Ile czasu potrzebuję na zdanie szkolenia BHP? Ile trwa kurs BHP?

Obowiązek szkolenia BHP

Bezpieczeństwo i higiena pracy to ważna kwestia we wszystkich przedsiębiorstwach, które zatrudniają pracowników. Dlatego też szkolenia BHP są obowiązkowe dla każdego pracownika. Jednak wiele osób zastanawia się, ile czasu potrzeba na ukończenie kursu BHP i jak długo trwa samo szkolenie.

W Polsce przepisy prawne nakładają na pracodawców obowiązek zapewnienia pracownikom szkolenia BHP, które odbywa się zazwyczaj na początku zatrudnienia oraz regularnie w ciągu roku. Czas trwania takiego szkolenia zależy od rodzaju wykonywanej pracy, a także od ilości zagrożeń, na jakie pracownik jest narażony.

Ile trwa szkolenie wstępne BHP?

Szkolenie wstępne BHP odbywa się na początku zatrudnienia pracownika i ma na celu zapoznanie go z zagadnieniami związanymi z bezpieczeństwem i higieną pracy w danym miejscu pracy. Czas trwania takiego szkolenia zależy od rodzaju wykonywanej pracy oraz od charakteru przedsiębiorstwa. Zazwyczaj szkolenie wstępne trwa od 4 do 8 godzin, ale może też być krótsze lub dłuższe, w zależności od potrzeb pracodawcy. W przypadku wstępnego szkolenia BHP online dla pracowników zdalnych na Webszkolenie.pl, wykonujesz szkolenie indywidualnie, jeżeli na jakieś zadanie potrzebujesz więcej czasu, możesz pierwsze szkolenie wykonywać nieco dłużej. Czas kursu BHP uzależniony jest od szybkości czytania, wcześniejszej wiedzy, a także indywidualnych potrzeb uczestnika szkolenia.

Podczas szkolenia wstępnego BHP pracownik zapoznaje się z zasadami pierwszej pomocy, pożarnictwa, a także z ochroną zdrowia i życia w miejscu pracy. Omawiane są również kwestie związane z ergonomią pracy oraz zasadami postępowania w przypadku wystąpienia awarii lub wypadku.

Kup oficjalne szkolenie BHP bez wychodzenia z domu!
Certyfikat do samodzielnego wydruku i gwarancja jakości od Webszkolenie!

Ile trwa szkolenie okresowe BHP?

Szkolenie okresowe BHP odbywa się regularnie, zwykle raz w roku (według przepisów jest w zależności od stanowiska co 3, 5 lub 6 lat). Celem takiego szkolenia jest uaktualnienie wiedzy pracowników na temat zagadnień związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy oraz wskazanie nowych zagrożeń. Czas trwania szkolenia okresowego jest uzależniony od liczby zagadnień do omówienia, a także od czasu, jaki upłynął od ostatniego szkolenia.

W przypadku szkolenia okresowego BHP czas trwania zwykle wynosi od 2 do 4 godzin, ale w niektórych przypadkach może być krótszy lub dłuższy. Podczas szkolenia omawiane są zagadnienia związane z aktualnymi przepisami prawa dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy, a także zasadami postępowania w przypadku wystąpienia awarii lub wypadku.

Jeżeli chcesz odbyć kurs i zastanawiasz się ile trwa szkolenie BHP, czas na wykonanie takiego kursu jest dostosowany odpowiednio do uczestnika. Zależy to od wiedzy, wcześniejszych umiejętności, a także szybkości czytania. Na Webszkolenie.pl można wrócić do wcześniejszych zagadnień, kurs nie jest ograniczony czasowo. Program szkoleń okresowych jest dostosowany odpowiednio do każdego pracownika z każdej branży.

Zobacz darmową próbkę szkolenia

Jak długo jest ważne szkolenie BHP?

Po pewnym czasie zdobyta przez pracowników wiedza może być już nieaktualna, dlatego też konieczne jest regularne odświeżanie tej wiedzy poprzez szkolenia okresowe.

W Polsce obowiązują przepisy, które określają, jak często powinny odbywać się szkolenia okresowe BHP. Zgodnie z tymi przepisami, szkolenia powinny odbywać się zwykle raz w roku, jednak w niektórych przypadkach, zależnie od rodzaju wykonywanej pracy, mogą być one częstsze.

Co ważne, szkolenie wstępne BHP ma określony termin ważności. Zgodnie z przepisami, takie szkolenie jest ważne przez okres 3 lat. Po upływie tego czasu pracodawca musi zapewnić pracownikom kolejne szkolenie – tym razem okresowe.

Natomiast szkolenie okresowe BHP nie ma określonego terminu ważności, ale przepisy wymagają od pracodawcy, aby zapewniał on swoim pracownikom regularne szkolenia okresowe, w celu aktualizacji wiedzy i umiejętności z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Warto zaznaczyć, że ważność szkolenia BHP jest kwestią bardzo istotną dla pracowników, którzy muszą mieć pewność, że pracodawca zapewni im właściwe szkolenia, które pozwolą na bezpieczne wykonywanie ich pracy. Pracodawcy, z kolei, muszą pamiętać o obowiązkach, jakie na nich ciążą, w zakresie szkolenia pracowników oraz regularnego ich uaktualniania.

Zagadnienia szkolenia BHP

Zgodnie z przepisami, szkolenie BHP powinno obejmować zagadnienia związane z zapobieganiem wypadkom i chorobom zawodowym, ochroną zdrowia i życia pracowników, a także zasadami pierwszej pomocy i postępowania w sytuacjach awaryjnych.

Otrzymaj oficjalny certyfikat BHP bez wychodzenia z domu!
Przejdź kurs BHP na Webszkolenie.pl

Szkolenie BHP - ile trwa?

W zależności od wymagań pracodawcy, szkolenie może odbywać się w formie stacjonarnej lub online. Długość kursu BHP zależy od wybranej formy szkolenia oraz ilości zagadnień, jakie muszą zostać omówione.

W przypadku szkoleń stacjonarnych czas trwania szkolenia BHP wynosi zazwyczaj od 4 do 8 godzin. Z kolei w przypadku szkoleń online, czas ten jest uzależniony od tempa, w jakim uczestnik przyswaja materiał. Dlatego też może on wynosić od kilku godzin do kilku dni.

Jak wygląda szkolenie BHP?

Warto zaznaczyć, że nie ma ściśle określonego czasu trwania szkolenia BHP. Długość kursu zależy przede wszystkim od ilości materiału do omówienia oraz indywidualnych potrzeb pracowników. Często jednak szkolenia BHP trwają kilka godzin i nie są one długie ani skomplikowane.

Organizacja szkoleń BHP na Webszkolenie.pl jest podzielona na stanowiska, na którym dana osoba pracuje:

Koszty szkoleń BHP

Koszty szkoleń bhp różnią się w zależności od formy (stacjonarnej lub online) oraz cennika firmy, która je przeprowadza. Jedną z najkorzystniejszych opcji jest wykupienie szkolenia w formie online od Webszkolenie.pl. Ceny szkoleń zaczynają się już od 35 zł, co czyni je najtańszymi szkoleniami BHP na polskim rynku.

Podsumowując, czas trwania szkolenia BHP zależy od formy, w jakiej szkolenie jest przeprowadzane, a także od ilości zagadnień, jakie muszą zostać omówione. Szkolenie wstępne bhp z reguły jest dłuższe niż okresowe. Bez względu na to, czy szkolenie odbywa się stacjonarnie, czy online, warto pamiętać, że nie jest to jedynie wymóg prawa pracy, ale też niezbędny element bezpiecznej pracy, a jego ukończenie powinno być priorytetem dla każdego pracownika oraz osób kierujących pracownikami.

Zamów szkolenie online
Ta strona używa plików cookies i podobnych technologii m.in. w celu jak najlepszego dopasowania zawartości strony dla potrzeb użytkowników. Korzystanie z tej strony oznacza akceptację plików cookie i podobnych techniologii. Akceptuje Warunki korzystania