wysokości 23%.
ZAMÓW SZKOLENIE

PRZEJDŹ SZKOLENIE W KILKU PROSTYCH KROKACH:

 1. Zarejestruj się jako użytkownik
 2. Złóż zamówienie
 3. Zapłać
 4. Weź udział w szkoleniu
 5. Wydrukuj certyfikat lub wyślij na adres e-mail

Dostępne online 24/7

GWARANCJA ZWROTU PIENIĘDZY

Jeśli masz wątpliwości, czy dane szkolenie online jest dla Twoich pracowników odpowiednie (zbyt skomplikowane, nie dostarcza wystarczającej wiedzy itp.), nie ponosisz żadnego ryzyka.

Jeśli szkolenie nie spełniło Twoich oczekiwań, zwrócimy Ci pieniądze.

ZOBACZ WSZYSTKIE SZKOLENIA BHP:

BHP online dla PRACOWNIKÓW OŚWIAT

Szkolenie BHP Online dla pracowników oświaty i nauczycieli 100% online

Jeżeli szukasz szkolenia BHP, które możesz wykonać kiedy chcesz, w dowolnym miejscu – trafiłeś idealnie. Przygotowaliśmy specjalne szkolenia BHP, które dostosowaliśmy do unikalnych potrzeb i wymagań pracowników oświaty.  

Dla kogo:

 • nauczycieli,
 • dyrektorów szkół,
 • pracowników oświaty.

Ważność szkolenia: 5 lat

Dostępne języki: polski, rosyjski

Koszt szkolenia: 45 zł 

Cel szkolenia BHP: zapoznanie pracowników oświaty z zakresem oceny zagrożeń związanych z ich pracą oraz metodami ochrony zdrowia. Omówimy również prawa pracy dotyczące ochrony pracy kobiet oraz obowiązki pracowników w zakresie BHP.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860, z późn. zm.).

Co oferujemy:

 • materiały dydaktyczne,
 • możliwość odbycia szkolenia w dowolnym miejscu i w dowolnym czasie,
 • wsparcie podczas każdego momentu szkolenia,
 • test końcowy podsumowujący przyswojoną wiedzę,
 • zaświadczenie w formie certyfikatu, które potwierdza ukończenie szkolenia BHP.

Zawartość szkolenia: składa się ono z trzech części, zawiera testy okresowe i kończy się egzaminem. Jeśli egzamin wykaże co najmniej 50% poprawnych odpowiedzi, uważa się go za zdany, a certyfikat można natychmiast wydrukować, zapisać lub wysłać pocztą elektroniczną.

W ramach szkolenia zawarty jest także moduł dotyczący pierwszej pomocy przedmedycznej. Kurs pierwszej pomocy jest istotnym elementem szkolenia BHP dla pracowników oświaty, umożliwiającym skuteczną reakcję w przypadku wypadku na terenie placówki edukacyjnej.

Dlaczego warto kupić kurs BHP od Webszkolenie?

Nasza oferta szkoleniowa została stworzona z myślą o zapewnieniu wiedzy i umiejętności niezbędnych do utrzymania bezpiecznego i zdrowego środowiska pracy. Nasz zespół ekspertów składa się z doświadczonych instruktorów, którzy posiadają głęboką wiedzę w dziedzinie BHP oraz rozumieją specyfikę pracy w oświacie.

 Zapewniamy Państwu wysoką jakość szkolenia, prowadzonego przez wykwalifikowanych instruktorów, z uwzględnieniem najnowszych przepisów i standardów. Nasze internetowe szkolenie BHP dla pracowników oświaty pozwoli Państwu zdobyć niezbędną wiedzę w wygodny i elastyczny sposób.

Jak długo trwa szkolenie BHP dla nauczycieli?

Szybkość uczenia się w środowisku online jest indywidualna (zależy od szybkości czytania, wcześniejszej wiedzy itp.). Szkolenie można ukończyć w kilku częściach w dogodnym dla Ciebie czasie. Aby kontynuować naukę po przerwie, musisz ponownie zalogować się przy użyciu istniejących haseł. Po zalogowaniu nauka będzie kontynuowana od miejsca, w którym ostatnio przerwałeś.

Jak wygląda egzamin BHP dla pracowników oświaty?

Aby podejść do egzaminu, należy zdać krótkie testy na koniec każdego modułu.

Egzamin w formie ankiety online składa się z 30 pytań ABCD. Każde pytanie ma 4 możliwe warianty odpowiedzi. Test jest jednokrotnego wyboru.

Czas przeznaczony na zdanie egzaminu to 2 godziny. Egzamin uważa się za zdany, jeśli liczba poprawnych odpowiedzi wynosi co najmniej 50%. Do egzaminu można podejść nieograniczoną ilość razy.

Jeżeli chcesz się zapoznać z tym, jak wygląda nasze szkolenie BHP – zapraszamy do odwiedzenia strony z próbną częścią tego kursu.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, skontaktuj się z nami tutaj.

Pobierz próbkę szkolenia BHP stąd.

BHP dla pracowników oświaty

Bezpieczeństwo i higiena pracy to kwestie, które powinny być priorytetowe w każdej branży, w tym także w oświacie. Pracownicy oświaty, w tym nauczyciele, mają do czynienia z wieloma zagrożeniami, które mogą wpływać negatywnie na ich zdrowie i życie. Dlatego ważne jest, aby byli odpowiednio przeszkoleni z zakresu BHP.

Szkolenie BHP nauczyciela

Szkolenie BHP dla pracowników oświaty, w tym nauczycieli, powinno obejmować wiele aspektów. Przede wszystkim powinno skupiać się na zagrożeniach, z którymi mogą się spotkać na co dzień, takich jak wypadki przy pracy, choroby zawodowe czy niebezpieczne substancje. Ważne jest, aby szkolenie było odpowiednie dopasowane pod wykonywaną pracę. Zasady BHP, organizacja stanowisk pracy biurowej (występująca bardzo często w zawodzie nauczyciela), udzielanie pierwszej pomocy, informacje na temat zakresu prawa pracy są podstawowymi elementami, które powinny zostać omówione na szkoleniu pracowników szkoły.

Bezpieczeństwo uczniów jest podstawowym celem szkolenia

Ważnym aspektem szkolenia dla pracowników oświaty jest bezpieczeństwo uczniów. Nauczyciele są odpowiedzialni za ich bezpieczeństwo podczas lekcji, w czasie przerw czy w trakcie zajęć pozalekcyjnych. Powinni wiedzieć, jak zapobiegać wypadkom i jak postępować w sytuacjach awaryjnych. Ponadto powinni być przeszkoleni z zasad udzielania pierwszej pomocy i wiedzieć, jak udzielić jej w przypadku potrzeby.

W trakcie kursu BHP dla pracowników oświaty powinno być poruszane także zagadnienie ergonomii. Nauczyciele spędzają wiele godzin na stojąco lub siedząco, dlatego ważne jest, aby mieli dostęp do odpowiedniego sprzętu, takiego jak krzesła, biurka czy tablice interaktywne. Charakter pracy nauczycieli jest specyficzny.

Bezpieczeństwo pracowników szkół

Bezpieczeństwo nauczycieli jest niezwykle ważne, ponieważ opiekują się oni zazwyczaj dużą grupą dzieci. Środowisko pracy powinno być odpowiednio dostosowane do potrzeb, a jednocześnie nie może być narażone na działanie czynników szkodliwych. Charakter pracy wiąże się z odpowiedzialnością za życie i zdrowie innych ludzi, dlatego bezpieczeństwo pracy oraz zasady postępowania w przypadku niebezpiecznych sytuacji musi być znane przez pracownika po odbyciu szkolenia BHP.

Szkolenie wstępne pracowników placówek oświatowych

Szkolenie wstępne pracowników placówek oświatowych jest kluczowe dla zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Pracownicy powinni być przeszkoleni w zakresie podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz procedur postępowania w sytuacjach zagrożenia.

Szkolenie wstępne dla pracowników oświaty może odbywać się online tylko w przypadku pracy zdalnej.

Szkolenie wstępne powinno obejmować takie zagadnienia jak: zasady korzystania z urządzeń technicznych i sprzętu, prawidłowe postępowanie z substancjami niebezpiecznymi, zasady zachowania w przypadku wypadku czy pożaru oraz zasady pierwszej pomocy. Szkolenie wstępne pozwala pracownikom lepiej zrozumieć swoje obowiązki i odpowiedzialność w zakresie BHP, co z kolei przekłada się na bezpieczeństwo i dobre samopoczucie w miejscu pracy.

Szkolenie okresowe BHP nauczycieli

Okresowe szkolenie BHP nauczyciela jest niezwykle ważne, ponieważ umożliwia aktualizację wiedzy i umiejętności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Takie szkolenie powinno być organizowane co najmniej raz na pięć lat i obejmować zarówno zagadnienia ogólne, jak i specyficzne dla danej branży.

Podczas takiego kursu BHP, nauczyciele powinni mieć możliwość aktualizacji swojej wiedzy na temat najnowszych przepisów i standardów dotyczących BHP oraz nauczyć się nowych technik i metod zapobiegania wypadkom i chorobom zawodowym. Dzięki regularnym szkoleniom nauczyciele będą w stanie lepiej zabezpieczyć siebie i swoich uczniów przed zagrożeniami występującymi w miejscu pracy.

Program szkolenia pracowników szkół

Warto podkreślić, że kurs dla pracowników szkół powinno być regularne i dostosowane do zmieniających się potrzeb i wymogów. Powinno uwzględniać najnowsze przepisy i standardy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpowiadać na bieżące zagrożenia.

Wraz z rozwojem technologii i postępem społeczeństwa, szkolenia w dziedzinie BHP stają się coraz bardziej niezbędne dla pracowników wszystkich branż, w tym także dla pracowników szkół i przedszkoli. We współczesnym świecie, w którym oświata odgrywa kluczową rolę w kształtowaniu przyszłości naszych społeczeństw, zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia nauczycieli oraz pracowników oświatowych jest niezwykle istotne.

Warto podkreślić, że szkolenia BHP dla nauczycieli nie tylko wpływają na bezpieczeństwo samego personelu, ale również na bezpieczeństwo uczniów. Nauczyciele, którzy są dobrze przeszkoleni z warunków BHP, mogą szybko reagować na ewentualne zagrożenia, minimalizować ryzyko wypadków i zapewniać odpowiednie warunki edukacyjne dla swoich podopiecznych. Dzięki temu dzieci i młodzież mają możliwość nauki w bezpiecznym i chronionym środowisku, co jest niezwykle ważne dla ich rozwoju i zdrowia.

Zamów szkolenie online

Treść szkolenia:

I część
1.SYSTEM OPIEKI ZDROWOTNEJ I KULTURA BEZPIECZEŃSTWA W PRZEDSIĘBIORSTWIE
2.ZADANIA I UPRAWNIENIA SŁUŻBY BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY
3.OBOWIĄZKI PRACODAWCY W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY
4.OBOWIĄZKI PRACOWNIKA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY
5.ZARZĄDZANIE RYZYKIEM ZAWODOWYM
6.SZKOLENIE PRACOWNIKÓW
Test
II część
7.CZYNNIKI ZAGROŻENIA W ŚRODOWISKU PRACY
8.FIZYCZNE CZYNNIKI ZAGROŻENIA
9.BIOLOGICZNE CZYNNIKI ZAGROŻENIA
10.FIZJOLOGICZNE CZYNNIKI ZAGROŻENIA ORAZ ZASADY ERGONOMII
11.PSYCHOSPOŁECZNE CZYNNIKI ZAGROŻENIA
Test
III część
12.WYPADKI PRZY PRACY
13.CHOROBY ZAWODOWE
14.ANALIZA PRZYCZYN WYPADKÓW PRZY PRACY I CHORÓB ZAWODOWYCH
15.ZAPOBIEGANIE WYPADKOM
16.BEZPIECZEŃSTWO PRZECIWPOŻAROWE
17.PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA
Egzamin