CENA40 zł
W przypadku osób fizycznych i osób niebędących płatnikami podatku od towarów i usług zostanie doliczony VAT w wysokości 23%.
ZAMÓW SZKOLENIE

PRZEJDŹ SZKOLENIE W KILKU PROSTYCH KROKACH:

 1. Zarejestruj się jako użytkownik
 2. Złóż zamówienie
 3. Zapłać
 4. Weź udział w szkoleniu
 5. Wydrukuj certyfikat lub wyślij na adres e-mail

Dostępne online 24/7

GWARANCJA ZWROTU PIENIĘDZY

Jeśli masz wątpliwości, czy dane szkolenie online jest dla Twoich pracowników odpowiednie (zbyt skomplikowane, nie dostarcza wystarczającej wiedzy itp.), nie ponosisz żadnego ryzyka.

Jeśli szkolenie nie spełniło Twoich oczekiwań, zwrócimy Ci pieniądze.

ZOBACZ WSZYSTKIE SZKOLENIA BHP:

Szkolenie BHP online PRACOWNIKÓW ROBOTNICZYCH

Szkolenie BHP dla pracowników narażonych na czynniki szkodliwe, uciążliwe lub niebezpieczne 100% online

Szkolenia z bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP) na stanowiskach robotniczych są nieodłącznym elementem zapewnienia bezpiecznego i zdrowego środowiska pracy. Wiedza i umiejętności zdobywane podczas tych szkoleń mają kluczowe znaczenie dla ochrony pracowników przed potencjalnymi zagrożeniami związanymi z wykonywanymi czynnościami oraz zapobieganiem wypadkom i urazom. Szkolenia BHP na stanowiskach robotniczych skupiają się na identyfikacji ryzyka, prawidłowym korzystaniu z narzędzi i maszyn, a także przestrzeganiu procedur bezpieczeństwa, aby zapewnić efektywną i bezpieczną pracę.

Dla kogo:

 • osób pracujących na stanowiskach robotniczych.
 • pracowników fizycznych,
 • pracowników wykonujących prace na linii produkcyjnej w fabrykach i zakładach przemysłowych,
 • operatorów maszyn i urządzeń,
 • pracowników budowlanych i remontowych,
 • magazynierów i pracowników logistyki,
 • robotników wykonujących prace montażowe, instalacyjne lub konserwacyjne,

Ważność szkolenia: 3 lata

Dostępne języki: polski, rosyjski

Koszt szkolenia: 40 zł

Cel szkolenia BHP: zapewnienie bezpiecznego i zdrowego środowiska pracy poprzez edukację w zakresie identyfikacji zagrożeń, stosowania środków ochrony osobistej oraz przestrzegania procedur bezpieczeństwa.

Podstawa prawna: Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860, z późn. zm.).

Co oferujemy:

 • materiały dydaktyczne,
 • możliwość odbycia szkolenia w dowolnym miejscu i w dowolnym czasie,
 • wsparcie podczas każdego momentu szkolenia,
 • test końcowy podsumowujący przyswojoną wiedzę,
 • zaświadczenie w formie certyfikatu, które potwierdza ukończenie szkolenia BHP.

Zawartość szkolenia: składa się z trzech części, zawiera testy okresowe i kończy się egzaminem. Jeśli egzamin wykaże co najmniej 50% poprawnych odpowiedzi, uważa się go za zdany, a certyfikat można natychmiast wydrukować, zapisać lub wysłać pocztą elektroniczną.

W ramach szkolenia przeprowadzimy także lekcję dotyczącą pierwszej pomocy przedmedycznej. Kurs pierwszej pomocy jest istotnym elementem szkolenia BHP dla pracowników oświaty, umożliwiającym skuteczną reakcję w przypadku wypadku na stanowiskach robotniczych.

Dlaczego warto kupić kurs BHP od Webszkolenie?

Warto rozważyć zakup szkoleń BHP dla pracowników robotniczych od Webszkolenie z kilku powodów. Mamy solidne doświadczenie i renomę jako profesjonalny dostawca szkoleń BHP. Dzięki temu możemy dostarczyć treści szkoleniowe skoncentrowane na specyficznych potrzebach i priorytetach związanych z bezpieczeństwem pracy na stanowiskach robotniczych.

Nasza oferta szkoleniowa została stworzona z myślą o zapewnieniu wiedzy i umiejętności niezbędnych do utrzymania bezpiecznego i zdrowego środowiska pracy. Nasz zespół ekspertów składa się z doświadczonych instruktorów, którzy posiadają głęboką wiedzę w dziedzinie BHP oraz rozumieją specyfikę pracy w administracji.

Szkolenia BHP na stanowiskach robotniczych

Kupując szkolenia BHP dla pracowników robotniczych od Webszkolenie, można mieć pewność, że otrzymuje się wysokiej jakości szkolenia, które są dostosowane do konkretnych potrzeb i ryzyk związanych z pracą fizyczną. To inwestycja w bezpieczeństwo i zdrowie pracowników, tworząca świadomość i umiejętności niezbędne do zapewnienia bezpiecznego środowiska pracy na stanowiskach robotniczych.

Jak długo trwa szkolenie BHP dla pracowników robotniczych?

Szybkość uczenia się w środowisku online jest indywidualna (zależy od szybkości czytania, wcześniejszej wiedzy itp.). Szkolenie można ukończyć w kilku częściach w dogodnym dla Ciebie czasie. Aby kontynuować naukę po przerwie, musisz ponownie zalogować się przy użyciu istniejących haseł. Po zalogowaniu nauka będzie kontynuowana od miejsca, w którym ostatnio przerwałeś.

Jak wygląda egzamin BHP dla pracowników robotniczych?

Aby podejść do egzaminu, należy zdać krótkie testy na koniec każdego modułu.

Egzamin w formie ankiety online składa się z 30 pytań ABCD. Każde pytanie ma 4 możliwe warianty odpowiedzi. Test jest jednokrotnego wyboru.

Czas przeznaczony na zdanie egzaminu to 2 godziny. Egzamin uważa się za zdany, jeśli liczba poprawnych odpowiedzi wynosi co najmniej 50 % na 100. Do egzaminu można podejść nieograniczoną ilość razy.

Jeżeli chcesz się zapoznać z tym, jak wygląda nasze szkolenie BHP – zapraszamy do odwiedzenia strony z próbną częścią tego kursu.

Szkolenia BHP dla pracowników fizycznych

W razie pytań dotyczących szkolenia – zapraszamy do kontaktu tutaj.

Zapisz się na szkolenie BHP z gwarancją najwyższej jakości i najniższej ceny!

Internetowe szkolenia BHP dla pracowników fizycznych – jakie są rodzaje szkoleń BHP?

Pracownicy fizyczni często wykonują prace szczególnie niebezpieczne, przez co są narażeni na szkodliwe czynniki fizyczne. Wiąże się to z ryzykiem wypadku podczas korzystania ze specjalistycznych maszyn, czy też infrastruktury zakładu pracy pracownika. Pracodawca powinien dbać o bezpieczeństwo pracowników i zatroszczyć się o to, aby osoby zatrudnione miały ważne szkolenie BHP. Internetowe szkolenie okresowe, czy też wstępne dla osób pracujących zdalnie jest tutaj bardzo praktycznym rozwiązaniem, gdyż można je przeprowadzić w prosty i wygodny sposób na odległość.

Wstępne szkolenia BHP pracowników na stanowiskach robotniczych dla osób pracujących zdalnie

Szkolenie wstępne BHP dla osób na robotniczych stanowiskach pracy służy przekazaniu im niezbędnych informacji w zakresie BHP. Celem szkolenia BHP jest przygotowanie pracowników zatrudnionych w przedsiębiorstwie do realizacji powierzonych im zadań służbowych. Internetowe szkolenie BHP pozwala w czytelny sposób dostarczyć pracownikom fizycznym wiedzy z obszaru bezpieczeństwa pracy na danym stanowisku.

Szkolenia wstępne BHP dla pracowników fizycznych

Szkolenie okresowe BHP pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych – ile jest ważne szkolenie w zakresie bezpieczeństwa pracy?

Celem szkoleń okresowych jest utrwalanie informacji dotyczących przepisów BHP. Zakres szkolenia okresowego obejmuje również ewentualną aktualizację wiedzy w dziedzinie BHP. W pracy pracownika fizycznego bardzo ważne jest to, aby regularnie powtarzać zasady poznawane na wstępnym kursie BHP dla osób pracujących zdalnie. Pierwsze szkolenie okresowe pracowników na stanowiskach robotniczych odbywa się do roku od dnia zatrudnienia. Następne okresowe instruktaże BHP na takich pozycjach należy organizować co 3 lata.

Szkolenia okresowe BHP na stanowiskach robotniczych

Szkolenia BHP online z Webszkolenie

Pracodawcy i osoby wykonujące zadania służby BHP, które chcą w prosty sposób przeprowadzić kurs BHP między innymi dla osób na stanowiskach robotniczych, mogą znaleźć w ofercie firmy Webszkolenie internetowe szkolenia okresowe i wstępne dla osób pracujących zdalnie. Zapraszamy do kontaktu w sprawie szkoleń dotyczących bezpiecznego wykonywania pracy, które są realizowane na odległość. Zdalna forma szkolenia BHP umożliwia wygodne i przejrzyste przekazywanie informacji z zakresu bezpieczeństwa pracy pracownika.

Obejrzyj za darmo, jak wygląda szkolenie BHP tutaj.

I część
1.SYSTEM OPIEKI ZDROWOTNEJ I KULTURA BEZPIECZEŃSTWA W PRZEDSIĘBIORSTWIE
2.ZADANIA I UPRAWNIENIA SŁUŻBY BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY
3.OBOWIĄZKI PRACODAWCY W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY
4.OBOWIĄZKI PRACOWNIKA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY
5.ZARZĄDZANIE RYZYKIEM ZAWODOWYM
6.SZKOLENIE PRACOWNIKÓW
Test
II część
7.CZYNNIKI ZAGROŻENIA W ŚRODOWISKU PRACY
8.FIZYCZNE CZYNNIKI ZAGROŻENIA
9.CHEMICZNE CZYNNIKI ZAGROŻENIA
10.BIOLOGICZNE CZYNNIKI ZAGROŻENIA
11.FIZJOLOGICZNE CZYNNIKI ZAGROŻENIA
12.PSYCHOSPOŁECZNE CZYNNIKI ZAGROŻENIA
13.ZAGROŻENIE WYBUCHEM I POŻAREM
14.ZAGROŻENIA ZWIĄZANE Z TRANSPORTEM ŁADUNKÓW WEWNĄTRZ PRZEDSIĘBIORSTWA
15.ZAGROŻENIA PRZY MAGAZYNOWANIU MATERIAŁÓW
Test
III część
16.WYPADKI PRZY PRACY
17.CHOROBY ZAWODOWE
18.ANALIZA PRZYCZYN WYPADKÓW PRZY PRACY I CHORÓB ZAWODOWYCH
19.ZAPOBIEGANIE WYPADKOM
20.BEZPIECZEŃSTWO PRZECIWPOŻAROWE
21.PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA
22.WYMAGANIA DLA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH I TERENU ZAKŁADU PRACY
23.PODSTAWOWE WYMAGANIA DOTYCZĄCE POMIESZCZEŃ HIGIENICZNO-SANITARNYCH
Egzamin