CENA40 zł
ZAMÓW SZKOLENIE

PRZEJDŹ SZKOLENIE W KILKU PROSTYCH KROKSCH:

  1. Zarejestruj się jako użytkownik
  2. Złóż zamówienie
  3. Zapłać
  4. Weź udział w szkoleniu
  5. Wydrukuj certyfikat lub wyślij na adres e-mail

Dostępne online 24/7

GWARANCJA ZWROTU PIENIĘDZY

Jeśli masz wątpliwości, czy dane szkolenie online jest dla Twoich pracowników odpowiednie (zbyt skomplikowane, nie dostarcza wystarczającej wiedzy itp.), nie ponosisz żadnego ryzyka.

Jeśli szkolenie nie spełniło Twoich oczekiwań, zwrócimy Ci pieniądze.

ZOBACZ WSZYSTKIE SZKOLENIA BHP:

Szkolenie BHP online PRACOWNIKÓW ROBOTNICZYCH

Szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP)

SZKOLENIE BHP online DLA PRACOWNIKÓW NARAŻONYCH NA CZYNNIKI SZKODLIWE, UCIĄŻLIWE LUB NIEBEZPIECZNE.

Szkolenie nadaje się zarówno na szkolenie WSTĘPNE jak i OKRESOWE.

Celem szkolenia jest uzyskanie wiedzy i umiejętności z zakresu kształtowania warunków pracy w sposób zgodny z zasadami BHP, oceny zagorżeń związanych z wykonywaną pracą, metod ochrony przed zagrożeniami oraz postępowania w razie wypadku.

Szkolenie spełnia wymogi polskiego ustawodawstwa, w tym Kodeksu Pracy .

Dostępne jest w języku polskim i rosyjskim.

Wyżej wymieniona grupa pracowników powinna odbywać szkolenie okresowe BHP nie rzadziej niż co 5 lat.

Szybkość uczenia się w środowisku online jest indywidualna (zależy od szybkości czytania, wcześniejszej wiedzy itp.). Szkolenie można ukończyć w kilku częściach w dogodnym dla Ciebie czasie. Aby kontynuować naukę po przerwie, musisz ponownie zalogować się przy użyciu istniejących haseł. Po zalogowaniu nauka będzie kontynuowana od miejsca, w którym ostatnio przerwałeś.

Po zakończeniu każdego modułu uczestnik powinien rozwiązać test wyboru składający się z 10 pytań. Do każdego pytania tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa. Warunkiem zaliczenia testu jest uzyskanie minimum 30% poprawnych odpowiedzi ze 100%.

 

Zdanie EGZAMINU z zakresu BHP

Aby zdać egzamin, należy zdać wszystkie testy okresowe.

Egzamin składa się z 30 pytań. Każde pytanie ma 4 możliwe warianty odpowiedzi, z których należy wybrać 1 poprawną odpowiedź.
Egzamin uważa się za zdany, jeśli liczba poprawnych odpowiedzi wynosi co najmniej 30 % na 100.

Po zdaniu egzaminu środowisko szkoleniowe jest automatycznie blokowane, a ponowne przejście szkolenia z tymi samymi hasłami staje się niemożliwe.

 

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, skontaktuj się z nami tutaj.

Wyglądać szkolenie BHP za darmo (wprowadzenie/ 1. część) stąd.

I część
1.SYSTEM OPIEKI ZDROWOTNEJ I KULTURA BEZPIECZEŃSTWA W PRZEDSIĘBIORSTWIE
2.ZADANIA I UPRAWNIENIA SŁUŻBY BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY
3.OBOWIĄZKI PRACODAWCY W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY
4.OBOWIĄZKI PRACOWNIKA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY
5.ZARZĄDZANIE RYZYKIEM ZAWODOWYM
6.SZKOLENIE PRACOWNIKÓW
Test
II część
7.CZYNNIKI ZAGROŻENIA W ŚRODOWISKU PRACY
8.FIZYCZNE CZYNNIKI ZAGROŻENIA
9.CHEMICZNE CZYNNIKI ZAGROŻENIA
10.BIOLOGICZNE CZYNNIKI ZAGROŻENIA
11.FIZJOLOGICZNE CZYNNIKI ZAGROŻENIA
12.PSYCHOSPOŁECZNE CZYNNIKI ZAGROŻENIA
13.ZAGROŻENIE WYBUCHEM I POŻAREM
14.ZAGROŻENIA ZWIĄZANE Z TRANSPORTEM ŁADUNKÓW WEWNĄTRZ PRZEDSIĘBIORSTWA
15.ZAGROŻENIA PRZY MAGAZYNOWANIU MATERIAŁÓW
Test
III część
16.WYPADKI PRZY PRACY
17.CHOROBY ZAWODOWE
18.ANALIZA PRZYCZYN WYPADKÓW PRZY PRACY I CHORÓB ZAWODOWYCH
19.ZAPOBIEGANIE WYPADKOM
20.BEZPIECZEŃSTWO PRZECIWPOŻAROWE
21.PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA
22.WYMAGANIA DLA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH I TERENU ZAKŁADU PRACY
23.PODSTAWOWE WYMAGANIA DOTYCZĄCE POMIESZCZEŃ HIGIENICZNO-SANITARNYCH
Egzamin