Szkolenie stanowiskowe | Instruktaż stanowiskowy

Szkolenie stanowiskowe pracowników ma na celu przygotowanie ich do wykonywania pracy zgodnie z przepisami BHP. Osoby kierujące pracownikami powinny wykazać się dbałością o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w miejscu pracy, a także przekazanie zatrudnionym wiedzy w zakresie BHP.

Instruktaż stanowiskowy – czym się charakteryzuje?

Odpowiednie przygotowanie do wykonywania zadań na danym stanowisku pracy jest bardzo ważne, dlatego też przed przystąpieniem do wykonywania obowiązków służbowych zatrudnieni pracownicy powinni odbyć instruktaż stanowiskowy. Musi on być źródłem wiedzy dotyczącej bezpiecznego wykonywania pracy.

Kiedy należy odbyć instruktaż ogólny?

Pracodawca powinien przeprowadzić szkolenie wstępne w dziedzinie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy przed dopuszczeniem pracownika do wykonywania zadań na określonym stanowisku. Dotyczy to zarówno osób na stanowiskach robotniczych, jak i biurowych, a także pracowników służby BHP.

Kto przeprowadza instruktaż stanowiskowy?

Instruktaż stanowiskowy przeprowadza pracodawca lub osoba odpowiedzialna za wykonywanie zadań służby BHP. Szkolenie BHP odbywa się przed rozpoczęciem pracy pracownika. Można przeprowadzić instruktaż BHP w formie zdalnej dla osób pracujących przez internet, dzięki czemu osoby zatrudnione mogą odbyć szkolenie wstępne w wygodny sposób – np. z własnego zacisza domowego.

W ofercie firmy Webszkolenie pracodawcy znaleźć mogą przeprowadzane na odległość szkolenia BHP między innymi dla pracowników wykonujących pracę biurową, fizyczną, czy też zatrudnionych w branżach związanych z:

Pracodawców, którzy są zainteresowani prostym i wygodnym przeprowadzeniem ogólnego instruktażu BHP w swoim przedsiębiorstwie, zapraszamy do odwiedzenia podstrony z ofertami szkoleń.

Jaki jest czas trwania instruktażu?

To, ile trwa szkolenie BHP, zależne jest od programu szkolenia oraz od wybranych metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego.

Z pomocą firmy Webszkolenie szkolenie pracownika jest bardzo proste. Dzięki zdalnej formie instruktażu BHP można elastycznie kształtować to, ile trwa szkolenie BHP. Czas trwania całego szkolenia jest zależny od wcześniejszej wiedzy pracownika oraz szybkości czytania danych informacji.

Jak przeprowadzić szkolenie stanowiskowe BHP?

Szkolenie wstępne pracownika należy przeprowadzić przed rozpoczęciem przez pracownika pracy. Treści, jakie zawiera program instruktażu stanowiskowego, powinny być dostosowane do rodzaju wykonywanej pracy przez zatrudnionego pracownika oraz zagrożeń na konkretnym stanowisku pracy.

Kup oficjalne szkolenie BHP bez wychodzenia z domu!
Certyfikat do samodzielnego wydruku i gwarancja jakości od Webszkolenie!

Podczas szkolenia ogólnego trzeba przekazać informacje o:

  • czynnikach środowiska pracy,
  • warunkach pracy,
  • procesach pracy.

Szkolenie wstępne stanowiskowe BHP pracownika kończy się wypełnieniem i podpisaniem karty szkolenia wstępnego przez kierownika. Osoba przeprowadzająca szkolenie powinna zadbać o przejrzyste przekazywanie informacji tym, którzy mają wykonywać swoje obowiązki.

Wstępne szkolenie BHP – podstawowe informacje

Zdalny instruktaż BHP pracownika dostępny w ofercie firmy Webszkolenie i dotyczy osób, które pracują zdalnie. Pozwala on uzyskać informacje z zakresu wykonywania swojej pracy w sposób zgodny z zasadami BHP. Jak wygląda szkolenie BHP? Program kursu obejmuje zagadnienia związane z:

  • zarządzaniem ryzykiem zawodowym pracownika,
  • obowiązkami pracownika podczas wykonywania swojej pracy,
  • zagrożeniami w miejscu pracy,
  • zadaniami pracodawcy.

Certyfikat potwierdzający, że przeprowadzono instruktaż wstępny z zakresu wykonywania pracy, klienci firmy Webszkolenie otrzymują w formie elektronicznej – do wydruku.

Zobacz darmową próbkę szkolenia

Szkolenie okresowe a szkolenie wstępne BHP – jaka różnica?

To, jak wygląda szkolenie BHP, zależy od tego, czy jest to kurs wstępny, czy też okresowy. W pierwszym przypadku organizowane przez pracodawcę szkolenie BHP ma na celu przedstawienie informacji na temat bezpieczeństwa i zasad obowiązujących w danym zakładzie pracy.

Okresowe szkolenie BHP służy przypomnieniu o przepisach BHP i aktualizacji informacji. Podczas szkolenia okresowego pracownik ma okazję utrwalać swoją wiedzę. Warto pamiętać o tym, że szkolenie okresowe pracownika należy przeprowadzać co 3, 5 lub 6 lat zależnie od stanowiska.

Wdrożenie nowego pracownika na stanowisko w zakładzie pracy

Osoba przystępująca do pracy odbywa instruktaż stanowiskowy. Musi on przygotować do pracy instruowanego pracownika, dlatego szkolenie BHP dotyczy zagadnień takich jak zagrożenia wynikające z:

  • wykonywania zadań służbowych,
  • użytkowania infrastruktury obiektu i sprzętów.

Podczas szkolenia BHP pracownicy mają okazję zapoznać się z zasadami reagowania na sytuacje zagrożenia w zakładzie pracy.

Pierwsza pomoc przedmedyczna elementem szkolenia wstępnego BHP

Odbywane przez pracownika wstępne szkolenie powinno uwzględniać zagadnienia związane z udzielaniem pomocy w sytuacjach niebezpiecznych. Szkolenie BHP dotyczy między innymi wypadków w pracy i sposobów działania w takich okolicznościach.

Szkolenie stanowiskowe BHP z Webszkolenie

W ofercie Webszkolenie dostępne są zdalne, przeznaczone dla zróżnicowanych stanowisk szkolenia wstępne i okresowe. Szkolenie wstępne online może być przeznaczone dla pracowników zdalnych. Szkolenia te składają się z części tematycznych, po których przeprowadzane są testy podsumowujące wiedzę uczestników. Na zakończenie kursu odbywa się egzamin. W naszej ofercie znajdują się instruktaże w języku polskim oraz rosyjskim.

Jeśli chcesz łatwo i wygodnie zorganizować w swoim przedsiębiorstwie szkolenie BHP między innymi dla pracowników administracyjno-biurowych, medycznych, kierujących pracownikami, nauczycieli, fizycznych, czy handlowych, zapoznaj się z naszą ofertą i zamów szkolenie BHP.

Zamów szkolenie online
Ta strona używa plików cookies i podobnych technologii m.in. w celu jak najlepszego dopasowania zawartości strony dla potrzeb użytkowników. Korzystanie z tej strony oznacza akceptację plików cookie i podobnych techniologii. Akceptuje Warunki korzystania